Struktūra ir kontaktai

Struktūra ir kontaktai

AB „Šiaulių energija“
Pramonės g. 10, LT-78502 Šiauliai
Atsiskaitomoji sąskaita LT357180000003467599
AB „Šiaulių bankas“
Įmonės kodas 245358580
PVM mokėtojo kodas LT453585811
Tel. (8 41) 591 200
Faks. (8 41) 540 307
El. paštas info@senergija.lt

AB „Šiaulių energija“ valdymo struktūra
Bendrovės valdyba

Šiuo metu bendrovės valdybą sudaro šie nariai:

Vaida Kalasevičienė, pirmininkė,

Brigita Bendžiuvienė,

Jurgita Mickūnė,

Algirdas Gavėnavičius (nepriklausomas narys),

Arūnas Rupšys (nepriklausomas narys),

Andrius Urbonas (nepriklausomas narys).

Bendrovės administracija

Generalinis direktorius
Virgilijus Pavlavičius

AB „Šiaulių energija“ generalinio direktoriaus pareiginiai nuostatai

Technikos direktorius  
Remigijus Šinkūnas

Finansų ir ekonomikos direktorė
Audronė Čepulienė

Pardavimų direktorius
Arvydas Murza

Vyriausiasis buhalteris
Justas Gurejevas

Administratorė

Tel. (8 41) 591 200
El. paštas info@senergija.lt

Abonentų aptarnavimo tarnyba

Abonentų grupė

Kreiptis

- dėl šildymo prietaisų galios skaičiavimo, senus prietaisus keičiant naujais (butuose)

- dėl termofikacinio vandens išleidimo

-šildymo sistemų inventorizacijos klausimais

- dėl šilumos skaitiklių, esančių šilumos punktuose, rodmenų deklaravimo (dėl karšto vandens skaitiklių rodmenų deklaravimo kreiptis į Realizavimo skyrių)

Tel. (8 41) 591 268, (8 41) 591 269, (8 41) 591 277
El. paštas abonentine@senergija.lt

___________________________________________________

Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo grupė

Kreiptis

- dėl karšto vandens skaitiklių patikros
- sugedus karšto vandens skaitikliui
- norint skaitiklį perkelti į kitą vietą
- norint nuimti karšto vandens skaitiklio plombą, atliekant remonto darbus

Tel. (8 41) 591 276, 8 698 39426

El. paštas abonentine@senergija.lt

___________________________________________________

Paslaugų grupė

Kreiptis tik AB "Šiaulių energija" prižiūrimų pastatų vartotojams

- dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo problemų
- įvykus avarijai
- blogai šylant šildymo prietaisams
- nutrūkus/ pablogėjus karšto vandens tiekimui

Tel. (8 41) 591 243, (8 41) 591 242

- dėl šilumos punkto šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių

Tel. (8 41) 540 767

El. paštas abonentine@senergija.lt

___________________________________________________

Šilumos skaitiklių aptarnavimo grupė

Kreiptis

- įtarus, kad blogai veikia šilumos skaitiklis

Tel. (8 41) 591 266

El. paštas daiva.k@senergija.lt

Realizavimo skyrius

Sutarčių su šilumos ir karšto vandens vartotojais sudarymas

Šilumos ir karšto vandens paskirstymas vartotojams

Mokėjimų už šilumos energiją ir karštą vandenį paskaičiavimas

Kompensacijų paskaičiavimas ir perskaičiavimas

Sąskaitų už šilumos energiją ir karštą vandenį išrašymas

Atsiskaitymo už šilumos energiją ir karštą vandenį klausimai

Karšto vandens skaitiklių rodmenų deklaravimas

Tel. (8 41) 591 261, (8 41) 591 262, (8 41) 591 221

Darbas su skolininkais

Tel. (8 41) 591 256, 8 671 04653

Daugiabučių namų renovacijos administravimo skyrius

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo administravimas

Tel. (8 41) 591 238, 8 650 97133
El. paštas renovacija@senergija.lt

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) kredito sutarčių administravimas

Tel. (8 41) 591 238, 8 683 23289
El. paštas renovacija@senergija.lt

Atstovė žiniasklaidai

Tel. (8 41) 591 234
El. paštas marina.v@senergija.lt

Dispečerinio valdymo ir šilumos tinklų tarnyba

Dispečeriai (galima kreiptis visą parą)
Tel. (8 41) 591 214, (8 41) 540 008, 8 686 72413