Naujienos Už AB „Šiaulių energija“ paslaugas galima mokėti tolygiai visus metus

Už AB „Šiaulių energija“ paslaugas galima mokėti tolygiai visus metus

2018.10.26

Bendrovė kiekvieną mėnesį pateikia sąskaitas už per mėnesį suteiktas paslaugas  savo vartotojams, Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatyme, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka. Vartotojai, pasirinkę atsiskaitymo būdą savo interneto banke, gali mokėti jiems priimtiną mokėjimo sumą ir tiek kartų, kiek pageidauja. Gyventojai, pasirinkę atsiskaitymo būdą grynaisiais pinigais įmokų priėmimo vietose (Lietuvos pašte, Perlo terminaluose, spaudos kioskuose, parduotuvių Maxima kasose), gautoje mokėjimo sąskaitoje gali įrašyti pageidaujamą mokėjimo sumą, kadangi AB „Šiaulių energija“  vartotojui sąskaitoje nurodo mokėjimo sumą už atsiskaitymo laikotarpį, o sąskaitoje vartotojas gali įrašyti pageidaujamą  mokėti mokėjimo sumą, jei ji nesutampa su sąskaitoje nurodyta mokėjimo suma.

Ši įmokų priėmimo tvarka yra nurodyta sutartyse, kurias bendrovė yra pasirašiusi su įmokos priėmimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis. Kiekvienoje sąskaitoje pateikiama ir mokėjimo už atsiskaitymo laikotarpį ataskaita, todėl vartotojai mato savo sukauptą (permokėtą) sumą ar susidariusią skolą.

Svarbu žinoti, kad vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika, šilumos tiekėjas atsiskaitymui už šilumos energiją nustato ne tik vienanarę, bet ir  dvinarę šilumos kainą, kuri dalinai sprendžia tolygesnio vartotojų išlaidų už centralizuotai tiekiamą suvartotą šilumą pasiskirstymo klausimą. Teisės aktai numato vartotojui galimybę pasirinkti – vienanare ar dvinare kaina atsiskaityti už šilumos energiją.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, mažas pajamas gaunantiems asmenims ar šeimoms išlaidos už šildymą ir karštą vandenį kompensuojamos tik tada, jei jos yra apskaičiuotos taikant vienanarę kainą.

AB „Šiaulių energija“ pagrindinis veiklos tikslas – vartotojų šilumos poreikių tenkinimas jiems mažiausiomis sąnaudomis, todėl šiemet spalį šilumos kaina bendrovės vartotojams buvo antroji mažiausia tarp 50-ies Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos skelbiamų šilumos tiekėjų Lietuvoje ir mažiausia tarp didmiesčių. O šių metų spalio mėnesio šilumos kaina lyginant su 2012 metų rugsėjo mėnesiu, prieš pradedant bendrovei eksploatuoti Šiaulių termofikacinę elektrinę, šilumos kaina vartotojams sumažejo 50,8 proc. Tuo tarpu vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje lyginant 2012 metų IV ketvirtį su 2018 metų II ketvirčiu padidėjo 43,4 proc. Taigi, vertinant padidėjusias pajamas ir sumažėjusią šilumos kainą, vartotojų išlaidos šildymui bendrame jų išlaidų krepšelyje per pastaruosius kelerius metus ženkliai sumažėjo.

« Atgal