Kaina Šilumos energijos ir karšto vandens kaina

Šilumos energijos ir karšto vandens kaina

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. spalio 1d.

Šilumos ir karšto vandens kainos 2015 m. spalio mėn.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo2015m. spalio 1 d. 

Šilumos kaina nuo2015 m. spalio 1 d. mažėja 0,22 proc. arba 0,01 euro ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –4,59euro ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           –5,00euro ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 5,55euro ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 3,435  euro ct/kWh;

      1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 3,436 euro ct/kWh

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,121 euro ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,315 euro ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,156 Eur/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,315 euro ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 1,568 euro ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,736 euro ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,832 euro ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,378 Eur/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,832 euro ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 4,50 euro ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,857 euro ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,647 euro ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 13,534 Eur/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 2,647 euro ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                                                  -  0,54 Eur;

                  kitiems vartotojams                                                   -  7,13 Eur.

      arba

      už suvartotą šilumos kiekį                                        - 0,087euro ct/kWh.

5. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -0,50euro ct/kWh

 

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose     – 4,62 Eur/m3 (be PVM):

      gyventojams                              – 5,04 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

      kitiems vartotojams                    –  5,59 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,44 Eur/m3  (be PVM:

               gyventojams                                – 4,84 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 5,37 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose  – 5,25 Eur/m3 (be PVM):

              gyventojams                                – 5,72 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

              kitiems vartotojams                     – 6,35 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,04 Eur/m3 (be PVM):

               gyventojams                              – 5,49 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                   – 6,10 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. rugsėjo 1d.

Šilumos ir karšto vandens kainos 2015 m. rugsėjo mėn.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. 

Šilumos kaina nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. nesikeičia.

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –4,60euro ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           –5,01euro ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 5,57euro ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 3,437  euro ct/kWh;

      1.2 Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios(be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 3,439 euro ct/kWh

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,121 euro ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,318 euro ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,156 Eur/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,318 euro ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 1,569 euro ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,736 euro ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,833 euro ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,378 Eur/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,833 euro ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 4,51 euro ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,857 euro ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,651 euro ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 13,534 Eur/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 2,651 euro ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                                                  -  0,54 Eur;

                  kitiems vartotojams                                                   -  7,13 Eur.

      arba

      už suvartotą šilumos kiekį                                        - 0,087euro ct/kWh.

5. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -0,50 euro ct/kWh

 

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,62 Eur/m3 (be PVM):

             gyventojams                   – 5,04 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

             kitiems vartotojams          –  5,59 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,44 Eur/m3  (be PVM:

             gyventojams                                – 4,84 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

             kitiems vartotojams                     – 5,37 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.   daugiabučiuose namuose  – 5,25 Eur/m3 (be PVM):

               gyventojams                 – 5,72 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams        – 6,35 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,05 Eur/m3 (be PVM):

               gyventojams                              – 5,50 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                   – 6,11 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. rugpjūčio 1d.

Šilumos ir karšto vandens 2015 m. rugpjūčio mėn.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo2015 m. rugpjūčio1 d.  

Šilumos kaina nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. mažėja 1,29 proc. arba 0,06euro ct/kWh /0,21ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,60euro ct/kWh /15,88ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           –5,01euro ct/kWh /17,30ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 5,57euro ct/kWh /19,23ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1.Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 3,443  euro ct/kWh / 11,89 ct/kWh;

      1.2. Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios(be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 3,444 euro ct/kWh / 11,89 ct/kWh;

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,121 euro ct/kWh / 3,87 ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,323 euro ct/kWh / 8,02 ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,156 Eur/kW per mėnesį / 28,16 Lt/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,323 euro ct/kWh / 8,02 ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 1,570 euro ct/kWh / 5,42 ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,736 euro ct/kWh / 2,54 ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,834 euro ct/kWh / 2,88 ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,378 Eur/kW per mėnesį / 18,57 Lt/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,834 euro ct/kWh / 2,88 ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 4,51 euro ct/kWh / 15,57 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,857 euro ct/kWh / 6,41 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,657 euro ct/kWh / 9,17 ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 13,534 Eur/kW per mėnesį / 46,73 Lt/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 2,657 euro ct/kWh / 9,17 ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                                                  -  0,54 Eur / 1,86 Lt;

                  kitiems vartotojams                                                   -  7,13 Eur / 24,62 Lt.

      arba

      už suvartotą šilumos kiekį                                        - 0,087euro ct/kWh / 0,300 ct/kWh.

5. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -0,50 euro ct/kWh / -1,73 ct/kWh

 

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose             – 4,62 Eur/m3 /  15,95 Lt/m3 (be PVM):

             gyventojams                              – 5,04 Eur/m3 / 17,40 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

             kitiems vartotojams                    –  5,59 Eur/m3 /  19,30 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,44 Eur/m3 / 15,33 Lt/m3 (be PVM:

               gyventojams                                – 4,84 Eur/m3 / 16,71 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 5,37 Eur/m3 / 18,54 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.  daugiabučiuose namuose  – 5,25 Eur/m3 / 18,13 Lt/m3 (be PVM):

               gyventojams                                – 5,72 Eur/m3 / 19,75 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 6,35 Eur/m3 / 21,93 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,05 Eur/m3 /  17,44 Lt/m3 (be PVM):

               gyventojams                              – 5,50 Eur/m3 / 18,99 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                   – 6,11 Eur/m3 / 21,10 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. liepos 1d.

Šilumos ir karšto vandens kainos 2015 m. liepos mėn.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2015 m. liepos 1 d. 

Šilumos kaina nuo 2015 m. liepos 1 d. mažėja-4,12proc. arba-0,20euro ct/kWh /-0,69ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –4,66euro ct/kWh /16,09ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           –5,08euro ct/kWh /17,54ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 5,64euro ct/kWh /19,47ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 3,492  euro ct/kWh / 12,06 ct/kWh;

      1.2 Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios(be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 3,493 euro ct/kWh / 12,06 ct/kWh;

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,121 euro ct/kWh / 3,87 ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,372 euro ct/kWh / 8,19 ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,156 Eur/kW per mėnesį / 28,16 Lt/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,372 euro ct/kWh / 8,19 ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 1,581 euro ct/kWh / 5,46 ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,736 euro ct/kWh / 2,54 ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,845 euro ct/kWh / 2,92 ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,378 Eur/kW per mėnesį / 18,57 Lt/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,845 euro ct/kWh / 2,92 ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 4,57 euro ct/kWh / 15,78 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,857 euro ct/kWh / 6,41 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,717 euro ct/kWh / 9,38 ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 13,534 Eur/kW per mėnesį / 46,73 Lt/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 2,717 euro ct/kWh / 9,38 ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                                                  -  0,54 Eur / 1,86 Lt;

                 kitiems vartotojams                                                   -  7,13 Eur / 24,62 Lt.

      arba

                 už suvartotą šilumos kiekį                                        - 0,087euro ct/kWh / 0,300 ct/kWh.

5. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -0,50euro ct/kWh / -1,73 ct/kWh

 

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,66 Eur/m3 /  16,09 Lt/m3 (be PVM):

        gyventojams                              – 5,08 Eur/m3 / 17,54 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

        kitiems vartotojams                   –  5,64 Eur/m3 /  19,47 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,47 Eur/m3 / 15,43 Lt/m3 (be PVM:

               gyventojams                                – 4,87 Eur/m3 / 16,82 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 5,41 Eur/m3 / 18,68 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose  – 5,29 Eur/m3 / 18,27 Lt/m3 (be PVM):

               gyventojams                                – 5,77 Eur/m3 / 19,92 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 6,40 Eur/m3 / 22,10 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,08 Eur/m3 /  17,54 Lt/m3 (be PVM):

               gyventojams                              – 5,54 Eur/m3 / 19,13 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                   – 6,15 Eur/m3 / 21,23 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. birželio 1d.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. birželio mėn.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2015 m. birželio1 d. 

Šilumos kaina nuo2015 m. birželio 1 d. mažėja-2,41 proc. arba - 0,12 euro ct/kWh /-0,41ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –4,86euro ct/kWh /16,78ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           –5,30euro ct/kWh /18,30ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 5,88euro ct/kWh /20,30ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 3,650  euro ct/kWh / 12,60 ct/kWh; 

      1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios(be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 3,651 euro ct/kWh / 12,61 ct/kWh;

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,121 euro ct/kWh / 3,87 ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,530 euro ct/kWh / 8,74 ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,156 Eur/kW per mėnesį / 28,16 Lt/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,530 euro ct/kWh / 8,74 ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 1,617 euro ct/kWh / 5,58 ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,736 euro ct/kWh / 2,54 ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,881 euro ct/kWh / 3,04 ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,378 Eur/kW per mėnesį / 18,57 Lt/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,881 euro ct/kWh / 3,04 ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 4,77 euro ct/kWh / 16,47 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,857 euro ct/kWh / 6,41 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,911 euro ct/kWh / 10,05 ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 13,534 Eur/kW per mėnesį / 46,73 Lt/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 2,911 euro ct/kWh / 10,05 ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                                                  -  0,54 Eur / 1,86 Lt;

                  kitiems vartotojams                                                   -  7,13 Eur / 24,62 Lt.

      arba

      už suvartotą šilumos kiekį                                        - 0,087euro ct/kWh / 0,300 ct/kWh.

5. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -0,50euro ct/kWh / -1,73 ct/kWh

 

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,76 Eur/m3 /  16,44 Lt/m3 (be PVM):

        gyventojams                              – 5,19 Eur/m3 / 17,92 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

        kitiems vartotojams                   –  5,76 Eur/m3 /  19,89 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,58 Eur/m3 / 15,81 Lt/m3 (be PVM:

               gyventojams                                – 4,99 Eur/m3 / 17,23 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 5,54 Eur/m3 / 19,13 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose  – 5,39 Eur/m3 / 18,61 Lt/m3 (be PVM):

               gyventojams                                – 5,88 Eur/m3 / 20,30 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 6,52 Eur/m3 / 22,51 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,18 Eur/m3 /  17,89 Lt/m3 (be PVM):

               gyventojams                              – 5,65 Eur/m3 / 19,51 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                   – 6,27 Eur/m3 / 21,65 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. gegužės 1d.

Šilumos ir karšto vandens kainos 2015 m. gegužės mėn.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2015 m. gegužės 1 d. 

Šilumos kaina nuo 2015 m. gegužės 1 d. mažėja - 2,35 proc. arba - 0,12 euro ct/kWh / -0,41ct /kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,98 euro ct/kWh /17,19ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           – 5,43euro ct/kWh /18,75ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 6,03euro ct/kWh /20,82ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1.   Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 3,754  euro ct/kWh / 12,96 ct/kWh;

      1.2 Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 3,755 euro ct/kWh / 12,97 ct/kWh;

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,121 euro ct/kWh / 3,87 ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,634 euro ct/kWh / 9,09 ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,156 Eur/kW per mėnesį / 28,16 Lt/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,634 euro ct/kWh / 9,09 ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 1,640 euro ct/kWh / 5,66 ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,736 euro ct/kWh / 2,54 ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,904 euro ct/kWh / 3,12 ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,378 Eur/kW per mėnesį / 18,57 Lt/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,904 euro ct/kWh / 3,12 ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 4,90 euro ct/kWh / 16,92 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,857 euro ct/kWh / 6,41 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,038 euro ct/kWh / 10,49 ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 13,534 Eur/kW per mėnesį / 46,73 Lt/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 3,038 euro ct/kWh / 10,49 ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                                                  -  0,54 Eur / 1,86 Lt;

                  kitiems vartotojams                                                   -  7,13 Eur / 24,62 Lt.

      arba

      už suvartotą šilumos kiekį                                        - 0,087euro ct/kWh / 0,300 ct/kWh.

5. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -0,50euro ct/kWh / -1,73 ct/kWh

 

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,83 Eur/m3 /  16,68 Lt/m3 (be PVM):

              gyventojams                              – 5,26 Eur/m3 / 18,16 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

              kitiems vartotojams                   –  5,84 Eur/m3 /  20,16 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

       1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,64 Eur/m3 / 16,02 Lt/m3 (be PVM:

               gyventojams                                – 5,06 Eur/m3 / 17,47 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 5,61 Eur/m3 / 19,37 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose  – 5,46 Eur/m3 / 18,85 Lt/m3 (be PVM):

              gyventojams                                – 5,95 Eur/m3 / 20,54 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

              kitiems vartotojams                     – 6,61 Eur/m3 / 22,82 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

       2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,24 Eur/m3 /  18,09 Lt/m3 (be PVM):

               gyventojams                              – 5,71 Eur/m3 / 19,72 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                   – 6,34 Eur/m3 / 21,89 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. balandžio 1d.

Šilumos ir karšto vandens kainos 2015 m. balandžio mėn.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM)taikomas nuo 2015 m. balandžio 1 d. 

Šilumos kaina nuo 2015 m. balandžio1 d.mažėja-2,11proc. arba-0,11euro ct/kWh /-0,38ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –5,10euro ct/kWh /17,61ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                                   –5,56euro ct/kWh /19,20ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims                        – 6,17euro ct/kWh /21,30ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 3,851  euro ct/kWh / 13,30 ct/kWh;

      1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 3,853 euro ct/kWh / 13,30 ct/kWh;

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,121 euro ct/kWh / 3,87 ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,732 euro ct/kWh / 9,43 ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,156 Eur/kW per mėnesį / 28,16 Lt/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,732 euro ct/kWh / 9,43 ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 1,662 euro ct/kWh / 5,74 ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,736 euro ct/kWh / 2,54 ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,926 euro ct/kWh / 3,20 ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,378 Eur/kW per mėnesį / 18,57 Lt/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,926 euro ct/kWh / 3,20 ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 5,02 euro ct/kWh / 17,33 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,857 euro ct/kWh / 6,41 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,158 euro ct/kWh / 10,90 ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 13,534 Eur/kW per mėnesį / 46,73 Lt/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 3,158 euro ct/kWh / 10,90 ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                                                  -  0,54 Eur / 1,86 Lt;

                 kitiems vartotojams                                                   -  7,13 Eur / 24,62 Lt.

                   arba

                už suvartotą šilumos kiekį                                          - 0,087euro ct/kWh / 0,300 ct/kWh.

5. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -0,50euro ct/kWh / -1,73 ct/kWh

 

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose            – 4,89 Eur/m3 /  16,88 Lt/m3 (be PVM):

             gyventojams                            – 5,33 Eur/m3 / 18,40 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

             kitiems vartotojams                   –  5,92 Eur/m3 /  20,44 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,70 Eur/m3 / 16,23 Lt/m3 (be PVM:

               gyventojams                                                 – 5,12 Eur/m3 / 17,68 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                                        – 5,69 Eur/m3 / 19,65 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose  – 5,52 Eur/m3 / 19,06 Lt/m3 (be PVM):

             gyventojams                                – 6,02 Eur/m3 / 20,79 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

             kitiems vartotojams                     – 6,68 Eur/m3 / 23,06 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

     2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,30 Eur/m3 /  18,30 Lt/m3 (be PVM):

            gyventojams                                                  – 5,78 Eur/m3 / 19,96 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

            kitiems vartotojams                                         – 6,41 Eur/m3 / 22,13 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. kovo 1d.

Šilumos ir karšto vandens kainos 2015 m. kovo mėn.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2015 m. kovo 1 d.  

Šilumos kaina nuo2015 m. kovo 1 d. didėja 5,68 proc. arba 0,28 euro ct/kWh /0,97ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –5,21euro ct/kWh /17,99ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           –5,68euro ct/kWh /19,61ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 6,30euro ct/kWh /21,75ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 3,942  euro ct/kWh / 13,61 ct/kWh;

      1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 3,944 euro ct/kWh / 13,62 ct/kWh;

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,121 euro ct/kWh / 3,87 ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,823 euro ct/kWh / 9,75 ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,156 Eur/kW per mėnesį / 28,16 Lt/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,823 euro ct/kWh / 9,75 ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 1,683 euro ct/kWh / 5,81 ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,736 euro ct/kWh / 2,54 ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,947 euro ct/kWh / 3,27 ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,378 Eur/kW per mėnesį / 18,57 Lt/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,947 euro ct/kWh / 3,27 ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 5,13 euro ct/kWh / 17,71 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,857 euro ct/kWh / 6,41 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,270 euro ct/kWh / 11,29 ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 13,534 Eur/kW per mėnesį / 46,73 Lt/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 3,270 euro ct/kWh / 11,29 ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                 -  0,54 Eur / 1,86 Lt;

                 kitiems vartotojams                  -  7,13 Eur / 24,62 Lt.

      arba

                 už suvartotą šilumos kiekį          - 0,087euro ct/kWh / 0,300 ct/kWh.

5. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -0,50euro ct/kWh / -1,73 ct/kWh

 

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,95 Eur/m3 /  17,09 Lt/m3 (be PVM):

             gyventojams                  – 5,40 Eur/m3 / 18,65 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

             kitiems vartotojams         –  5,99 Eur/m3 /  20,68 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,75 Eur/m3 / 16,40 Lt/m3 (be PVM:

             gyventojams                                                  – 5,18 Eur/m3 / 17,89 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

             kitiems vartotojams                                         – 5,75 Eur/m3 / 19,85 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose                  – 5,58 Eur/m3 / 19,27 Lt/m3 (be PVM):

               gyventojams                                – 6,08 Eur/m3 / 20,99 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                       – 6,75 Eur/m3 / 23,31 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,36 Eur/m3 /  18,51 Lt/m3 (be PVM):

               gyventojams                                                – 5,84 Eur/m3 / 20,16 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                                       – 6,49 Eur/m3 / 22,41 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. vasario 1d.

ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINOS 2015 m.vasario mėn.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2015 m. vasario1 d. 

Pasikeitus kuro kainoms, šilumos kaina nuo 2015 m. vasario 1 d. didėja 0,61 proc. arba 0,03 euro ct/kWh /0,10ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –4,93euro ct/kWh /17,02ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                                                     –5,37euro ct/kWh /18,54ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims                                    – 5,97euro ct/kWh /20,59ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1 šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 3,713  euro ct/kWh / 12,82 ct/kWh;

      1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 3,714 euro ct/kWh / 12,82 ct/kWh;

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,121 euro ct/kWh / 3,87 ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,593 euro ct/kWh / 8,95 ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,156 Eur/kW per mėnesį / 28,16 Lt/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,593 euro ct/kWh / 8,95 ct/kWh.

2.   Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 1,631 euro ct/kWh / 5,63 ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,736 euro ct/kWh / 2,54 ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,895 euro ct/kWh / 3,09 ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,378 Eur/kW per mėnesį / 18,57 Lt/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,895 euro ct/kWh / 3,09 ct/kWh.

3.   Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 4,85 euro ct/kWh / 16,75 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,857 euro ct/kWh / 6,41 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,988 euro ct/kWh / 10,32 ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 13,534 Eur/kW per mėnesį / 46,73 Lt/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 2,988 euro ct/kWh / 10,32 ct/kWh.

4.   Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                                                -  0,54 Eur / 1,86 Lt;

                  kitiems vartotojams                                                -  7,13 Eur / 24,62 Lt.

      arba

                 už suvartotą šilumos kiekį                                         - 0,087euro ct/kWh / 0,300 ct/kWh.

 

5.   Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -0,50euro ct/kWh / -1,73 ct/kWh

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,80 Eur/m3 /  16,57 Lt/m3 (be PVM):

             gyventojams                 – 5,23 Eur/m3 / 18,06 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

            ktiems vartotojams          –  5,81 Eur/m3 /  20,06 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,61 Eur/m3 / 15,92 Lt/m3 (be PVM:

               gyventojams                                – 5,02 Eur/m3 / 17,33 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 5,58 Eur/m3 / 19,27 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

 

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose                  – 5,43 Eur/m3 / 18,75 Lt/m3 (be PVM):

               gyventojams                                – 5,92 Eur/m3 / 20,44 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                      – 6,57 Eur/m3 / 22,68 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,22 Eur/m3 /  18,02 Lt/m3 (be PVM):

               gyventojams                              – 5,69 Eur/m3 / 19,65 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                   – 6,32 Eur/m3 / 21,82 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. sausio 1d.

ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINOS 2015 m. sausio mėn.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d. 

Pasikeitus kuro kainoms, šilumos kaina nuo 2015 m.sausio1 d. mažėja 2,48 proc. arba 0,43 ct/kWh /0,12 euro ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –16,92 ct/kWh /4,90euro ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                                                      – 18,44ct/kWh /5,34euro ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims                                      – 20,47 ct/kWh /5,93 euro ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 12,73 ct/kWh / 3,69 euro ct/kWh;

      1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 12,74 ct/kWh / 3,69 euro ct/kWh;

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 3,87 ct/kWh / 1,12 euro ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 8,87 ct/kWh / 2,57 euro ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 28,16 Lt/kW per mėnesį / 8,16 Eur/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 8,87 ct/kWh / 2,57 euro ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 5,61 ct/kWh / 1,62 euro ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji –2,54 ct/kWh / 0,74 euro ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,07 ct/kWh / 0,89 euro ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 18,57 Lt/kW per mėnesį / 5,38 Eur/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,07 ct/kWh / 0,89 euro ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 16,62 ct/kWh / 4,81 euro ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,41 ct/kWh / 1,86 euro ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 10,21 ct/kWh / 2,96 euro ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 46,73 Lt/kW per mėnesį / 13,53 Eur/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 10,21 ct/kWh / 2,96 euro ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                  gyventojams (butui)                                                  -  1,85 Lt / 0,54 Eur;

                  kitiems vartotojams                                                   -  24,61 Lt / 7,13 Eur.

      arba

                  už suvartotą šilumos kiekį                                            - 0,30ct/kWh / 0,09 euro ct/kWh.

 

5. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -1,73 ct/kWh / -0,50euro ct/kWh

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose  – 16,53 Lt/m3 / 4,79  Eur/m3 (be PVM):

             gyventojams                  – 18,02 Lt/m3 / 5,22 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

             kitiems vartotojams         –  20,00 Lt/m3 / 5,79 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 15,88 Lt/m3 / 4,60 Eur /m3 (be PVM:

               gyventojams                                                – 17,31 Lt/m3 / 5,01 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                                       – 19,21 Lt/m3 / 5,56 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose                  – 18,70 Lt/m3 / 5,42 Eur /m3 (be PVM):

               gyventojams                                – 20,38 Lt/m3 / 5,90 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                       – 22,63 Lt/m3 / 6,55 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 17,97 Eur/m3 /  5,20 Eur /m3 (be PVM):

               gyventojams                                                – 19,59 Lt/m3 / 5,67 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                                       – 21,74 Lt/m3 / 6,30 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2014 m. gruodžio 1d.

ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINOS 2014 m.gruodžio mėn.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2014 m. gruodžio 1 d. 

Pasikeitus kuro kainoms, šilumos kaina nuo 2014 m. gruodžio 1 d. didėja 0,23proc. arba 0,04ct/kWh /0,01 euro ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –17,35ct/kWh /5,02euro ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           – 18,91ct/kWh /5,47euro ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 20,99ct/kWh /6,07euro ct/kWh (su 21proc. PVM).

                 

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 13,09  ct/kWh / 3,79 euro ct/kWh;

      1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 13,09 ct/kWh / 3,79 euro ct/kWh;

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 3,87 ct/kWh / 1,12 euro ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 9,22 ct/kWh / 2,67 euro ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 28,16 Lt/kW per mėnesį / 8,16 Eur/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 9,22 ct/kWh / 2,67 euro ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 5,69 ct/kWh / 1,65 euro ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji –2,54 ct/kWh / 0,74 euro ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,15 ct/kWh / 0,91 euro ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 18,57 Lt/kW per mėnesį / 5,38 Eur/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,15 ct/kWh / 0,91 euro ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 17,05 ct/kWh / 4,94 euro ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,41 ct/kWh / 1,86 euro ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 10,64 ct/kWh / 3,08 euro ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 46,73 Lt/kW per mėnesį / 13,53 Eur/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 10,64 ct/kWh / 3,08 euro ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                                                  -  1,85 Lt / 0,54 Eur;

                 kitiems vartotojams                                                   -  24,61 Lt / 7,13 Eur.

      arba

                 už suvartotą šilumos kiekį                                          - 0,30ct/kWh / 0,09 euro ct/kWh.

5. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -1,73 ct/kWh / -0,50euro ct/kWh

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose              – 16,76 Lt/m3 / 4,85  Eur/m3 (be PVM):

             gyventojams                              – 18,27 Lt/m3 / 5,29 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

             kitiems vartotojams                     –  20,28 Lt/m3 / 5,87 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 16,10 Lt/m3 / 4,66 Eur /m3 (be PVM:

               gyventojams                                – 17,55 Lt/m3 / 5,08 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 19,48 Lt/m3 / 5,64 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.    daugiabučiuose namuose                – 18,93 Lt/m3 / 5,48 Eur /m3 (be PVM):

               gyventojams                                – 20,63 Lt/m3 / 5,98 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                       – 22,91 Lt/m3 / 6,63 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 18,18 Lt/m3 /  5,27 Eur /m3 (be PVM):

               gyventojams                                  – 19,82 Lt/m3 / 5,74 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                        – 22,00 Lt/m3 / 6,37 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2014 m. lapkričio 1d.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2014 m. lapkričio mėn.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2014 m. lapkričio 1 d. 

Pasikeitus kuro kainoms, šilumos kaina nuo 2014 m.lapkričio 1 d. didėja 1,76 proc. arba 0,30 ct/kWh /0,09 euro ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –17,31ct/kWh /5,01euro ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                                   – 18,87ct/kWh /5,46euro ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims                        – 20,95ct/kWh /6,06euro ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 13,06  ct/kWh / 3,78 euro ct/kWh;

       1.2 Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 13,06 ct/kWh / 3,78 euro ct/kWh;

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 3,87 ct/kWh / 1,12 euro ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 9,19 ct/kWh / 2,66 euro ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 28,16 Lt/kW per mėnesį / 8,16 Eur/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 9,19 ct/kWh / 2,66 euro ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 5,68 ct/kWh / 1,65 euro ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji –2,54 ct/kWh / 0,74 euro ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,14 ct/kWh / 0,91 euro ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 18,57 Lt/kW per mėnesį / 5,38 Eur/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,14 ct/kWh / 0,91 euro ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 17,01 ct/kWh / 4,93 euro ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,41 ct/kWh / 1,86 euro ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 10,60 ct/kWh / 3,07 euro ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 46,73 Lt/kW per mėnesį / 13,53 Eur/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 10,60 ct/kWh / 3,07 euro ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                                                  -  1,85 Lt / 0,54 Eur;

                 kitiems vartotojams                                                   -  24,61 Lt / 7,13 Eur.

      arba

                 už suvartotą šilumos kiekį                                           - 0,30ct/kWh / 0,09 euro ct/kWh.

 

5. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -1,73 ct/kWh / -0,50euro ct/kWh

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose  – 16,74 Lt/m3 / 4,85  Eur/m3 (be PVM):

             gyventojams                  – 18,25 Lt/m3 / 5,28 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

             kitiems vartotojams         –  20,26 Lt/m3 / 5,87 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 16,08 Lt/m3 / 4,66 Eur /m3 (be PVM:

             gyventojams                                – 17,53 Lt/m3 / 5,08 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

             kitiems vartotojams                     – 19,46 Lt/m3 / 5,64 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose  – 18,90 Lt/m3 / 5,47 Eur /m3 (be PVM):

             gyventojams                  – 20,60 Lt/m3 / 5,97 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

             kitiems vartotojams         – 22,87 Lt/m3 / 6,62 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 18,16 Lt/m3 /  5,26 Eur /m3 (be PVM):

               gyventojams                              – 19,79 Lt/m3 / 5,73 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                   – 21,97 Lt/m3 / 6,36 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2014 m. spalio 1d.

ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINOS 2014 M. spalio MĖN.

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2014 m. spalio 1 d.  

Pasikeitus perskaičiuotoms šilumos kainos dedamosioms ir kuro kainoms, šilumos kaina nuo 2014 m. spalio 1 d. mažėja 2,8 proc. arba 0,49 ct/kWh / 0,14 euro ct/kWh (be PVM).

