Klientų aptarnavimo skyrius

Kreiptis

- dėl šildymo prietaisų galios skaičiavimo, senus prietaisus keičiant naujais (butuose)

- dėl termofikacinio vandens išleidimo

- šildymo sistemų inventorizacijos klausimais

- dėl šilumos skaitiklių, esančių šilumos punktuose, rodmenų deklaravimo (dėl karšto vandens skaitiklių rodmenų deklaravimo kreiptis į Mokėjimų valdymo skyrių)

- dėl šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių

Tel. +370 41 591 268, +370 41 591 269, +370 41 591 277

El. paštas kas@senergija.lt

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-28