Klientų aptarnavimo skyrius

Kreiptis

- dėl šildymo prietaisų galios skaičiavimo, senus prietaisus keičiant naujais (butuose)

- dėl termofikacinio vandens išleidimo

- šildymo sistemų inventorizacijos klausimais

- dėl šilumos skaitiklių, esančių šilumos punktuose, rodmenų deklaravimo (dėl karšto vandens skaitiklių rodmenų deklaravimo kreiptis į Realizavimo skyrių)

- dėl šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių

Tel. (8 41) 591 268, (8 41) 591 269, (8 41) 591 277

El. paštas kas@senergija.lt

Paskutinį kartą redaguota: 2020-06-15