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 17,01 ct/kWh / 4,93 euro ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           – 18,54 ct/kWh /5,37 euro ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            –  20,58 ct/kWh / 5,97 euro ct/kWh (su 21 proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 12,81  ct/kWh / 3,71 euro ct/kWh;

       1.2 Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 12,81 ct/kWh / 3,71 euro ct/kWh;

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 3,87 ct/kWh / 1,12 euro ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 8,94 ct/kWh / 2,59 euro ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 28,16 Lt/kW per mėnesį / 8,16 Eur/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 8,94 ct/kWh / 2,59 euro ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado)(be PVM):

      2.1. vienanarės - 5,63 ct/kWh / 1,63 euro ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji –2,54 ct/kWh / 0,74 euro ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,09 ct/kWh / 0,89 euro ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 18,57 Lt/kW per mėnesį / 5,38 Eur/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,09 ct/kWh / 0,89 euro ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 16,71 ct/kWh / 4,84 euro ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,41 ct/kWh / 1,86 euro ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 10,30 ct/kWh / 2,98 euro ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 46,73 Lt/kW per mėnesį / 13,53 Eur/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 10,30 ct/kWh / 2,98 euro ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                                                  -  1,85 Lt / 0,54 Eur;

                 kitiems vartotojams                                                   -  24,61 Lt / 7,13 Eur.

                     arba

                 už suvartotą šilumos kiekį                                           - 0,30ct/kWh / 0,09 euro ct/kWh.

5. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -1,73 ct/kWh / -0,50euro ct/kWh

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1. daugiabučiuose namuose  – 16,58 Lt/m3 / 4,80  Eur/m3 (be PVM):

            gyventojams                  – 18,07 Lt/m3 / 5,23 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

            kitiems vartotojams         –  20,06 Lt/m3 / 5,81 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).

      1.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 15,93 Lt/m3 / 4,61 Eur /m3 (be PVM:

            gyventojams                  – 17,36 Lt/m3 / 5,03 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

            kitiems vartotojams         – 19,28 Lt/m3 / 5,58 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1. daugiabučiuose namuose  – 18,74 Lt/m3 / 5,43 Eur /m3 (be PVM):

            gyventojams                  – 20,43 Lt/m3 / 5,92 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

            kitiems vartotojams         – 22,68 Lt/m3 / 6,57 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).

 

      2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 18,01 Lt/m3 /  5,22 Eur /m3 (be PVM:

            gyventojams                  – 19,63 Lt/m3 / 5,69 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

            kitiems vartotojams         – 21,79 Lt/m3 / 6,31 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).

                                               

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2014 m. rugsėjo 1d.

ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINOS 2014 M. RUGSĖJO MĖN.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2013 m rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T- 173 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) kurios taikomos nuo 2014 metų rugsėjo 1 dienos. 

AB „Šiaulių energija” valdybos 2014 m gegužės 14 d. nutarimu ir  Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-149, 2014 metų birželio - rugsėjo mėnesiais šilumos kaina, apskaičiuota teisės aktais nustatyta tvarka, mažinama iki 17,50 ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –17,50ct/kWh /5,07euro ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           – 19,08ct/kWh /5,53euro ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 21,18ct/kWh /6,13euro ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

   1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 14,73  ct/kWh / 4,27 euro ct/kWh;

   1.2. Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

      1.2.1. vienanarės – 14,74 ct/kWh / 4,27 euro ct/kWh;

         1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 3,87 ct/kWh / 1,12 euro ct/kWh;

         1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 10,87 ct/kWh / 3,15 euro ct/kWh;

      1.2.2. dvinarės kainos dalis:

         1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 28,23 Lt/kW per mėnesį / 8,18 Eur/kW per mėnesį;

         1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 10,87 ct/kWh / 3,15 euro ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

   2.1. vienanarės - 5,96 ct/kWh / 1,73 euro ct/kWh

      2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji –2,44 ct/kWh / 0,71 euro ct/kWh;

      2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,52 ct/kWh / 1,02 euro ct/kWh.

   2.2. dvinarės kainos dalis:

      2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 17,82 Lt/kW per mėnesį / 5,16 Eur/kW per mėnesį;

      2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,52 ct/kWh / 1,02 euro ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

   3.1. vienanarės – 21,32 ct/kWh / 6,17 euro ct/kWh

      3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,31 ct/kWh / 1,83 euro ct/kWh;

      3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 15,01 ct/kWh / 4,35 euro ct/kWh.

   3.2. dvinarės kainos dalis:

      3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 46,05 Lt/kW per mėnesį / 13,34 Eur/kW per mėnesį;                                           

      3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 15,01 ct/kWh / 4,35 euro ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                                                  -  1,72 Lt / 0,50 Eur;

                 kitiems vartotojams                                                   -  23,69 Lt / 6,86 Eur.

      arba

                 už suvartotą šilumos kiekį                                        - 0,27ct/kWh / 0,08 euro ct/kWh.

 

5. Nustatyta papildoma šilumos kainos dedamoji - 0,62 ct/kWh / 0,18euro ct/kWh:

                 dėl susidariusių nepadengtų kuro sąnaudų 0,65 ct/kWh /  0,19 euro ct/kWh;

                 dėl kitų veiksnių -0,03 ct/kWh / -0,01 euro ct/kWh

 

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

   1.1.  daugiabučiuose namuose  – 16,84 Lt/m3 / 4,88  Eur/m3 (be PVM):

               gyventojams                              – 18,36 Lt/m3 / 5,32 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                   –  20,38 Lt/m3 / 5,90 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).

   1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 16,18 Lt/m3 / 4,69 Eur /m3 (be PVM:

               gyventojams                                – 17,64 Lt/m3 / 5,11 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 19,58 Lt/m3 / 5,67 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

   2.1.  daugiabučiuose namuose  – 19,01 Lt/m3 / 5,51 Eur /m3 (be PVM):

               gyventojams                                – 20,72 Lt/m3 / 6,00 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 23,00 Lt/m3 / 6,66 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).

 

   2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 18,26 Lt/m3 /  5,29 Eur /m3 (be PVM:

               gyventojams                              – 19,90 Lt/m3 / 5,76 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                   – 22,09 Lt/m3 / 6,40 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).

                            

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2014 m. rugpjūčio 1d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimais Nr. 03-208 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“ ir 2013 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 03-290 „“Dėl karšto vandens kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2013 m rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T- 173 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) kurios taikomos nuo 2014 metų rugpjūčio 1 dienos. 

AB „Šiaulių energija” valdybos 2014 m gegužės 14 d. nutarimu ir  Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-149, 2014 metų birželio - rugsėjo mėnesiais šilumos kaina, apskaičiuota teisės aktais nustatyta tvarka, mažinama iki 17,50 ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –17,50ct/kWh  (be PVM)

           Gyventojams                           –19,08ct/kWh(su 9 % PVM);

           Juridiniams asmenims            –21,18ct/kWh( su  21 %  PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos(be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 16,08 ct/kWh;

      1.2 Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 16,08 ct/kWh

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,87 ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 12,21 ct/kWh.

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 28,23 Lt/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 12,21 ct/kWh.

2.   Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 6,27 ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,44 ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,83 ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 17,82 Lt/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,83 ct/kWh.

3.   Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 22,97 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,31 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 16,66 ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 46,05 Lt/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 16,66 ct/kWh.

4.   Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį (be PVM):

               gyventojams  (butui)                                                   -  1,72 Lt;

               kitiems  vartotojams                                                    -  23,69 Lt.

arba

               už suvartotą šilumos kiekį                                           - 0,27ct/kWh.     

5. Nustatyta papildoma šilumos kainos dedamoji - 0,62 ct/kWh :

                 dėl susidariusių nepadengtų kuro sąnaudų 0,65 ct/kWh 

                 dėl kitų veiksnių -0,03 ct/kWh

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.    daugiabučiuose namuose   – 17,48 Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                                                  – 19,05 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams (juridiniams asmenimas) –  21,15 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

      1.2.     kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 16,19 Lt/m3 (be PVM:

                gyventojams                                                   – 17,65 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams                                        – 19,59 Lt/m3 (su 21 % PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose   – 19,74Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                                                  – 21,52Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams (juridiniams asmenimas) – 23,89Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 18,27Lt/m3 (be PVM:

                gyventojams                                                   – 19,91Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams                                        – 22,11Lt/m3 (su 21 % PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2014 m. liepos 1d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimais Nr. 03-208 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“ ir 2013 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 03-290 „“Dėl karšto vandens kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2013 m rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T- 173 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) kurios taikomos nuo 2014 metų liepos1 dienos. 

AB „Šiaulių energija” valdybos 2014 m gegužės 14 d. nutarimu ir  Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-149, 2014 metų birželio - rugsėjo mėnesiais šilumos kaina, apskaičiuota teisės aktais nustatyta tvarka, mažinama iki 17,50 ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –17,50ct/kWh  (be PVM)

           Gyventojams                           –19,08ct/kWh(su 9 % PVM);

           Juridiniams asmenims            –21,18ct/kWh( su  21 %  PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos(be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 16,08 ct/kWh;

      1.2 Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 16,08 ct/kWh

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,87 ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 12,21 ct/kWh.

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 28,23 Lt/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 12,21 ct/kWh.

2.   Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 6,27 ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,44 ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,83 ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 17,82 Lt/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,83 ct/kWh.

3.   Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 22,97 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,31 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 16,66 ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 46,05 Lt/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 16,66 ct/kWh.

4.   Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį (be PVM):

               gyventojams  (butui)                                                   -  1,72 Lt;

               kitiems  vartotojams                                                    -  23,69 Lt.

arba

               už suvartotą šilumos kiekį                                           - 0,27ct/kWh.     

5. Nustatyta papildoma šilumos kainos dedamoji - 0,62 ct/kWh :

                 dėl susidariusių nepadengtų kuro sąnaudų 0,65 ct/kWh 

                 dėl kitų veiksnių -0,03 ct/kWh

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.    daugiabučiuose namuose   – 17,48 Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                                                  – 19,05 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams (juridiniams asmenimas) –  21,15 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

      1.2.     kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 16,19 Lt/m3 (be PVM:

                gyventojams                                                   – 17,65 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams                                        – 19,59 Lt/m3 (su 21 % PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose   – 19,74Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                                                  – 21,52Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams (juridiniams asmenimas) – 23,89Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 18,27Lt/m3 (be PVM:

                gyventojams                                                   – 19,91Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams                                        – 22,11Lt/m3 (su 21 % PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2014 m. birželio 1d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimais Nr. 03-208 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“ ir 2013 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 03-290 „“Dėl karšto vandens kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2013 m rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T- 173 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM)kurios taikomos nuo 2014 metų  birželio 1 dienos.  

AB „Šiaulių energija” valdybos nutarimu 2014 metų birželio, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesių šilumos kaina, apskaičiuota teisės aktais nustatyta tvarka, mažinama iki 17,50 ct/kWh (be PVM). Šilumos kaina nuo 2014 m. birželio 1 d. mažėja 23,31 proc. arba 5,32 ct/kWh.

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –17,50 ct/kWh  (be PVM)

           Gyventojams                                    –19,08 ct/kWh (su 9 % PVM);

           Juridiniams asmenims                    –21,18 ct/kWh ( su  21 %  PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

 

1.      Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 15,72 ct/kWh;

      1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 15,72 ct/kWh

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,87 ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 11,85 ct/kWh.

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 28,23 Lt/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 11,85 ct/kWh.

 

2.   Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado)  (be PVM):

      2.1. vienanarės - 6,19 ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,44 ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,75 ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 17,82 Lt/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,75 ct/kWh.

 

3.   Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 22,53 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,31 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 16,22 ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 46,05 Lt/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 16,22 ct/kWh.

4.   Šilumos pardavimovartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį(be PVM):

               gyventojams  (butui)                                                   -  1,72 Lt;

                kitiems  vartotojams                                                   -  23,69 Lt.

arba

                už suvartotą šilumos kiekį                                            - 0,27ct/kWh.     

5. Nustatyta papildoma šilumos kainos dedamoji - 0,62 ct/kWh :

                 dėl susidariusių nepadengtų kuro sąnaudų 0,65 ct/kWh 

                 dėl kitų veiksnių -0,03 ct/kWh

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.    daugiabučiuose namuose                           – 17,48 Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                                          – 19,05 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams (juridiniams asmenimas) –  21,15 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 16,19 Lt/m3 (be PVM:

                gyventojams                                                – 17,65 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams                                       – 19,59 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose                             – 19,74Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                                          – 21,52Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams (juridiniams asmenimas) – 23,89Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 18,27Lt/m3 (be PVM:

                gyventojams                                                – 19,91Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams                                       – 22,11Lt/m3 (su 21 % PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2014 m. gegužės 1d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimais Nr. 03-208 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“ ir 2013 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 03-290 „“Dėl karšto vandens kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2013 m rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T- 173 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) kurios taikomos nuo 2014 metų  gegužės 1 dienos. 

Pasikeitus 2014 m. kovo mėnesio kuro kainoms, šilumos kaina nuo2014 m. gegužės 1 d.didėja 0,31 proc. arba 0,07 ct/kWh.

 

Centralizuotai tiekiama vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį –22,82ct/kWh  (be PVM)

            Gyventojams                         –24,87ct/kWh(su 9 % PVM);

            Juridiniams asmenims       –27,61ct/kWh( su  21 %  PVM) .

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1.      Šilumos gamybos kainos(be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 15,73 ct/kWh;

      1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios(be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 15,74 ct/kWh

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,87 ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 11,87 ct/kWh.

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 28,23 Lt/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 11,87 ct/kWh.

2.   Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 6,19 ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,44 ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,75 ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 17,82 Lt/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,75 ct/kWh.

3.   Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 22,55 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,31 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 16,24 ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 46,05 Lt/kW per mėnesį;                                          

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 16,24 ct/kWh.

4.   Šilumos pardavimovartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį(be PVM):

               gyventojams  (butui)                                                -  1,72 Lt;

               kitiems  vartotojams                                                 -  23,69 Lt.

arba

               už suvartotą šilumos kiekį                                          - 0,27ct/kWh.   

5. Nustatyta papildoma šilumos kainos dedamoji - 0,62 ct/kWh :

                 dėl susidariusių nepadengtų kuro sąnaudų 0,65 ct/kWh 

                 dėl kitų veiksnių -0,03 ct/kWh

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.    daugiabučiuose namuose   – 20,42 Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                                          – 22,26 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams (juridiniams asmenimas) –  24,71 Lt/m3 (su 21 % PVM).

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 18,90 Lt/m3 (be PVM:

                gyventojams                                                – 20,60 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams                                      – 22,87 Lt/m3 (su 21 % PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose   – 22,68Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                     – 24,72Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams (juridiniams asmenimas) – 27,44Lt/m3 (su 21 % PVM).

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 20,98Lt/m3 (be PVM:

                gyventojams                                                – 22,87Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams                                      – 25,39Lt/m3 (su 21 % PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2014 m. balandžio 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimais Nr. 03-208 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“ ir 2013 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 03-290 „“Dėl karšto vandens kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2013 m rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T- 173 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) kurios taikomos nuo 2014 metų  balandžio 1 dienos. 

