Struktūra ir kontaktai

Struktūra ir kontaktai

AB „Šiaulių energija“
Pramonės g. 10, LT-78502 Šiauliai
Atsiskaitomoji sąskaita LT357180000003467599
AB „Šiaulių bankas“
Įmonės kodas 245358580
PVM mokėtojo kodas LT453585811
Tel. (8 41) 591 200
Faks. (8 41) 540 307
El. paštas info@senergija.lt

AB „Šiaulių energija“ valdymo schema
Bendrovės valdyba

Šiuo metu bendrovės valdybą sudaro šie nariai:

Kristina Šmidtienė, pirmininkė,

Brigita Bendžiuvienė,

Jurgita Mickūnė,

Algirdas Gavėnavičius,

Arūnas Rupšys,

Andrius Urbonas.

Bendrovės administracija

Generalinis direktorius
Česlovas Kasputis

Vadovo CV

Technikos direktorius  
Virgilijus Pavlavičius

Finansų ir ekonomikos direktorė
Audronė Čepulienė

Komercijos direktorius
Gintautas Šablinskas

Vyriausiasis buhalteris
Justas Gurejevas

Sekretoriatas

Tel. (8 41) 591 200
El. paštas info@senergija.lt

Abonentų aptarnavimo tarnyba

Abonentų grupė

Kreiptis

- dėl šildymo prietaisų galios skaičiavimo, senus prietaisus keičiant naujais (butuose)
- šildymo sistemų inventorizacijos klausimais
- dėl šilumos skaitiklių rodmenų deklaravimo

Tel. (8 41) 591 277, (8 41) 591 268, (8 41) 591 269
El. paštas abonentine@senergija.lt

___________________________________________________

Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo grupė

Kreiptis

- dėl karšto vandens skaitiklių patikros
- sugedus karšto vandens skaitikliui
- norint skaitiklį perkelti į kitą vietą
- norint nuimti karšto vandens skaitiklio plombą, atliekant remonto darbus

Tel. (8 41) 591 276, 8 698 39426

El. paštas abonentine@senergija.lt

___________________________________________________

Vidaus sistemų aptarnavimo grupė

Kreiptis tik AB "Šiaulių energija" prižiūrimų pastatų vartotojams

- dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo problemų
- įvykus avarijai
- blogai šylant šildymo prietaisams
- nutrūkus/ pablogėjus karšto vandens tiekimui

Tel. (8 41) 591 243, (8 41) 591 242

El. paštas abonentine@senergija.lt

Realizavimo skyrius

Sutarčių su šilumos ir karšto vandens vartotojais sudarymas
Šilumos ir karšto vandens paskirstymas vartotojams
Mokėjimų už šilumos energiją ir karštą vandenį paskaičiavimas
Kompensacijų paskaičiavimas ir perskaičiavimas
Sąskaitų už šilumos energiją ir karštą vandenį išrašymas
Atsiskaitymo už šilumos energiją ir karštą vandenį klausimai

Karšto vandens skaitiklių rodmenų deklaravimas

Tel. (8 41) 591 261, (8 41) 591 262, (8 41) 591 221

Darbas su skolininkais

Tel. (8 41) 591 219, 8 671 04653

Daugiabučių namų renovacijos administravimo skyrius

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo administravimas

Tel. (8 41) 591 238, 8 650 97133
El. paštas renovacija@senergija.lt

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) kredito sutarčių administravimas

Tel. (8 41) 591 238, 8 683 23289
El. paštas renovacija@senergija.lt

Atstovė spaudai

Tel. (8 41) 591 234
El. paštas marina.v@senergija.lt

Dispečerinio valdymo tarnyba

Dispečeriai (galima kreiptis visą parą)
Tel. (8 41) 591 214, (8 41) 540 008, 8 686 72413