Darbų viešieji pirkimai

Informacija apie AB „Šiaulių energija” atliekamus viešuosius pirkimus (išskyrus mažos vertės viešuosius pirkimus) skelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Pirkimų sąlygos, sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos CVP IS bei CVPP.
Paskutinį kartą redaguota: 2020-02-05