Pasikeitus 2014 m. vasario mėnesio kuro kainoms, šilumos kaina nuo2014 m. balandžio 1 d.mažėja 0,35 proc. arba 0,08 ct/kWh.

 

Centralizuotai tiekiama vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį –22,75ct/kWh  (be PVM)

            Gyventojams                            –24,80ct/kWh(su 9 % PVM);

            Juridiniams asmenims            –27,53ct/kWh( su  21 %  PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1.      Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 15,68 ct/kWh;

      1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios(be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 15,68 ct/kWh

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,87 ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 11,81 ct/kWh.

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 28,23 Lt/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 11,81 ct/kWh.

2.   Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 6,18 ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,44 ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,74 ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 17,82 Lt/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,74 ct/kWh.

3.   Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos(be PVM):

      3.1. vienanarės – 22,48 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,31 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 16,17 ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 46,05 Lt/kW per mėnesį;                                          

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 16,17 ct/kWh.

4.   Šilumos pardavimovartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį(be PVM):

               gyventojams  (butui)                                                   -  1,72 Lt;

               kitiems  vartotojams                                                    -  23,69 Lt.

arba

               už suvartotą šilumos kiekį                                             - 0,27ct/kWh.     

 5. Nustatyta papildoma šilumos kainos dedamoji - 0,62 ct/kWh :

                 dėl susidariusių nepadengtų kuro sąnaudų 0,65 ct/kWh 

                 dėl kitų veiksnių -0,03 ct/kWh

Karšto vandens kainos:

1.   Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.     daugiabučiuose namuose                          – 20,38 Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                                          – 22,21 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams (juridiniams asmenimas) –  24,66 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 18,87 Lt/m3 (be PVM:

                gyventojams                                                – 20,57 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams                                       – 22,83 Lt/m3 (su 21 % PVM).

2.   Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose                          – 22,64Lt/m3 (be PVM):

             gyventojams                                          – 24,68Lt/m3 (su 9 % PVM);

             kitiems vartotojams (juridiniams asmenimas) – 27,39Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 20,95Lt/m3 (be PVM:

             gyventojams                                                   – 22,84Lt/m3 (su 9 % PVM);

             kitiems vartotojams                                          – 25,35Lt/m3 (su 21 % PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2014 m. kovo 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimais Nr. 03-208 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“ ir 2013 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 03-290 „“Dėl karšto vandens kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2013 m rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T- 173 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) kurios taikomos nuo 2014 metų kovo1 dienos.

Pasikeitus 2014 m. sausio mėnesio kuro kainoms, šilumos kaina nuo 2014 m. kovo 1 d. mažėja 0,26 proc. arba 0,06 ct/kWh.

Centralizuotai tiekiama vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį –22,83ct/kWh  (be PVM)

             Gyventojams                           –24,88ct/kWh(su 9 % PVM);

            Juridiniams asmenims            –27,62ct/kWh( su  21 %  PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1.   Šilumos gamybos kainos(be PVM):

   1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 15,75 ct/kWh;

   1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios(be PVM):

         1.2.1. vienanarės – 15,75 ct/kWh

            1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,87 ct/kWh;

            1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 11,88 ct/kWh.

         1.2.2. dvinarės kainos dalis:

            1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 28,23 Lt/kW per mėnesį;

            1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 11,88 ct/kWh.

2.   Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

   2.1. vienanarės - 6,19 ct/kWh

         2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,44 ct/kWh;

         2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,75 ct/kWh.

   2.2. dvinarės kainos dalis:

         2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 17,82 Lt/kW per mėnesį;

         2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,75 ct/kWh.

3.   Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos(be PVM):

   3.1. vienanarės – 22,56 ct/kWh

         3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,31 ct/kWh;

         3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 16,25 ct/kWh.

   3.2. dvinarės kainos dalis:

         3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 46,05 Lt/kW per mėnesį;                                           

         3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 16,25 ct/kWh.

4.   Šilumos pardavimovartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį(be PVM):

               gyventojams  (butui)                                                   -  1,72 Lt;

               kitiems  vartotojams                                                    -  23,69 Lt.

arba

               už suvartotą šilumos kiekį                                             - 0,27ct/kWh.     

5. Nustatyta papildoma šilumos kainos dedamoji - 0,62 ct/kWh :

                 dėl susidariusių nepadengtų kuro sąnaudų 0,65 ct/kWh 

                 dėl kitų veiksnių -0,03 ct/kWh

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

   1.1.    daugiabučiuose namuose   – 20,43 Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                                          -  22,27 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams (juridiniams asmenimas) –  24,72 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

   1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 18,91 Lt/m3 (be PVM:

                gyventojams                                             – 20,61 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams                                    – 22,88 Lt/m3 (su 21 % PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

   2.1.     daugiabučiuose namuose   – 22,68Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                                          – 24,72Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams (juridiniams asmenimas) – 27,44Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

   2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 20,99Lt/m3 (be PVM:

                gyventojams                                                 – 22,88Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams                                        – 25,40 Lt/m3 (su 21 % PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2014 m. vasario 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimais Nr. 03-208 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“ ir 2013 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 03-290 „“Dėl karšto vandens kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2013 m rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T- 173 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) kurios taikomos nuo 2014 metų vasario1 dienos. 

Pasikeitus 2013 m. gruodžio mėnesio kuro kainoms, šilumos kaina nuo2014m.vasario1 d.mažėja 0,74 proc. arba 0,17 ct/kWh.

 

Centralizuotai tiekiama vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį –22,89ct/kWh  (be PVM)

           Gyventojams                           –24,95ct/kWh (su 9 % PVM);

           Juridiniams asmenims           –27,70ct/kWh ( su  21 %  PVM).

                 

                  Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

 

1.     Šilumos gamybos kainos (be PVM):

     1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 15,80 ct/kWh;

      1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

           1.2.1. vienanarės – 15,80 ct/kWh

                 1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,87 ct/kWh;

                 1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 11,93 ct/kWh.

           1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                 1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 28,23 Lt/kW per mėnesį;

                 1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 11,93 ct/kWh.

2.   Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado)  (be PVM):

      2.1. vienanarės - 6,20 ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,44 ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,76 ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 17,82 Lt/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,76 ct/kWh.

3.   Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 22,62 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,31 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 16,31 ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 46,05 Lt/kW per mėnesį;

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 16,31 ct/kWh.

4.   Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį (be PVM):

               gyventojams  (butui)                                                   -  1,72 Lt;

               kitiems  vartotojams                                                    -  23,69 Lt.

               arba

               už suvartotą šilumos kiekį                                             - 0,27ct/kWh.     

  5.   Nustatyta papildoma šilumos kainos dedamoji - 0,62 ct/kWh :

                 dėl susidariusių nepadengtų kuro sąnaudų 0,65 ct/kWh 

                 dėl kitų veiksnių -0,03 ct/kWh           

  

        

                                        Karšto vandens kainos:

 

1.   Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.    daugiabučiuose namuose                            – 20,46 Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                                           – 22,30 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams (juridiniams asmenimas)  – 24,76 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 18,94 Lt/m3 (be PVM:

                gyventojams                                                – 20,64 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams                                       – 22,92 Lt/m3 (su 21 % PVM).

2.   Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose                             – 22,71 Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                                          – 24,75 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams (juridiniams asmenimas) – 27,48 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 21,02 Lt/m3 (be PVM:

                gyventojams                                                – 22,91 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams                                       – 25,43 Lt/m3 (su 21 % PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2014 m. sausio 1 d.

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimais Nr. 03-208 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“ ir 2013 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 03-290 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2013 m rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-173 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM), kurios taikomos nuo 2014 metų sausio mėn. 1 dienos. 

                     Pasikeitus 2013 m. lapkričio mėnesio kuro kainoms, šilumos kaina nuo 2014 m. sausio mėn. 1 d. didėja  0,83  proc. arba 0,19 ct/kWh.

Nuo 2014 m. sausio mėn. 1 d. patvirtintos naujos didesnės UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainos. Dėl šios priežasties nuo 2014 m. sausio mėn. 1 d. karšto vandens kaina vartotojams didėja 8,3  proc.

 

Centralizuotai tiekiama vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 23,06 ct/kWh  (be PVM)

                   Gyventojams                   – 25,14 ct/kWh  (su 9 % PVM);

                   Juridiniams asmenims   – 27,90 ct/kWh (su  21 %  PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

 

1.     Šilumos gamybos kainos (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 15,94 ct/kWh;

1.2.   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 15,94 ct/kWh

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,87 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 12,07 ct/kWh.

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 28,23 Lt/kW per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 12,07 ct/kWh.

2.   Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

2.1. vienanarės - 6,23 ct/kWh

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,44 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,79 ct/kWh.

2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 17,82 Lt/kW per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,79 ct/kWh.

3.   Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

            3.1. vienanarės – 22,79 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,31 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji -  16,48 ct/kWh.

            3.2. dvinarės kainos dalis:

3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 46,05 Lt/kW per                                                              mėnesį;

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 16,48 ct/kWh.

4.   Šilumos pardavimovartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį (be PVM):

               gyventojams  (butui)                                                   -  1,72   Lt;

                kitiems  vartotojams                                                    -  23,69 Lt.

arba

   už suvartotą šilumos kiekį                                           -  0,27  ct/kWh.           

5. Nustatyta papildoma šilumos kainos dedamoji - 0,62 ct/kWh :

                 dėl susidariusių nepadengtų kuro sąnaudų 0,65 ct/kWh 

                 dėl kitų veiksnių -0,03 ct/kWh

                                           Karšto vandens kainos:

 

 1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose   – 20,56  Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                                                    – 22,41 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams (juridiniams asmenimas) – 24,88 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 19,02 Lt/m3 (be PVM:

                gyventojams                                                   – 20,73 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams                                        – 23,01 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.  daugiabučiuose namuose   – 22,81 Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                                                   – 24,86 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams (juridiniams asmenimas) – 27,60 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 21,11 Lt/m3 (be PVM:

                gyventojams                                                   – 23,01 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams                                        – 25,54 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

               

 

 

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2013 m. gruodžio 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimais Nr. 03-208 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“ ir 2013 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 03-290 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2013 m rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T- 173 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM), kurios taikomos nuo 2013 metų  gruodžio  mėn. 1 dienos. 

                     Pasikeitus 2013 m. spalio mėnesio kuro kainoms, šilumos kaina nuo 2013 m. gruodžio mėn. 1 d. mažėja  0,65  proc. arba 0,15 ct/kWh.

 

Centralizuotai tiekiama vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 22,87  ct/kWh  (be PVM)

                   Gyventojams                   – 24,93 ct/kWh (su 9 % PVM);

                   Juridiniams asmenims   – 27,67 ct/kWh (su  21 %  PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

 

1.   Šilumos gamybos kainos (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 15,79 ct/kWh;

1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 15,78 ct/kWh

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,87 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 11,91 ct/kWh.

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 28,23 Lt/kW per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 11,91 ct/kWh.

2.   Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado)   (be PVM):

2.1. vienanarės - 6,20 ct/kWh

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,44 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,76 ct/kWh.

2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 17,82 Lt/kW per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,76 ct/kWh.

3.   Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

            3.1. vienanarės – 22,60 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,31 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji -  16,29 ct/kWh.

            3.2. dvinarės kainos dalis:

3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 46,05 Lt/kW per mėnesį;

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 16,29 ct/kWh.

4.   Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį (be PVM):

               gyventojams  (butui)                                                      -  1,72   Lt;

                kitiems  vartotojams                                                      -  23,69 Lt.

arba

   už suvartotą šilumos kiekį                                              -  0,27  ct/kWh.             

5. Nustatyta papildoma šilumos kainos dedamoji - 0,62 ct/kWh :

                 dėl susidariusių nepadengtų kuro sąnaudų 0,65 ct/kWh 

                 dėl kitų veiksnių -0,03 ct/kWh

                                          Karšto vandens kainos:

 1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose   – 18,88 Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                                          – 20,58 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams (juridiniams asmenimas) – 22,84 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 17,47 Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                                                – 19,04 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams                                       – 21,14 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.  daugiabučiuose namuose   – 22,71 Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                                          – 24,75 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams (juridiniams asmenimas) – 27,48 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 21,01 Lt/m3 (be PVM:

                gyventojams                                                – 22,90 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams                                       – 25,42 Lt/m3 (su 21 % PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2013 m. lapkričio 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimais Nr. 03-208 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“ ir 2013 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 03-290 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2013 m rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T- 173 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM), kurios taikomos nuo 2013 metų  lapkričio  mėn. 1 dienos. 

                     Pasikeitus 2013 m. rugsėjo mėnesio kuro kainoms, šilumos kaina nuo 2013 m. lapkričio mėn. 1 d. mažėja  0,64  proc. arba 0,15 ct/kWh.

 

Centralizuotai tiekiama vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 23,02  ct/kWh (be PVM)

                   Gyventojams              – 25,09 ct/kWh (su 9 % PVM);

                   Juridiniams asmenims   – 27,85 ct/kWh (su  21 %  PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

 

 1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 15,89 ct/kWh;

1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 15,90 ct/kWh

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,87 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 12,03 ct/kWh.

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 28,23 Lt/kW per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 12,03 ct/kWh.

2.   Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

2.1. vienanarės - 6,23 ct/kWh

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,44 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,79 ct/kWh.

2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 17,82 Lt/kW per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,79 ct/kWh.

3.   Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

            3.1. vienanarės – 22,75 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,31 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji    16,44 ct/kWh.

            3.2. dvinarės kainos dalis:

3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 46,05 Lt/kW per mėnesį;

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 16,44 ct/kWh.

4.   Šilumos pardavimovartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį (be PVM):

               gyventojams  (butui)                                                         1,72   Lt;

                kitiems  vartotojams                                                         23,69 Lt.

arba

   už suvartotą šilumos kiekį                                                 0,27  ct/kWh.   

