Istorija

AB „Šiaulių energija“ gamina ir centralizuotai tiekia šilumą Šiaulių miesto, Kuršėnų miesto ir aplinkinių gyvenviečių vartotojams. Šiuo metu bendrovė aptarnauja apie 44 000 vartotojų (namų ūkių). Tarp vartotojų yra ir įstaigų, tačiau didžioji jų dalis – beveik 80 proc. – fiziniai asmenys.

Jau eilę metų savo vartotojams taikomą vieną mažiausių šalyje šilumos kainą bendrovės administracija vadina didžiule sėkme ir tikru laimėjimu. Jį lėmė savalaikės ir tikslingos investicijos į šilumos ūkį, kurios leido nuo iškastinio kuro pereiti prie biokuro. Šiuo metu 70 proc. bendrovės vartotojams tiekiamos šilumos gaminama naudojant vietinį biokurą, likusi dalis pagaminama iš gamtinių dujų. Jau šiandien  bendrovė yra pasiekusi optimalų vietinio ir importuojamo kuro santykį šilumos gamyboje, kuris nurodytas Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programoje.

Šiuo metu AB „Šiaulių energija“ eksploatuoja 15 katilinių, iš kurių 13 yra pilnai automatizuotos. Pastaraisiais metais bendrovės teritorijoje atidaryta termofikacinė elektrinė ir šiuolaikiškai modernizuota katilinė, kurių darbui naudojamas biokuras. Šiaulių termofikacinė elektrinė (37 MW šilumos galios ir 11 MW elektros galios) veiklą pradėjo 2012 metais, biokuro katilinė pastatyta 2014 metais, jos galia siekia 25 MW. Įgyvendinus šiuos projektus, 2014 m. spalio mėnesio AB „Šiaulių energija“ šilumos kaina buvo 26,6 procentais mažesnė, lyginant su 2013 m. šildymo sezono pradžia.

Šiaulių termofikacinė elektrinė gamina šilumos ir elektros energiją. Elektrą bendrovė parduoda Lietuvos elektros tinklams (ESO), o taip pat naudoja savo reikmėms. Elektros energijos pardavimas bendrovei ir jos vartotojams finansiškai naudingas, nes gautos lėšos panaudojamos investicijoms, mažinančioms šilumos kainą, ar didinančioms šilumos tiekimo patikimumą, ar tiesiogiai šilumos kainai mažinti. Apie 90 proc. visos AB „Šiaulių energija“ naudojamos elektros – jos pačios pagaminta. Pasigaminti elektrą kainuoja pigiau nei ją pirkti. Žinoma, tai turi įtakos ir galutinėms įmonės paslaugų įkainiams miestiečiams.

Įmonė yra pelniusi Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo krištolinę padėką už iniciatyvą siekiant mažinti aplinkos taršą (2005–2007 m.), „Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo“ ceremonijoje nugalėjo „Metų aplinkosaugos įmonės 2012“ nominacijoje, Lietuvos pramonininkų konfederacijos konkurse „Lietuvos metų gaminys 2012“ pelnė aukso medalį, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra bendrovei įteikė padėką „Už idėjų pavertimą realybe“ (2013 m.), LR finansų ministerijos rinkimuose „Europos burės 2013“ įmonės projektas „Šiaulių termofikacinės elektrinės projektavimas ir statyba“ tapo nominacijos „Už pažangų verslą“ nugalėtoju, LR ūkio ministerijos apdovanojimuose „Už nuopelnus verslui“ bendrovė nugalėjo nominacijoje „Socialinis inovatorius“ (2014 m.).

Bendrovei priklausančių skirtingo diametro šilumos perdavimo tinklų ilgis siekia 147 kilometrus, todėl jų patikimumas – itin svarbus. Šiuo metu AB „Šiaulių energija“, gavus dalinį Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimą, investuoja į šių tinklų rekonstravimą, kad ateityje išvengtų vamzdynų trūkimų ir avarijų šilumos trasose. Atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės vykdomus viešųjų erdvių ir susisiekimo komunikacijų sutvarkymo projektus, bendrovė kitus šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo projektus vykdo savo lėšomis. Nusidėvėję vamzdynai keičiami naujais poliuretanu gamykloje izoliuotais vamzdžiais, kurie pasižymi ilgaamžiškumu, jų šilumos nuostoliai mažesni.

