Kaip taupyti šilumą 2018 metais planuojamos įgyvendinti vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonės

2018 metais planuojamos įgyvendinti vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonės

1. AB „Šiaulių energija“ ir bendrovės partnerio VšĮ „Šiauliai plius“ internetinėse svetainėse www.senergija.lt ir www.etaplius.lt periodiškai informuoti vartotojus apie šilumos taupymo galimybes ir priemones.

2. Informaciją apie šilumos vartojimo mažinimą skelbti AB „Šiaulių energija“ vartotojams skirtose sąskaitose, numatomose pateikti 2018 m. sausio, rugsėjo ir gruodžio mėnesiais.

3. Du kartus metuose (balandžio ir spalio mėnesiais) AB „Šiaulių energija“ informaciniuose leidiniuose, kurie vartotojus pasieks kartu su sąskaitomis, teikti informaciją apie būdus taupyti šilumą.

2018 metų eigoje atsiradus papildomoms vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonėms, bendrovės klientai apie jas bus informuojami šioje svetainėje.