5. Nustatyta papildoma šilumos kainos dedamoji - 0,62 ct/kWh :

                 dėl susidariusių nepadengtų kuro sąnaudų 0,65 ct/kWh 

                 dėl kitų veiksnių -0,03 ct/kWh

   

 

                                          Karšto vandens kainos:

 

 1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose   – 18,96 Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                                          – 20,67 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams (juridiniams asmenimas) – 22,94 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 17,55 Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                                                – 19,13 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams                                       – 21,24 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.  daugiabučiuose namuose   – 22,79 Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                                          – 24,84 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams (juridiniams asmenimas) – 27,58 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 21,09 Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                                                     – 22,99 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams                                          – 25,52 Lt/m3 (su 21 % PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2013 m. spalio 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimais Nr. 03-208 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“ ir 2013 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 03-290 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2013 m rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T- 173 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM), kurios taikomos nuo 2013 metų  spalio  mėn. 1 dienos

                     Sumažėjus perskaičiuotoms šilumos kainos dedamosioms ir kuro kainoms, šilumos kaina nuo 2013 m. spalio mėn. 1 d. mažėja  1,2  proc. arba 0,28 ct/kWh.

 

Centralizuotai tiekiama vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 23,17  ct/kWh  (be PVM)

                   Gyventojams                   – 25,26 ct/kWh (su 9 % PVM);

                       Juridiniams asmenims   – 28,04 ct/kWh (su  21 %  PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

 

1 .     Šilumos gamybos kainos (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 16,02 ct/kWh;

1.2    Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 16,02 ct/kWh

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,87 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 12,15 ct/kWh.

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 28,23 Lt/kW per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 12,15 ct/kWh.

2.    Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado)  (be PVM):

2.1. vienanarės - 6,26 ct/kWh

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,44 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,82 ct/kWh.

2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 17,82 Lt/kW per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,82 ct/kWh.

3.   Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

            3.1. vienanarės – 22,90 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,31 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji -  16,59 ct/kWh.

            3.2. dvinarės kainos dalis:

3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 46,05 Lt/kW per mėnesį;

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 16,59 ct/kWh.

4.   Šilumos pardavimovartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį (be PVM):

               gyventojams  (butui)                                                      -  1,72   Lt;

                kitiems  vartotojams                                                      -  23,69 Lt.

arba

   už suvartotą šilumos kiekį                                              -  0,27  ct/kWh.   

5. Nustatyta papildoma šilumos kainos dedamoji - 0,62 ct/kWh :

                 dėl susidariusių nepadengtų kuro sąnaudų 0,65 ct/kWh 

                 dėl kitų veiksnių -0,03 ct/kWh

                                           Karšto vandens kainos:

 1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose   – 19,04 Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                                                     – 20,75 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams (juridiniams asmenimas) – 23,04 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 17,63 Lt/m3 (be PVM:

                gyventojams                                                     – 19,22 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams                                          – 21,33 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.  daugiabučiuose namuose   – 22,87 Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                                          – 24,93 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams (juridiniams asmenimas) – 27,67 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 21,17 Lt/m3 (be PVM:

                gyventojams                                                     – 23,08 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams                                          – 25,62 Lt/m3 (su 21 % PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimais Nr. 03-208 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“ ir 2013 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 03-290 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2012 m rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T- 213 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM), kurios galioja nuo 2013 metų  rugsėjo  mėn. 1 dienos

      Pasikeitus 2013 m. liepos mėnesio kuro kainoms, šilumos kaina nuo 2013 m. rugsėjo  mėn. 1 d. didėja  0,69 proc. arba 0,16 ct/kWh.

 

Centralizuotai tiekiama vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 23,45  ct/kWh  (be PVM)

                   Gyventojams                    – 25,56 ct/kWh(su 9 % PVM);

               Juridiniams asmenims      – 28,37 ct/kWh( su  21 %  PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

 

 1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 16,22 ct/kWh;

1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 16,24 ct/kWh

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,98 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 12,26 ct/kWh.

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 29,04 Lt/kW per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 12,26 ct/kWh.

2.   Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado)   (be PVM):

2.1. vienanarės - 6,16 ct/kWh

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,29 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,87 ct/kWh.

2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 16,74 Lt/kW per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,87 ct/kWh.

3.   Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

            3.1. vienanarės – 23,19 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,27 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji -  16,92 ct/kWh.

            3.2. dvinarės kainos dalis:

3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 45,78 Lt/kW per                                                              mėnesį;

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 16,92 ct/kWh.

4.   Šilumos pardavimovartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį (be PVM):

               gyventojams  (butui)                                                      -  1,65   Lt;

               kitiems  vartotojams                                                      -  22,66 Lt.

arba

   už suvartotą šilumos kiekį                                              -  0,26  ct/kWh.   

5.   Nustatyta papildoma šilumos kainos dedamoji - 0,79 ct/kWh :

                   dėl susidariusių nepadengtų kuro sąnaudų 0,79 ct/kWh

        

                                          Karšto vandens kainos:

 

 1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose   – 19,20Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                                          – 20,93 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams (juridiniams asmenimas) – 23,23Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 17,77Lt/m3 (be PVM:

                gyventojams                                                     – 19,37 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams                                          – 21,50 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

 1. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.  daugiabučiuose namuose   – 23,03 Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                                                     – 25,10 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams (juridiniams asmenimas) – 27,87 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 21,31 Lt/m3 (be PVM:

                gyventojams                                                     – 23,23 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams                                          – 25,79 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

               

 

 

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimais Nr. 03-208 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“ ir  Nr. 03-209 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2012 m rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T- 213 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“,  AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM), kurios galioja nuo 2013 metų  rugpjūčio  mėn.  1 dienos

 

          2013 m. birželio mėnesį sumažėjus kuro kainoms, šilumos kaina nuo 2013 m. rugpjūčio mėn. 1 dienos mažėja 1,94 proc. arba 0,46 ct/kWh.

 

Centralizuotai tiekiama vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 23,29  ct/kWh  (be PVM)

                   Gyventojams              – 25,39 ct/kWh (su 9 % PVM);

                   Juridiniams asmenims   – 28,18 ct/kWh (su  21 %  PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 16,10 ct/kWh;

1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 16,11 ct/kWh

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,98 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 12,13 ct/kWh.

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 29,04 Lt/kW per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 12,13 ct/kWh.

2.   Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado)   (be PVM):

2.1. vienanarės - 6,13 ct/kWh

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,29 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,84  ct/kWh.

2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 16,74 Lt/kW per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,84 ct/kWh.

3.   Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

            3.1. vienanarės – 23,03 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,27 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji -  16,76 ct/kWh.

            3.2. dvinarės kainos dalis:

3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 45,78 Lt/kW per mėnesį;

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 16,76 ct/kWh.

4.   Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį (be PVM):

               gyventojams  (butui)                                                      -  1,65   Lt;

                kitiems  vartotojams                                                      -  22,66 Lt.

arba

   už suvartotą šilumos kiekį                                              -  0,26  ct/kWh.   

5.   Nustatyta papildoma šilumos kainos dedamoji - 0,79 ct/kWh :

                   dėl susidariusių nepadengtų kuro sąnaudų 0,79 ct/kWh

           

                                           Karšto vandens kainos:

 

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 19,44 Lt/m3   (be PVM ):

                gyventojams                        – 21,19 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams              – 23,52 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

2.  Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 23,34 Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                        – 25,44 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams              – 28,24 Lt/m3 (su 21 % PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2013 m. liepos 1 d.

          Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimais Nr. 03-208 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“ ir  Nr. 03-209 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2012 m rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T- 213 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“,  AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM), kurios galioja nuo 2013 metų  liepos  mėn.  1 dienos. 

          Pasikeitus 2013 m. gegužės mėnesio kuro kainoms, nuo 2013 m. liepos  mėnesio 1 dienos keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos.

 

Centralizuotai tiekiama vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 23,75  ct/kWh  (be PVM)

                   Gyventojams              – 25,89 ct/kWh (su 9 % PVM);

                   Juridiniams asmenims   – 28,74 ct/kWh (su  21 %  PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

 

 1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 16,48 ct/kWh;

1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios(be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 16,48 ct/kWh

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,98 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 12,50 ct/kWh.

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 29,04 Lt/kW per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 12,50 ct/kWh.

2.   Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado)  (be PVM):

2.1. vienanarės - 6,22 ct/kWh

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,29 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,93  ct/kWh.

2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 16,74 Lt/kW per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,93 ct/kWh.

3.   Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

            3.1. vienanarės – 23,49 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,27 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji -  17,22 ct/kWh.

            3.2. dvinarės kainos dalis:

3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 45,78 Lt/kW per mėnesį;

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 17,22 ct/kWh.

4.   Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį (be PVM):

               gyventojams  (butui)   -  1,65   Lt;

               kitiems  vartotojams   -  22,66 Lt.

arba

         už suvartotą šilumos kiekį  -  0,26  ct/kWh.   

5.   Nustatyta papildoma šilumos kainos dedamoji - 0,79 ct/kWh :

                  dėl susidariusių nepadengtų kuro sąnaudų 0,79 ct/kWh

                                                    Karšto vandens kainos:

 

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 19,70 Lt/m3   (be PVM ):

                gyventojams                        – 21,47 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams              – 23,84 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

2.  Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 23,60 Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                        – 25,72 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams              – 28,56 Lt/m3 (su 21 % PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2013 m. birželio 1 d.

    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimais Nr. 03-208 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“ ir  Nr. 03-209 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T- 213 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“,  AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM), kurios galioja nuo 2013 metų  birželio  mėn.  1 dienos.  
    2013 m. balandžio mėnesį sumažėjus gamtinių dujų kainai 1,96 proc., šilumos kaina nuo 2013 m. birželio mėn. 1 d. mažėja 1,0 proc. arba 0,23 ct/kWh.
                           Centralizuotai tiekiama vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 23,71  ct/kWh  (be PVM)
                  Gyventojams                  – 25,84 ct/kWh (su 9 % PVM);
                     Juridiniams asmenims   – 28,69 ct/kWh ( su  21 %  PVM).
    
Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:
1.    Šilumos gamybos kainos (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 16,43 ct/kWh;
1.2  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
            1.2.1. vienanarės – 16,45 ct/kWh
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,98 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 12,47 ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 29,04 Lt/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 12,47 ct/kWh.
2.   Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado)  (be PVM):
2.1. vienanarės - 6,21 ct/kWh
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,29 ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,92  ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 16,74 Lt/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,92 ct/kWh.
3.   Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):
            3.1. vienanarės – 23,45 ct/kWh
            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,27 ct/kWh;
            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji -  17,18 ct/kWh.
            3.2. dvinarės kainos dalis:
3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 45,78 Lt/kW per                                                              mėnesį;
            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 17,18 ct/kWh.
            4.   Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį (be PVM):
     gyventojams  (butui)                       -  1,65   Lt;
     kitiems  vartotojams                       -  22,66 Lt.
arba
   už suvartotą šilumos kiekį                                        -   0,26  ct/kWh.

5.   Nustatyta papildoma šilumos kainos dedamoji - 0,79 ct/kWh :

                  dėl susidariusių nepadengtų kuro sąnaudų 0,79 ct/kWh    

        Karšto vandens kainos:

1.  Šiaulių miesto vartotojams ( su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 19,68 Lt/m3  (be PVM ):
      gyventojams        – 21,45 Lt/m3 (su 9 % PVM);
    kitiems vartotojams    – 23,81 Lt/m3 (su 21 % PVM).
 
2.  Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams ( su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 23,58 Lt/m3 (be PVM):
    gyventojams         – 25,70 Lt/m3 (su 9 % PVM);
    kitiems vartotojams     – 28,53 Lt/m3 (su 21 % PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2013 m. gegužės 1 d.

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimais Nr. 03-208 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“ ir  Nr. 03-209 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2012 m rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T- 213 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“,  AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM), kurios galioja nuo 2013 metų  gegužės  mėn.  1 dienos. 

                     2013 m. kovo  mėnesį padidėjus gamtinių dujų kainai 2,1 proc., šilumos kaina nuo 2013 m. gegužės mėn. 1 d. didėja 1,0 proc. arba 0,24 ct/kWh.

 

Centralizuotai tiekiama vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 23,94  ct/kWh  (be PVM)

                   Gyventojams              – 26,09 ct/kWh(su 9 % PVM);

                   Juridiniams asmenims   – 28,97 ct/kWh( su  21 %  PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

 

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 16,64 ct/kWh;

1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 16,64 ct/kWh

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,98 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 12,66 ct/kWh.

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 29,04 Lt/kW per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 12,66 ct/kWh.

2.   Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado)  (be PVM):

2.1. vienanarės - 6,25 ct/kWh

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,29 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,96  ct/kWh.

2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 16,74 Lt/kW per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,92 ct/kWh.

3.   Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos(be PVM):

            3.1. vienanarės – 23,68 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,27 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji -  17,41 ct/kWh.

            3.2. dvinarės kainos dalis:

3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 45,78 Lt/kW per                                                              mėnesį;

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 17,41 ct/kWh.

4.   Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį (be PVM):

                gyventojams  (butui)                                                      -  1,65   Lt;

                kitiems  vartotojams                                                      -  22,66 Lt.

arba

   už suvartotą šilumos kiekį                                              -  0,26  ct/kWh.   

5.   Nustatyta papildoma šilumos kainos dedamoji - 0,79 ct/kWh :

                        susidariusių nepadengtų kuro sąnaudų 0,79 ct/kWh       

 

                                          Karšto vandens kainos:

 

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 19,81 Lt/m3   (be PVM ):

                gyventojams                        – 21,59 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams              – 23,97Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

2.  Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams( su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 23,71Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                        – 25,84Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams              – 28,69Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

 

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2013 m. balandžio 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimais Nr. 03-208 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“ ir  Nr. 03-209 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2012 m rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T- 213 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“,  AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM), kurios galioja nuo 2013 metų  balandžio  mėn.  1 dienos. 

                     2013 m. vasario  mėnesį padidėjus gamtinių dujų kainai 2,0 proc., šilumos kaina nuo 2013 m. balandžio mėn. 1 d. didėja 0,9 proc. arba 0,22 ct/kWh.

 

Centralizuotai tiekiama vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 23,70  ct/kWh  (be PVM)

                  Gyventojams – 25,83ct/kWh (su 9 % PVM);

                   Juridiniams asmenims – 28,68ct/kWh ( su  21 %  PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

 

1.     Šilumos gamybos kainos(be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 16,44 ct/kWh;

1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 16,44 ct/kWh

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,98 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 12,46 ct/kWh.

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 29,04 Lt/kW per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 12,46 ct/kWh.

2.   Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

2.1. vienanarės – 6,21 ct/kWh

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,29 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,92  ct/kWh.