Nuo 2015 metų bendrovėje pradėjo veikti gyventojų informavimo SMS žinutėmis sistema. Apie planuojamus darbus, kurių metu laikinai bus nutrauktas karšto vandens ar šilumos tiekimas, vartotojai iš anksto informuojami žinutėmis. Tokiu būdu gyventojai tiesiogiai gauna jiems aktualią informaciją ir gali pasiruošti laikiniems nepatogumams. 

AB „Šiaulių energija“ su Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija 2017 m. lapkričio 8 d. pasirašė Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą, kuriuo įsipareigojo šviesti ir konsultuoti energijos vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais. Vykdydama šį susitarimą AB „Šiaulių energija“ savo internetinėje svetainėje sukūrė rubriką „Kaip taupyti šilumą“, kurioje informuoja savo klientus apie galimybes mažinti šilumos energijos vartojimą, nuo 2017 m. spalio vartotojus du kartus per metus kartu su sąskaitomis pasiekia bendrovės informacinis leidinukas „Mano šiluma“.

Artėjant AB „Šiaulių energija“ veiklos šimtmečiui, kuris bus minimas 2023 metais, galima drąsiai kalbėti apie bendrovėje per ilgus darbo metus susiklosčiusias tradicijas.

Bene ilgiausiai gyvuojanti tradicija – minėti apvalias bendrovės gyvavimo datas. Kadangi nemaža įmonės darbuotojų dalis čia dirba jau ne vieną dešimtmetį, jie šiltai prisimena AB „Šiaulių energijos“ veiklos 70-mečio, 80-mečio ir 90-mečio minėjimus. Pastarasis buvo 2013 metais. Jis davė pradžią naujai tradicijai, kurios tikslas – bendrovės šimtmetį pasitikti šimtu žaliuojančių ąžuoliukų.

Pirmasis ąžuoliukas bendrovės teritorijoje pasodintas 2013 metais. Jį dovanojo Lietuvos verslo paramos agentūra kartu su padėka „Už idėjų pavertimą realybe“. Tais pačiais metais dar keletą ąžuoliukų greta pirmojo sodino AB „Šiaulių energija“ vadovaujantis personalas. Bėgant metams naujus medelius kiekvieną rudenį sodina vis kiti bendrovės darbuotojai. AB „Šiaulių energija“ teritorijoje žaliuoja jau per pusšimtį šių medelių.

Tačiau bendrovė rūpinasi ne tik naujais medeliais, bet ir jau nebenaudingais tapusių medelių rinkimu ir perdirbimu. 2020 m. sausio pradžioje Šiauliuose, Ginkūnuose ir Rėkyvoje vyko aštuntoji AB „Šiaulių energija“ eglučių surinkimo akcija. Akcijos metu specialus bendrovės transportas pagal iš anksto paskelbtą grafike laukė gyventojų atneštų nupuoštų kalėdinių medelių. Surinktos eglutės virto ekologišku biokuru, skirtu bendrovės vartotojų būstams šildyti. 

Iki 2012 m., prieš biokuro įdiegimą, bendrovės CO2 emisija buvo apie 100 000 t per metus, po įvykdytų taršos mažinimo priemonių CO2 išmetimai sumažėjo iki 15 000 t per metus. CO2 emisijos mažėjimui įtakos taip pat turėjo sumažėjusi gamyba, augantis renovuotų namų skaičius, šilumos tiekimo tinklų modernizavimas,  įrengtas kondensacinis ekonomaizeris (dujiniams katilams) ir kt.

Tai, kad iš biokuro jau gaminame didžiąją dalį šilumos – neabejotinai svarbus pasiekimas. Tolimesnis Šiaulių miesto siekis – diversifikuoti energijos šaltinius centralizuotai tiekiamos šilumos gamybai, t. y. saulės energija, šilumos siurbliai, atliekinė energija. Švariosios energijos rinkinį sudaro energijos vartojimo efektyvumas, atsinaujinanti energija, energijos rinkos modelio teisėkūros planai. Tam reikia strateginio požiūrio, politinės valios ir glaudaus valstybės institucijų bendradarbiavimo.  Atsinaujinančio biokuro panaudojimas energijos gamyboje – labai svarbus, tačiau ne galutinis tikslas, ateitis priklauso ekologiškai švarios energijos rūšims. 

 

Paskutinį kartą redaguota: 2020-03-06