Mažos vertės viešieji pirkimai

Informacija apie AB „Šiaulių energija” atliekamus mažos vertės viešuosius pirkimus skelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

Informaciją apie pradedamus mažos vertės viešuosius pirkimus, nustatytus laimėtojus ir ketinamas sudaryti bei sudarytas pirkimo sutartis rasite čia:

Informacija apie mažos vertės pirkimus 2017 metais

Informacija apie mažos vertės pirkimus 2016 metais

Informacija apie mažos vertės pirkimus 2015 metais

Informacija apie mažos vertės pirkimus 2014 metais

Paskutinį kartą redaguota: 2020-06-16