2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 16,74 Lt/kW per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,92 ct/kWh.

3.   Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos(be PVM):

            3.1. vienanarės – 23,44 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,27 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 17,17 ct/kWh.

            3.2. dvinarės kainos dalis:

3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 45,78 Lt/kW per                                                              mėnesį;

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 17,17 ct/kWh.

4.   Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį (be PVM):

               gyventojams  (butui) – 1,65   Lt;

                kitiems  vartotojams – 22,66 Lt.

arba

   už suvartotą šilumos kiekį – 0,26  ct/kWh.   

5.   Nustatyta papildoma šilumos kainos dedamoji - 0,79 ct/kWh :

                   dėl susidariusių nepadengtų kuro sąnaudų 0,79 ct/kWh

                                                   

  Karšto vandens kainos:

 

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 19,67 Lt/m3   (be PVM ):

                gyventojams – 21,44 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams – 23,80Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

2.  Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 23,57Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams – 25,69Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams – 28,52Lt/m3 (su 21 % PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2013 m. kovo 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimais Nr. 03-208 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“ ir  Nr. 03-209 „“Dėl karšto vandens kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T- 213 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“,  AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM), kurios galioja nuo 2013 metų  kovo  mėn.  1 dienos. 

                     2013 m. sausio mėnesį padidėjus gamtinių dujų kainai 1,2 proc., šilumos kaina nuo 2013 m. kovo mėn. 1 d. didėja 0,6 proc. arba 0,14 ct/kWh. 

Centralizuotai tiekiama vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 23,48  ct/kWh  (be PVM)

                  Gyventojams                –25,59ct/kWh (su 9 % PVM);

                   Juridiniams asmenims    –28,41ct/kWh ( su  21 %  PVM).

            Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1.     Šilumos gamybos kainos(be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 16,25 ct/kWh;

1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios(be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 16,26 ct/kWh

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,98 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 12,28 ct/kWh.

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 29,04 Lt/kW per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 12,28 ct/kWh.

2.   Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado)  (be PVM):

2.1. vienanarės - 6,17 ct/kWh

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,29 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,88  ct/kWh.

2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 16,74 Lt/kW per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,88 ct/kWh.

3.   Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos(be PVM):

            3.1. vienanarės – 23,22 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,27 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji -  16,95 ct/kWh.

            3.2. dvinarės kainos dalis:

3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 45,78 Lt/kW per mėnesį;

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 16,95 ct/kWh.

4.   Šilumos pardavimovartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį(be PVM):

               gyventojams  (butui)                                                      -  1,65   Lt;

                kitiems  vartotojams                                                      -  22,66 Lt.

arba

   už suvartotą šilumos kiekį                                              -  0,26  ct/kWh.   

5.   Nustatyta papildoma šilumos kainos dedamoji - 0,79 ct/kWh :

                   dėl susidariusių nepadengtų kuro sąnaudų 0,79 ct/kWh

           

                                           Karšto vandens kainos:

 

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 19,55 Lt/m3   (be PVM ):

                gyventojams                        – 21,31 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams              – 23,66Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

2.  Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 23,45Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                        – 25,56Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams              – 28,37Lt/m3 (su 21 % PVM).

Šilumos energijos ir karšto vandens kainos nuo 2013 m. vasario 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimais Nr. 03-208 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“ ir  Nr. 03-209 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T- 213 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“,  AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM), kurios galioja nuo 2013 metų  vasario  mėn.  1 dienos. 

 

2012 m. gruodžio mėnesį, sumažėjus gamtinių dujų kainai 2,3 proc., šilumos kaina nuo 2013 m. vasario mėn. 1 dienos mažėja 1,1 proc. arba  0,26 ct/kWh.

 

Centralizuotai tiekiama vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 23,34  ct/kWh  (be PVM):

                  Gyventojams                –25,44ct/kWh (su 9 % PVM);

                   Juridiniams asmenims    –28,24ct/kWh ( su  21 %  PVM).

    
Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

 

1.     Šilumos gamybos kainos(be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 16,13 ct/kWh;

1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios(be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 16,15 ct/kWh;

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,98 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 12,17 ct/kWh.

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 29,04 Lt/kWh per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 12,17 ct/kWh.

2.   Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado)  (be PVM):

2.1. vienanarės - 6,14 ct/kWh;

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,29 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,85 ct/kWh.

2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 16,74 Lt/kWh per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,85 ct/kWh.

3.   Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos(be PVM):

            3.1. vienanarės – 23,08 ct/kWh:

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,27 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji -  16,81 ct/kWh.

            3.2. dvinarės kainos dalis:

3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 45,78 Lt/kWh per                                                              mėnesį;

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 16,81 ct/kWh.

4.   Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį(be PVM):

               gyventojams  (butui)                                                   -  1,65   Lt;

                kitiems  vartotojams                                                    -  22,66 Lt.

arba

   už suvartotą šilumos kiekį                                           -  0,26  ct/kWh.   

5.   Nustatyta papildoma šilumos kainos dedamoji - 0,79 ct/kWh :

                  dėl susidariusių nepadengtų kuro sąnaudų 0,79 ct/kWh

           

 

 Karšto vandens kainos:

 

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 19,47 Lt/m3   (be PVM ):

                gyventojams                       – 21,22 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams            – 23,56Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

2.  Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 23,37Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                       – 25,47Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams            – 28,28Lt/m3 (su 21 % PVM).

Šilumos energijos ir karšto vandens kainos nuo 2013 m. sausio 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimais Nr. 03-208 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“ ir  Nr. 03-209 „“Dėl karšto vandens kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2012 m rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T- 213 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“,  AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) kurios galioja nuo 2013 metų  sausio  mėn.  1 dienos. 

 

2012 m. lapkričio mėnesį, sumažėjus  biokuro mišinio kainai 14,2 %, gamtinių dujų kainai - 0,13 proc., šilumos kaina nuo2013 m. sausio mėn. 1 dienos mažėja 1,63 proc. arba  0,39 ct/kWh.

 

Centralizuotai tiekiamos šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 23,60  ct/kWh  (be PVM):

                   Gyventojams               – 25,72 ct/kWh (su 9 % PVM)

                   Juridiniams asmenims – 28,56 ct/kWh ( su  21 %  PVM)

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

 

 1. 1.     Šilumos gamybos kainos (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 16,36 ct/kWh;

1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 16,36 ct/kWh

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,98 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 12,38 ct/kWh.

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 29,04 Lt/kWh per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 12,38 ct/kWh.

2.   Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado)  (be PVM):

2.1. vienanarės - 6,19 ct/kWh

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,29 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,90 ct/kWh.

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 16,74 Lt/kWh per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,90 ct/kWh.

3.   Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos (be PVM):

            3.1. vienanarės – 23,34 ct/kWh:

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,27 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji -  17,07 ct/kWh.

            3.2. dvinarės kainos dalis:

3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 45,78 Lt/kWh per mėnesį;

3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 17,46 ct/kWh.

4.   Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį (be PVM):

               gyventojams  (butui)                                                   -  1,65   Lt;

                kitiems  vartotojams                                                    -  22,66 Lt;

arba

   už suvartotą šilumos kiekį                                           -  0,26  ct/kWh.   

5.   Nustatyta papildoma šilumos kainos dedamoji - 0,79 ct/kWh :

                   dėl susidariusių nepadengtų kuro sąnaudų 0,79 ct/kWh

           

 

                                          Karšto vandens kainos:

 

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 19,62 Lt/m3   (be PVM):

                gyventojams                       – 21,39 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams            – 23,74 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

2.  Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 23,52 Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                       – 25,64 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams            – 28,46 Lt/m3 (su 21 % PVM).

Šilumos energijos ir karšto vandens kainos nuo 2012 m. gruodžio 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimais Nr. 03-208 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“ ir  Nr. 03-209 “Dėl karšto vandens kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T- 213 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“,  AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM), kurios galioja nuo 2012 metų gruodžio  mėn.  1 dienos. 

 

Centralizuotai tiekiamos šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 23,99  ct/kWh  (be PVM):

                   Gyventojams               – 26,15 ct/kWh (su 9 % PVM)

                   Juridiniams asmenims – 29,03 ct/kWh ( su  21 %  PVM)

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

 

 1. 1.     Šilumos gamybos kainos (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 16,68 ct/kWh;

1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 16,68 ct/kWh

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,98 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 12,70 ct/kWh.

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 29,04 Lt/kWh per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 12,70 ct/kWh.

2.   Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado)  (be PVM):

2.1. vienanarės - 6,26 ct/kWh

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,29 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,97 ct/kWh.

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 16,74 Lt/kWh per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,97 ct/kWh.

3.   Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos (be PVM):

            3.1. vienanarės – 23,73 ct/kWh:

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,27 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji -  17,46 ct/kWh.

            3.2. dvinarės kainos dalis:

3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 45,78 Lt/kWh per mėnesį;

3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 17,46 ct/kWh.

4.   Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį (be PVM):

               gyventojams  (butui)                                                   -  1,65   Lt;

                kitiems  vartotojams                                                    -  22,66 Lt;

arba

   už suvartotą šilumos kiekį                                           -  0,26  ct/kWh.   

5.   Nustatyta papildoma šilumos kainos dedamoji - 0,79 ct/kWh :

                   dėl susidariusių nepadengtų kuro sąnaudų 0,79 ct/kWh

           

 

                                          Karšto vandens kainos:

 

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 19,84 Lt/m3   (be PVM):

                gyventojams                       – 21,63 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams            – 24,01 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

2.  Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 23,74 Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                       – 25,88 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams            – 28,73 Lt/m3 (su 21 % PVM).

Šilumos energijos ir karšto vandens kainos nuo 2012 m. lapkričio 1 d.

         Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimais Nr. 03-208 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“ ir  Nr. 03-209 „“Dėl karšto vandens kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2012 m rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T- 213 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“,  AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) kurios galioja nuo 2012 metų lapkričio  mėn.  1 dienos. 

 

Centralizuotai tiekiama vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 24,04 ct/kWh  (be PVM):

                   Gyventojams               – 26,20 ct/kWh (su 9 % PVM);

                   Juridiniams asmenims    – 29,09 ct/kWh (su  21 %  PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

 

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 16,71 ct/kWh;

1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 16,72 ct/kWh:

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,98 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 12,74 ct/kWh.

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 29,04 Lt/kWh per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 12,74 ct/kWh.

2.   Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado)  (be PVM):

2.1. vienanarės - 6,27 ct/kWh:

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,29 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,98 ct/kWh.

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 16,74 Lt/kWh per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,98 ct/kWh.

3.   Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

            3.1. vienanarės – 23,78 ct/kWh:

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,27 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji -  17,51 ct/kWh.

            3.2. dvinarės kainos dalis:

3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 45,78 Lt/kWh per mėnesį;

3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 17,51 ct/kWh.

4.   Šilumos pardavimovartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį (be PVM):

               gyventojams  (butui)                                                      -  1,65   Lt;

                kitiems  vartotojams                                                      -  22,66 Lt;

arba

   už suvartotą šilumos kiekį                                              -  0,26  ct/kWh.   

5.   Nustatyta papildoma šilumos kainos dedamoji - 0,79 ct/kWh :

                   dėl susidariusių nepadengtų kuro sąnaudų 0,79 ct/kWh       

                                          Karšto vandens kainos:

 

1.  Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 19,86 Lt/m3   (be PVM):

                gyventojams                        – 21,65 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams              – 24,03Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

2.  Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 23,76 Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                        – 25,90 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams              – 28,75 Lt/m3 (su 21 % PVM).

Šilumos energijos ir karšto vandens kainos nuo 2012 m. spalio 1 d.
ŠIUMOS KAINA SPALIO MĖN. ŠIAULIEČIAMS MAŽĖJA NET 16,6 PROC.

 

Sėkmingai įvykdžius 2010 m. vasarį pradėtą projektą „Šiaulių termofikacinės elektrinės projektavimas ir statyba“, bendrovė prisijungė prie Lietuvos miestų, kurių šilumos ūkyje naudojamas biokuras.

Šis projektas  didžiausias bendrovės istorijoje tiek savo apimtimi, tiek verte – projekto sąmatinė vertė, suderinta su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, buvo 105,97 mln. Lt, faktinės projekto išlaidos sudarė apie 103,4 mln. Lt.

Įgyvendinus projektą, apie 40 proc. bendrovės šilumos gamyboje ir apie 50 proc. Pietinės katilinės šilumos gamyboje naudojamo brangaus kuro bus pakeista vietiniu biokuru. Į Pietinės katilinės infrastruktūrą įkomponuotoje termofikacinėje elektrinėje pagaminamos šilumos nešildymo sezono metu pilnai užteks Šiaulių miesto gyventojų poreikiams tenkinti. Šildymo sezono metu biokurą naudojanti termofikacinė elektrinė gamins apie 50 proc. Šiaulių miesto vartotojams reikalingos šilumos energijos. Kita reikiamos šilumos dalis šildymo sezonu bus gaminama esamais katilinės šilumos gamybos įrenginiais, naudojant gamtines dujas. Vienas iš prioritetinių bendrovės tikslų – šilumos energijos gamyboje naudojamo kuro struktūroje didinti biokuro kiekį.

Šilumos kaina šiauliečiams nuo šių metų spalio mėn. mažėja 16,6 procentų. Toks šilumos kainos sumažėjimas vartotojams leis sutaupyti apie 20 mln. Lt per metus, priklausomai nuo perkamo kuro kainos pokyčių. Atsižvelgiant į rugsėjo mėn. šilumos energijos kainas, šilumos energijos kaina spalio mėn. šiauliečiams turėtų būti mažiausia lyginant didžiuosius Lietuvos miestus.

Šis projektas taip pat prisideda prie pagrindinių Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimo – mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir elektros energijos tiekimą vartotojams; šilumos ūkyje skatinti tiek kuro rūšių, tiek šilumos gamybos būdų konkurenciją; didinti šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą; gaminti šilumą, plačiau naudojant vietinį kurą, biokurą ir kitus atsinaujinančius energijos išteklius; mažinti šilumos energetikos neigiamą poveikį aplinkai.

Plačiau apie termofikacinę elektrinę galima sužinoti apsilankius bendrovės internetiniame puslapyje adresu http://senergija.lt/Projektai/Projektas-Siauliu-termofikacines-elektrines-statyba .

                                                                                                                                                  

                                                                                                                  

ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINOS 2012 M.  SPALIO MĖN.

