Ką reikia žinoti, norint pakeisti senus šildymo prietaisus (radiatorius, gyvatukus) naujais?

  • Titulinis
  • Gyventojams
  • Ką reikia žinoti, norint pakeisti senus šildymo prietaisus (radiatorius, gyvatukus) naujais?

Naudinga žinoti, kad daugiabučių namų šildymo sistemos prietaisus (ne tik senus radiatorius, bet ir gyvatukus, vamzdynus) bute galima keisti tik pasibaigus šildymo sezonui, bet ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d. (išskyrus avarinius atvejus), kad nepažeistumėte kaimynų interesų, palikdami juos be šilumos. Šiuos darbus atlikti gali tik atestuoti specialistai, tačiau prieš tai šildymo prietaisų atnaujinimą planuojantis daugiabučio gyvenamojo namo buto savininkas turi:

1. Kreiptis į AB „Šiaulių energija“ (toliau – Bendrovė) el. paštu info@senergija.lt arba atvykdamas į vartotojų priimamąjį Pramonės g. 10, Šiauliuose dėl šildymo prietaisų galios perskaičiavimo pažymos, senus prietaisus keičiant naujais (dėl šios pažymos galima kreiptis ir į šildymo sistemų projektus rengiantį specialistą ar įmonę). Atvykdami į Bendrovės vartotojų priimamąjį, turėkite asmens dokumentą ir buto inventorinę bylą. Minėta pažyma yra mokama, įkainio dydis – individualus, priklauso nuo situacijos. Pažyma išduodama tik gavus išankstinį apmokėjimą.

2. Įvertinti planuojamus atlikti darbus:

a)      Jei neketinate keisti nei radiatoriaus stovo, nei jo prijungimo prie bendros šildymo sistemos schemos, o tik norite uždėti tokį pat, tik naujesnį ir gražesnį, minėtiems darbams pradėti užtenka gautos pažymos.

b)      Jei pageidaujate šiek tiek pakeisti šildymo prietaiso vietą, pavyzdžiui, norite jį pasukti, tuomet reikia papildomai kreiptis į Bendrovę jau minėtu el. paštu arba atvykti į AB „Šiaulių energija“ dėl techninių sąlygų gavimo. Jose bus nurodyta, ką dar turėtumėte atlikti (pavyzdžiui, gauti raštiškus prie Jūsų šildymo prietaiso stovo prijungtų bendrasavininkų sutikimus, nubraižyti schemą ir kt.), prieš pradedami šildymo prietaiso keitimo darbus.

c)       Jei šildymo prietaisą norite perkelti į kitą vietą, pavyzdžiui, į priešingą patalpos pusę, pirmiausia turite kreiptis į Bendrovę jau minėtu el. paštu arba atvykti į AB „Šiaulių energija“ dėl techninių sąlygų gavimo. Jose bus nurodyta, ką dar turėtumėte atlikti: reikės gauti prie Jūsų šildymo prietaiso stovo prijungtų bendrasavininkų raštiškus sutikimus dėl planuojamų darbų. Vėliau reikės kreiptis į šildymo sistemų projektus rengiantį specialistą ar įmonę dėl paprastojo remonto aprašo (projekto) parengimo. Šis projektas reikalingas tam, kad nebūtų išbalansuota viso namo šildymo sistema.

3. Surinkus visus numatytiems darbams atlikti reikiamus dokumentus, įsigijus nurodytą naują šildymo prietaisą, susitarus su jį keisiančia atestuota įmone, turinčia teisę atlikti tokius darbus, kreiptis į Bendrovę dėl apmokėjimo už planuojamą išleisti termofikacinį vandenį. Jį atlikus apie numatomus darbus informuoti savo namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją, kad suderintumėte termofikacinio vandens išleidimo laiką. Butų ir kitų patalpų savininkai šildymo prietaisus keičia ir visus kitus numatytus darbus atlieka savo lėšomis. Buto savininkas atsako už keičiamų šildymo prietaisų kokybę ir jų atitiktį nurodytoms charakteristikoms. Kad radiatorius kuo geriau atliktų savo funkciją, patartina prie sienos už radiatoriaus įdėti šilumą atspindinčios medžiagos plokštę, o paties radiatoriaus neuždengti užuolaidomis ar baldais, tuomet patalpai tenkančios šilumos kiekis tik padidės.

4. Baigus šildymo sistemos remonto darbus, pakviesti namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją įvertinti, ar šie atitinka reikalavimus. Pasirašomas darbų atlikimo aktas, kuris derinamas ir su daugiabučio namo valdytoju. Šildymo sistema užpildoma termofikaciniu vandeniu.

Maloniai prašome į AB „Šiaulių energija“ patyrusius specialistus kreiptis šiuo ir kitais su šildymo sistema susijusiais Jums rūpimais klausimais.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-09-08