Naujienos Atsakymas į pono M. Nagevičiaus pasisakymą

Atsakymas į pono M. Nagevičiaus pasisakymą

2018.01.09

Viešoje erdvėje pasirodžius Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidento Martyno Nagevičiaus nuomonei, kad dėl konkurencijos šiluma vartotojams Šiauliuose kainuotų mažiau, pateikiame AB „Šiaulių energija“ poziciją.

AB „Šiaulių energija“ jau eilę metų dalį pelno skiria tiesiogiai šilumos kainai mažinti, kita pelno dalis panaudojama investicijoms finansuoti, - tai yra naudinga šilumos vartotojams.
Nepriklausomas šilumos gamintojas (NŠG) planavo Šiauliuose pastatyti savo kogeneracinę elektrinę, ir VKEKK organizuotame aukcione NŠG buvo gavę didesnį elektros energijos supirkimo tarifą (finansuojamą VIAP lėšomis), nei AB „Šiaulių energija“.
Akivaizdu, kad tai visiškai prieštarauja lygiavertės konkurencijos principams.
Turėdami didesnį elektros energijos supirkimo tarifą, NŠG galėtų „nukonkuruoti“ savivaldybės valdomą šilumos tiekimo įmonę.
Jei AB „Šiaulių energija“ kogeneracinė elektrinė nedirbtų, tai elektros energijos pelno dalimi nebūtų galimybės mažinti šilumos kainą. Be to, AB „Šiaulių energija“ dalį kogeneracinėje elektrinėje pagamintos elektros energijos panaudoja šilumos energijai gaminti – tai mažina šilumos kainos kintamąją dedamąją.
Šis pelnas atitektų privačiam investuotojui.
Tokiu atveju nukentėtų:
1. šilumos vartotojai (nebūtų pelno kainos mažinimui, be to, nebūtų pasigaminta elektros energija, kuri mažintų šilumos kainos kintamą dalį);
2. elektros energijos vartotojai (dėl didesnio NŠG gauto elektros energijos supirkimo tarifo, finansuojamo VIAP lėšomis).

« Atgal