 

                             Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos2012 m. liepos 27 d. nutarimais Nr. 03-208 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“ ir  Nr. 03-209 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų AB „Šiaulių energija“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T- 213 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“,  AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM)kuriosgalioja nuo 2012 metų spalio  mėn.  1 dienos. 

 

Centralizuotai tiekiama vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 24,57 ct/kWh  (be PVM):

Gyventojams –26,78ct/kWh (su 9 % PVM);

Juridiniams asmenims –29,73ct/kWh (su  21 %  PVM).

                        

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

 1.      Šilumos gamybos kainos (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės - 17,15 ct/kWh;

1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.2.1. vienanarės - 17,15 ct/kWh:

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,98 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 13,17 ct/kWh.

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 29,04 Lt/kWh per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 13,17 ct/kWh.

2.   Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado)  (be PVM):

2.1. vienanarės - 6,37 ct/kWh:

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,29 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,08 ct/kWh.

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 16,74 Lt/kWh per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 4,08 ct/kWh.

3.   Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos (be PVM):

3.1. vienanarės - 24,31 ct/kWh:

3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,27 ct/kWh;

3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji -  18,04 ct/kWh.

3.2. dvinarės kainos dalis:

3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 45,78 Lt/kWh per mėnesį;

3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 18,04 ct/kWh.

4.   Šilumos pardavimovartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį (be PVM):

gyventojams  (butui)                                                                    -  1,65   Lt;

kitiems  vartotojams                                                                    -  22,66 Lt;

arba

už suvartotą šilumos kiekį                                                   -  0,26  ct/kWh.                     

5.   Nustatyta papildoma šilumos kainos dedamoji - 0,79 ct/kWh :

          dėl susidariusių nepadengtų kuro sąnaudų 0,79 ct/kWh

                                                                       Karšto vandens kainos:

 

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 20,16 Lt/m3   (be PVM):

                     gyventojams                                 – 21,97 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                     kitiems vartotojams                   – 24,39Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

2.  Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 24,06Lt/m3 (be PVM):

                     gyventojams                                 – 26,23Lt/m3 (su 9 % PVM);

                     kitiems vartotojams                   – 29,11Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

 

Šilumos energijos ir karšto vandens kainos nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.

2012 m. liepos  mėn. dujų kaina,  lyginant su 2012 m. birželio mėn. dujų kaina, padidėjo 1,4 %, todėl  šilumos kaina nuo 2012 m. rugsėjo  mėn. 1 d. didėja   1,0 %  arba 0,30 ct/kWh (be PVM).

                      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo 32 straipsnio 11 dalimi ir Šilumos kainų nustatymo metodika, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM), kurios galioja nuo 2012 metų rugsėjo  mėn.  1 dienos. 

 

Centralizuotai tiekiama vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 29,45 ct/kWh (be PVM):

                   gyventojams – 32,10 ct/kWh (su 9 % PVM);

                   juridiniams asmenims – 35,63 ct/kWh (su  21 %  PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

 

1. Šilumos gamybos kainas (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę kainą  - 21,19 ct/kWh  (be PVM);

1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,72 ct/kWh  (be PVM);

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 18,47 ct/kWh  (be PVM).

1.2. dvinarę:

1.2.1. pastovioji dalis (už patiektą į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 19,87 Lt/kWh per mėnesį (be PVM);

1.2.2.  kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 18,47 ct/kWh (be PVM).

 

2.  Šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

2.1. vienanarę – 7,22 ct/kWh;

2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją  – 2,34 ct/kWh (be PVM);

2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją  – 4,93 ct/kWh (be PVM).

2.2. dvinarę:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą  šilumos srauto vidutinę galią) – 17,13 Lt/kWh per mėnesį (be PVM);

2.2.2. kintamoji dalis  (už suvartotą šilumos kiekį) – 4,93 ct/kWh (be PVM).

 

3.  Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas (be PVM):

           3.1. vienanarę  - 29,11 ct/kWh (be PVM):

            3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją  – 5,06 ct/kWh;

            3.1.2.  vienanarės kainos kintamąją dedamąją  - 24,05 ct/kWh.

            3.2. dvinarę:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 37,00  Lt/kWh per mėnesį (be PVM);

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 24,05 ct/kWh (be PVM).

 

4.  Šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai (be PVM):

           4.1. už suvartotą šilumos kiekį              -  0,34 ct/kWh (be PVM);

            4.2. pardavimo kaina vartotojams         -  2,83 Lt per mėnesį (butui) (be PVM).

 

                                           Karšto vandens kainos:

 

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 22,82 Lt/m3   (be PVM):

                gyventojams                        – 24,87 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams              – 27,61 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

2.  Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 26,76 Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                        – 29,17 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams              – 32,38 Lt/m3 (su 21 % PVM).

Šilumos energijos ir karšto vandens kainos nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d.

            2012 m. birželio mėn. dujų kaina,  lyginant su 2012 m. gegužės mėn. dujų kaina, sumažėjo  0,6 %, todėl  šilumos kaina nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. 1 d. mažėja  0,6 %  arba 0,17 ct/kWh (be PVM).

            Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 2,15,22,32, straipsnių pakeitimo ir papildymo 32 straipsnio 11 dalimi ir Šilumos kainų nustatymo metodika, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) kurios galioja nuo 2012 metų rugpjūčio  mėn. 1 dienos. 

 

 1. 1.     Šilumos gamybos kainas (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę kainą,  - 20,94 ct/kWh  (be PVM);

1.1.1.vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,72 ct/kWh  (be PVM);

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 18,22 ct/kWh  (be PVM);

1.2. dvinarę:

1.2.1.pastovioji dalis (už patiektą į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 19,87 Lt/kW per mėnesį (be PVM);

1.2.2..  kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 18,22 ct/kWh.(be PVM).

 

2.  Šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

2.1.vienanarę – 7,22 ct/kWh ;

2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją  – 2,34 ct/kWh (be PVM);

2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją  – 4,88 ct/kWh (be PVM) ;

2.2. dvinarę:

2.2.1.pastovioji dalis (už suvartotą  šilumos srauto vidutinę galią) – 17,13 Lt/kW per mėnesį (be PVM);

2.2.2.kintamoji dalis  (už suvartotą šilumos kiekį) – 4,88 ct/kWh (be PVM).

 

 1. 3.  Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas (be PVM):

           3.1.vienanarę  - 28,81 ct/kWh (be PVM)

            3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją  – 5,06 ct/kWh;

            3.1.2.  vienanarės kainos kintamąją dedamąją  - 23,75 ct/kWh;

            3.2. dvinarę:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 37.00  Lt/kW per mėnesį (be PVM)

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 23,75 ct/kWh. (be PVM).

 

 1. 4.  Šilumos pardavimovartotojams kainą pasirinktinai (be PVM):

           4.1.už suvartotą šilumos kiekį              -  0.34 ct/kWh (be PVM)

            4.2. pardavimo kaina vartotojams         -  2.83 Lt per mėnesį (butui) (be PVM)

 

 1. 5.       Centralizuotai tiekiama vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį –29,15ct/kWh  ( be PVM)

                   gyventojams –31,77ct/kWh (su 9 % PVM).

                  juridiniams asmenims –34,86ct/kWh ( su  21 %  PVM)

 

                       Karšto vandens kainos:

 

1. Šiaulių miesto vartotojams ( su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 22,65 Lt/m3   (be PVM: ):

      gyventojams                 – 24,69 Lt/m3 (su 9 % PVM);

      kitiems vartotojams       – 27,41Lt/m3 (su 21 % PVM);

 

2.  Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams( su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 26,59Lt/m3 (be PVM):

      gyventojams                 – 28,98Lt/m3 (su 9 % PVM);

      kitiems vartotojams       – 32,17Lt/m3 (su 21 % PVM).

Šilumos energijos ir karšto vandens kainos nuo 2012 m. liepos 1 d.

2012 m. gegužės mėn. dujų kaina,  lyginant su 2012 m. balandžio mėn. dujų kaina, padidėjo 5,8 %, todėl  šilumos kaina nuo 2012 m. birželio mėn. 1 d. didėja  4,3 %  arba 1,21 ct/kWh (be PVM).

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 2,15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo 32 straipsnio 11 dalimi bei Šilumos kainų nustatymo metodika, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM), kurios galioja nuo 2012 metų liepos mėn. 1 dienos. 

 

 1. 1.     Šilumos gamybos kainas (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę kainą,  - 21,08 ct/kWh  (be PVM):

1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,72 ct/kWh  (be PVM);

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 18,36 ct/kWh  (be PVM).

1.2. dvinarę:

1.2.1. pastovioji dalis (už patiektą į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 19,87 Lt/kWh per mėnesį (be PVM);

1.2.2.  kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 18,36 ct/kWh (be PVM).

 

2.  Šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

2.1. vienanarę – 7,25 ct/kWh:

2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją  – 2,34 ct/kWh (be PVM);

2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją  – 4,91 ct/kWh (be PVM).

2.2. dvinarę:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą  šilumos srauto vidutinę galią) – 17,13 Lt/kWh per mėnesį (be PVM);

2.2.2. kintamoji dalis  (už suvartotą šilumos kiekį) – 4,91 ct/kWh (be PVM).

 

 1. 3.  Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas (be PVM):

           3.1. vienanarę  - 28,98 ct/kWh (be PVM):

            3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją  – 5,06 ct/kWh;

            3.1.2.  vienanarės kainos kintamąją dedamąją  - 23,92 ct/kWh.

            3.2. dvinarę:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 37,00  Lt/kWh per mėnesį (be PVM);

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 23,92 ct/kWh (be PVM).

 

 1. 4.  Šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai (be PVM):

           4.1. už suvartotą šilumos kiekį              -  0,34 ct/kWh (be PVM);

            4.2. pardavimo kaina vartotojams         -  2,83 Lt per mėnesį (butui) (be PVM).

 

 1. 5.       Centralizuotai tiekiama vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 29,32ct/kWh  (be PVM):

                   gyventojams – 31,96 ct/kWh (su 9 % PVM);

                  juridiniams asmenims – 35,48 ct/kWh (su  21 %  PVM).

                  

                                           Karšto vandens kainos:

 

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 22,74 Lt/m3   (be PVM):

                gyventojams                       – 24,79 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams            – 27,52 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

2.  Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 26,68 Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                       – 29,08 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams            – 32,28 Lt/m3 (su 21 % PVM).

Šilumos energijos ir karšto vandens kainos nuo 2012 m. birželio 1 d.

2012 m. balandžio mėn. dujų kaina,  lyginant su 2012 m. kovo mėn. dujų kaina, padidėjo 2,0 %, todėl  šilumos kaina nuo 2012 m. birželio mėn. 1 d. didėja  1,5 %  arba 0,41 ct/kWh (be PVM).

                      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo 32 straipsnio 11 dalimi ir Šilumos kainų nustatymo metodika, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) kurios galioja nuo 2012 metų birželio mėn. 1 dienos. 

 

 1. 1.     Šilumos gamybos kainas (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę kainą,  - 20,09 ct/kWh  (be PVM);

1.1.1.vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,72 ct/kWh  (be PVM);

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 17,37 ct/kWh  (be PVM);

1.2. dvinarę:

1.2.1. pastovioji dalis (už patiektą į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 19,87 Lt/kW per mėnesį (be PVM);

1.2.2.  kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 17,37 ct/kWh (be PVM).

 

2.  Šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

2.1. vienanarę – 7,03 ct/kWh;

2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją  – 2,34 ct/kWh (be PVM);

2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją  – 4,69 ct/kWh (be PVM);

2.2. dvinarę:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą  šilumos srauto vidutinę galią) – 17,13 Lt/kWh per mėnesį (be PVM);

2.2.2. kintamoji dalis  (už suvartotą šilumos kiekį) – 4,69 ct/kWh (be PVM).

 

 1. 3.  Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas (be PVM):

           3.1.vienanarę  - 27,77 ct/kWh (be PVM);

            3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją  – 5,06 ct/kWh;

            3.1.2.  vienanarės kainos kintamąją dedamąją  - 22,71 ct/kWh;

            3.2. dvinarę:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 37,00  Lt/kWh per mėnesį (be PVM);

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 22,71 ct/kWh (be PVM).

 

 1. 4.  Šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai (be PVM):

           4.1. už suvartotą šilumos kiekį              -  0,34 ct/kWh (be PVM);

            4.2. pardavimo kaina vartotojams         -  2,83 Lt per mėnesį (butui) (be PVM).

 

 1. 5.       Centralizuotai tiekiama vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 28,11 ct/kWh  (be PVM):

                   gyventojams - 30,64 ct/kWh (su 9 % PVM);

                  juridiniams asmenims –34,01 ct/kWh (su  21 %  PVM).

                  

 

                                           Karšto vandens kainos:

 

1. Šiaulių miesto vartotojams ( su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 22,06 Lt/m3   (be PVM):

                gyventojams                       – 24,05 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams            – 26,69 Lt/m3 (su 21 % PVM).

 

2.  Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 26,00 Lt/m3 (be PVM):

                gyventojams                       – 28,34 Lt/m3 (su 9 % PVM);

                kitiems vartotojams            – 31,46 Lt/m3 (su 21 % PVM).

Šilumos energijos ir karšto vandens kainos nuo 2012 m. gegužės 1 d.

                2012 m. kovo mėn. dujų kaina,  lyginant su 2012 m. vasario mėn. dujų kaina, padidėjo 1,4 %, todėl  šilumos kaina nuo 2012 m. gegužės mėn. 1 d. didėja  1 %  arba 0,28 ct/kWh (be PVM).

                Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 32 straipsnio 11 dalimi ir Šilumos kainų nustatymo metodika, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM)kuriosgalioja nuo 2012 metų gegužės mėn. 1 dienos. 

 

1.      Šilumos gamybos kainas (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę kainą,  - 19,76  ct/kWh  (be PVM);

1.1.1.vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,72 ct/kWh  (be PVM);

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 17,04 ct/kWh  (be PVM);

1.2. dvinarę:

1.2.1.pastovioji dalis (už patiektą į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 19,87 Lt/kW per mėnesį (be PVM);

1.2.2..  kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 17,04 ct/kWh.(be PVM).

