Kas lemia sąskaitos už šildymą dydį?

Didžiąją sąskaitos už šildymą sumos dalį sudaro mokėjimas už buto ar patalpų šildymą, kuris yra apskaičiuojamas šilumos kiekį, priskirtą buto ir bendrųjų patalpų šildymui, dauginant iš šilumos energijos kainos ir pridedant pridėtinės vertės mokestį.

Šilumos kainos yra perskaičiuojamos kiekvieną mėnesį. Šilumos kainų dydį labiausiai lemia šilumos gamybai naudojamo kuro kainos. Šiuo metu galiojančią AB „Šiaulių energija“ šilumos kainą rasite čia.

Kiekvieną mėnesį pastate suvartotas šilumos kiekis, išmatuotas įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu, šilumos paskirstymo metoduose nustatyta tvarka yra paskirstomas pastate tiekiamoms paslaugoms – pastate suvartotam karštam vandeniui ruošti (jei yra), šilumos kiekiui suvartotam karšto vandens tiekimo sistemoje, jo temperatūrai palaikyti  (jei pastate tiekiamas karštas vanduo), o šildymo sezono metu dar ir butų ar patalpų šildymui. Butų šildymui priskirtas šilumos kiekis yra priskiriamas kiekvienam butui pagal jo naudingą plotą, jei jame nėra įrengtų šilumos daliklių indikatorių arba šilumos skaitiklių, o jei jie įrengti, tai jų butų naudingo ploto šildymui šilumos kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis jų rodmenimis. Šilumos kiekis priskirtas buto šildymui priklauso nuo tame pastate, kuriame yra butas, suvartoto šilumos kiekio, išmatuoto įvadiniu apskaitos prietaisu, bei nuo buto naudingo ploto ir (arba) bute įrengtais šilumos apskaitos prietaisais nustatyto šilumos kiekio. Buto naudingas plotas yra objektyviai nustatytas, nekintantis dydis, tačiau kiekvieną atsiskaitymo laikotarpį pastate suvartotas šilumos kiekis skiriasi. Tam įtakos turi pastato būklė, butų (patalpų) vidaus oro temperatūra, oro sąlygos. Kuo žemesnė lauko oro temperatūra, tuo didesnis šilumos kiekis suvartojamas namo šildymui. Šiam veiksniui įtakos neturi nei šilumos tiekėjas, nei vartotojas, tačiau pastato būklė ir butų (patalpų) vidaus oro temperatūra – tai vartotojo veiksmų ir įtakos laukas.

AB „Šiaulių energija“, kaip  šilumos tiekėjas, atsižvelgdama į Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų reikalavimus, su Energetikos ministerija 2018 m. lapkričio mėnesį pasirašė Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą, kuriuo vadovaujantis numatė savo švietimo ir konsultavimo priemonių planą 2018–2020 metams. Vadovaujantis šia sutartimi bendrovė vartotojams kartu su mokėjimo sąskaitomis, bendrovės leidinyje „Mūsų šiluma“ taip pat internetiniame puslapyje teikia informaciją ir praktinius patarimus, kaip efektyviau naudoti šilumos energiją savo namuose. Bendrovė maloniai kviečia visus ir kiekvieną savo vartotoją susipažinti su šia informacija, kurią rasite čia.

Bendrovė kaip ir kiti šilumos tiekėjai bei Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija eilę metų stebi, kad tą patį atsiskaitymo laikotarpį toje pačioje vietovėje esančiuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, kuriuose teisės aktais vadovaujantis palaikoma panaši butų vidaus oro temperatūra, šilumos suvartojimas šildymo sezono metu vidutiniškai skiriasi iki 4–5 kartų.

 

Daugiabučio namo kategorija

Vidutinis šilumos suvartojimas, kai lauko oro temperatūra +2 0C kWh/m2

 

 

 

Vidutinė šildymo kaina, kai lauko oro temperatūra +2 0C Eur/m2 su 9 proc. PVM*

 

 

Nauji ir renovuoti

7

 

 

0,33

 

Tipiniai, senos statybos, nerenovuoti

16

 

 

0,76

 

Seni, labai prastos būklės

30

 

 

1,43

 

 

Pastaba: * šilumos kaina 0,0436 Eur/1kWh – galiojo 2020-01-01–2020-01-31

Tik bendromis šilumos tiekėjo, vartotojo, namo valdytojo ir namo šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pastangomis ir veiksmais galima pasiekti, kad sąskaitos už buto šildymą dydis ir gyvenimo kokybė kiekvieno vartotojo bute atitiktų jo lūkesčius.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-05-15

Turite klausimų? Neradote ieškomos informacijos? Rašykite mums. Norėdami gauti tikslų ir išsamų atsakymą į savo klausimą, BŪTINAI žinutėje nuodykite SAVO PAVARDĘ ir TIKSLŲ ADRESĄ.