Naujienos Rytoj pradedamas šildymo sezonas Šiaulių rajono švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigose

Rytoj pradedamas šildymo sezonas Šiaulių rajono švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigose

2019.09.24

Šios dienos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Gipoldo Karklelio įsakymu, nuo rugsėjo 25 d. pradedamas šildymo sezonas Šiaulių rajono švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigose.

Primename, kad šilumos vartotojai turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos,  nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų higienos normų. Jeigu balsų dauguma šilumos vartotojai, išskyrus savivaldybės institucijos patvirtintuose sąrašuose numatytas įstaigas, nusprendžia anksčiau arba vėliau pradėti savo pastatų šildymą negu savivaldybės institucijos nustatyta šildymo sezono pradžia, jie apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas duoda leidimą pastato savininkui arba šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui sprendimą įgyvendinti arba, jeigu dėl objektyvių priežasčių nėra techninių galimybių, pateikia motyvuotą atsisakymą leisti pradėti pastato šildymą.

Pradėjus pastato šildymą ar atnaujinus jį po remonto, kai buvo išleistas šilumnešio vanduo, daugiabučių namų viršutinių aukštų gyventojai turi nuorinti šildymo sistemą, atsukdami nuorinimo ventilius prie kiekvieno šilumos įrenginio, arba leisti tai atlikti šildymo sistemų prižiūrėtojui. Teisės aktų nustatyta tvarka, pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, prieš šildymo sezono pradžią, valdytojui turi pateikti užpildytą ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pasirašytą pastato parengties šildymo sezonui aktą.

« Atgal