Files Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. A-674 „Dėl kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybas atrankos aprašo ir pavyzdinės Šiaulių miest

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. A-674 „Dėl kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybas atrankos aprašo ir pavyzdinės Šiaulių miest