 

2.  Šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

2.1.  vienanarę – 6,95 ct/kWh ;

2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją  – 2,34 ct/kWh (be PVM);

2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją  – 4,61 ct/kWh (be PVM) ;

2.2.   dvinarę:

2.2.1.pastovioji dalis (už suvartotą  šilumos srauto vidutinę galią) – 17,13 Lt/kW per mėnesį (be PVM);

2.2.2.kintamoji dalis  (už suvartotą šilumos kiekį) – 4,61 ct/kWh (be PVM).

 

3.  Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas (be PVM):

               3.1.vienanarę  - 27,36 ct/kWh (be PVM)

                3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją  – 5,06 ct/kWh;

                3.1.2.  vienanarės kainos kintamąją dedamąją  - 22,30 ct/kWh;

                3.2. dvinarę:

                3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 37,00  Lt/kW per mėnesį (be PVM)

                3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 22,30 ct/kWh. (be PVM).

 

4.  Šilumos pardavimovartotojams kainą pasirinktinai (be PVM):

               4.1.už suvartotą šilumos kiekį              -  0,34 ct/kWh (be PVM)

                4.2. pardavimo kaina vartotojams         -  2,83 Lt per mėnesį (butui) (be PVM)

 

5.        Centralizuotai tiekiama vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį –27,70ct/kWh  ( be PVM)

                   gyventojams -30,19ct/kWh (su 9 % PVM).

                      juridiniams asmenims –33,52ct/kWh ( su  21 %  PVM)

                        

                                Karšto vandens kainos:

 

1.  Šiaulių miesto vartotojams ( su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 21,80 Lt/m (be PVM):

          gyventojams                    – 23,76 Lt/m3 (su 9 % PVM);

        kitiems vartotojams      – 26,38Lt/m3 (su 21 % PVM);

 

2.  Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams( su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) - 25,76Lt/m3 (be PVM):

        gyventojams                    – 28,08Lt/m3 (su 9 % PVM);

        kitiems vartotojams      – 31,17Lt/m3 (su 21 % PVM);

Šilumos energijos ir karšto vandens kainos nuo 2012 m. balandžio 1 d.

Sumažėjus gamtinių dujų kainai 1,5 proc., šilumos kaina mažėja 1,1 proc. arba 0,31 ct/kWh. Nuo 2012 m. balandžio 1d . bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. Vienanarė šilumos kaina gyventojams  – 27,42 ct/kWh (be PVM) – 29,89 ct/kWh (su 9 % PVM)

2.  Šilumos kaina kitiems vartotojams  (juridiniams asmenims):

   2.1. daugiabučiuose namuose – 27,42 ct/kWh (be PVM) – 33,18 ct/kWh (su 21 % PVM)

   2.2. nedaugiabučiuose namuose:

      2.2.1. šilumos, patiektos iki gyvenamųjų ir kitų pastatų šilumos įvadų (punktų) – 27,08ct/kWh (be PVM) – 32,77 ct/kWh (su 21 % PVM)

      2.2.2. šilumos pardavimo kaina vienam vartotojui – 2,83 Lt/mėn. (be PVM) – 3,42 Lt/mėn. (su 21 % PVM)

3. Karšto vandens kaina Šiaulių m. gyventojams

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 21,65 Lt/m3  (be PVM) – 23,60 Lt/m3  (su 9 % PVM)

4. Karšto vandens kaina Šiaulių m. kitiems vartotojams (juridiniams asmenims)

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 21,65 Lt/m3  (be PVM) – 26,20 Lt/m3  (su 21 % PVM)

5. Karšto vandens kaina Kuršėnų m., Kužių ir Kairių gyventojams

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 25,61 Lt/m3  (be PVM) – 27,91 Lt/m3  (su 9 % PVM)

6. Karšto vandens kaina Kuršėnų m., Kužių ir Kairių kitiems vartotojams (juridiniams asmenims)

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 25,61 Lt/m3  (be PVM) – 30,99 Lt/m3  (su 21 % PVM)

Šilumos energijos ir karšto vandens kainos nuo 2012 m. kovo 1 d.

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011-12-29 nutarimu Nr. O3-444, šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, jei keičiasi kuro kaina. Dujų kaina susideda iš gamtinių dujų kainos ir dujų perdavimo – skirstymo paslaugų kainos. Pasikeitus gamtinių dujų perdavimo – skirstymo paslaugų kainai, 2012 m. sausio mėnesio dujų kaina, lyginant su 2011m. gruodžio mėnesiu, padidėjo 1,0 proc., todėl šilumos kaina nuo 2012 m. kovo mėn. 1 dienos didėja 0,8 proc.
  Nuo 2012 m. kovo 1d . bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:
1.Vienanarė šilumos kaina gyventojams  – 27,73 ct/kWh (be PVM) – 30,23 ct/kWh (su 9 % PVM)
2. Šilumos kaina kitiems vartotojams (juridiniams asmenims):
   2.1. daugiabučiuose namuose – 27,73 ct/kWh (be PVM) – 33,55 ct/kWh (su 21 % PVM)
   2.2. nedaugiabučiuose namuose:
     2.2.1. šilumos, patiektos iki gyvenamųjų ir kitų pastatų šilumos įvadų (punktų) – 27,39 ct/kWh (be PVM) – 33.14 ct/kWh (su 21 % PVM)
     2.2.2. šilumos pardavimo kaina vienam vartotojui – 2,83 Lt/mėn. (be PVM) – 3,42 Lt/mėn. (su 21 % PVM)
3.Karšto vandens kaina Šiaulių m. gyventojams
(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 21,82 Lt/m3 (be PVM) – 23,78 Lt/m3 (su 9 % PVM)
4.Karšto vandens kaina Šiaulių m. kitiems vartotojams (juridiniams asmenims)
(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 21,82 Lt/m3 (be PVM) – 26,40 Lt/m3 (su 21 % PVM)
5.Karšto vandens kaina Kuršėnų m., Kužių ir Kairių gyventojams
(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 25,78 Lt/m3 (be PVM) – 28,10 Lt/m3 (su 9 % PVM)
6.Karšto vandens kaina Kuršėnų m., Kužių ir Kairių kitiems vartotojams (juridiniams asmenims)
(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 25,78 Lt/m3 (be PVM) – 31,19 Lt/m3 (su 21 % PVM)
AB „Šiaulių energija“ administracija

Šilumos energijos ir karšto vandens kainos nuo 2012 m. vasario 1 d.

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-330 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3-450 iš nustatytų šilumos kainos dedamųjų išimtos šilumos punktų sąnaudos, kurios šilumos kainą sumažina 0,40 ct/kWh arba 1,5 proc.
2011m. gruodžio mėnesio dujų kaina padidėjo 2,89 proc. (lyginant su rugsėjo mėnesio dujų kaina, kuri yra įvertinta šiuo metu galiojančioje šilumos kainoje), tai šilumos kainą padidina 0,56 ct/kWh arba 2,1 proc.
Įvertinus šilumos kainos sumažėjimą dėl išimtų šilumos punktų sąnaudų ir padidėjimą dėl didesnės dujų kainos, šilumos kaina didėja 0,16 ct/kWh arba 0,6 proc.
Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 03-444, šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, jei keičiasi kuro kainos.
Nuo 2012 m. vasario 1d.  bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:
 
1.Vienanarė šilumos kaina gyventojams – 27,52 ct/kWh (be PVM) – 30,00 ct/kWh (su 9 % PVM)

2. Šilumos kaina kitiems vartotojams  (juridiniams asmenims):
   2.1. daugiabučiuose namuose – 27,52 ct/kWh (be PVM) – 33,30 ct/kWh (su 21 % PVM)
   2.2. nedaugiabučiuose namuose:
     2.2.1. šilumos, patiektos iki gyvenamųjų ir kitų pastatų šilumos įvadų (punktų) – 27,18 ct/kWh (be PVM) – 32,89 ct/kWh (su 21 % PVM)
     2.2.2. šilumos pardavimo kaina vienam vartotojui – 2,83 Lt/mėn. (be PVM) – 3,42 Lt/mėn. (su 21 % PVM)
3.Karšto vandens kaina Šiaulių m. gyventojams
(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 21,70 Lt/m3 (be PVM) – 23,65 Lt/m3 (su 9 % PVM)
4.Karšto vandens kaina Šiaulių m. kitiems vartotojams (juridiniams asmenims)
(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 21,70 Lt/m3 (be PVM) – 26,26 Lt/m3 (su 21 % PVM)

5.Karšto vandens kaina Kuršėnų m., Kužių ir Kairių gyventojams
(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 25,66 Lt/m3 (be PVM) – 27,97 Lt/m3 (su 9 % PVM)
6.Karšto vandens kaina Kuršėnų m., Kužių ir Kairių kitiems vartotojams (juridiniams asmenims)
(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 25,66 Lt/m3 (be PVM) – 31,05 Lt/m3 (su 21 % PVM)
AB „Šiaulių energija“ administracija

Šilumos energijos ir karšto vandens kainos nuo 2012 m. sausio 1 d.

AB „Šiaulių energija“ informuoja, kad 2011 m. lapkričio mėnesį dujų kaina padidėjo 1,7 proc. lyginant su spalio mėnesio dujų kaina. Nuo 2012 m. sausio 1d . šilumos ir karšto vandens kainos Šiaulių miesto ir rajono vartotojams nesikeičia. Lieka galioti nuo 2011 m. lapkričio 1 d. nustatytos šilumos ir karšto vandens kainos:

1.Vienanarė šilumos kaina gyventojams – 27,36 ct/kWh (be PVM) – 29,82 ct/kWh (su 9 % PVM)

2. Šilumos kaina kitiems vartotojams (juridiniams asmenims):

     2.1. Daugiabučiuose namuose – 27,36 ct/kWh (be PVM) – 33,11 ct/kWh (su 21 % PVM)

     2.2. Nedaugiabučiuose namuose:

          2.2.1. Šilumos, patiektos iki gyvenamųjų ir kitų pastatų šilumos įvadų (punktų) – 27,02 ct/kWh (be PVM) – 32,69 ct/kWh (su 21 % PVM)

          2.2.2. Šilumos pardavimo kaina vienam vartotojui – 2,83 Lt/mėn. (be PVM) – 3,42 Lt/mėn. (su 21 % PVM)

3.Karšto vandens kaina Šiaulių m. gyventojams

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 21,61 Lt/m3 (be PVM) – 23,55 Lt/m3 (su 9 % PVM)

4.Karšto vandens kaina Šiaulių m. kitiems vartotojams (juridiniams asmenims)

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 21,61 Lt/m3 (be PVM) – 26,15 Lt/m3 (su 21 % PVM)

5.Karšto vandens kaina Kuršėnų m., Kužių ir Kairių gyventojams (įvertinus Šiaulių rajono savivaldybės dengiamą kainų skirtumą)

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 24,46 Lt/m3 (be PVM) – 26,66 Lt/m3 (su 9 % PVM)

6.Karšto vandens kaina Kuršėnų m., Kužių ir Kairių kitiems vartotojams (juridiniams asmenims)

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 25,57 Lt/m3 (be PVM) – 30,94 Lt/m3 (su 21 % PVM)

AB „Šiaulių energija“ administracija

Šilumos energijos ir karšto vandens kainos nuo 2011 m. gruodžio 1 d.

2011 m. spalio mėnesio dujų kaina, lyginant su rugsėjo mėnesio dujų kaina, sumažėjo 2,52 proc. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad dujų kaina per lapkričio mėnesį vėl didėja (pagal dujų tiekėjų pateiktas sąskaitas),  nuo 2011 m. gruodžio 1 d. šilumos ir karšto vandens kainos Šiaulių miesto ir rajono vartotojams nesikeičia. Lieka galioti 2011 m. lapkričio 1 d. nustatytos šilumos ir karšto vandens kainos:

1.Vienanarė šilumos kaina gyventojams  – 27,36 ct/kWh (be PVM) – 29,82 ct/kWh (su 9 % PVM)

2. Šilumos kaina kitiems vartotojams  (juridiniams asmenims):

  2.1.  Daugiabučiuose namuose – 27,36 ct/kWh (be PVM) – 33,11 ct/kWh (su 21 % PVM)

  2.2.  Nedaugiabučiuose namuose:

    2.2.1. Šilumos, patiektos iki gyvenamųjų ir kitų pastatų šilumos įvadų (punktų) – 27,02 ct/kWh (be PVM) – 32,69 ct/kWh (su 21 % PVM)

    2.2.2. Šilumos pardavimo kaina vienam vartotojui – 2,83 Lt/mėn. (be PVM) – 3,42 Lt/mėn. (su 21 % PVM)

3.Karšto vandens kaina Šiaulių m. gyventojams

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 21,61 Lt/m3  (be PVM) – 23,55 Lt/m3  (su 9 % PVM)

4.Karšto vandens kaina Šiaulių m. kitiems vartotojams (juridiniams asmenims)

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 21,61 Lt/m3  (be PVM) – 26,15 Lt/m3  (su 21 % PVM)

5.Karšto vandens kaina Kuršėnų m., Kužių ir Kairių gyventojams (įvertinus Šiaulių rajono  savivaldybės dengiamą kainų skirtumą)

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 24,46 Lt/m3  (be PVM) – 26,66 Lt/m3  (su 9 % PVM)

6.Karšto vandens kaina Kuršėnų m., Kužių ir Kairių kitiems vartotojams (juridiniams asmenims)

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 25,57 Lt/m3  (be PVM) – 30,94 Lt/m3  (su 21 % PVM)

AB „Šiaulių energija“ administracija

Šilumos energijos ir karšto vandens kainos nuo 2011 m. lapkričio 1 d.

Nuo 2011 m. lapkričio mėn. 1 dienos keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos.

 

 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011-10-24 d. nutarimais ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011-09-29 d. sprendimais Nr. T-244, ir T-245 nuo 2011-11-01 d. nustatytos perskaičiuotos šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios. Dėl atliktų perskaičiavimų šilumos kaina nedidėja.

2011 m. rugsėjo mėnesį padidėjus dujų kainai 8,5 proc. (lyginant su liepos mėnesio dujų kaina, kuri įvertinta šiuo metu galiojančioje šilumos energijos kainoje), nuo 2011 m. lapkričio mėn. 1 dienos  6,0 proc. didėja šilumos energijos kaina.

 Nuo  2011 m. lapkričio mėn. 1 dienos bus taikomos šios nustatytos šilumos ir karšto vandens kainos:

 

1.Vienanarė šilumos kaina gyventojams – 27,36 ct/kWh (be PVM) – 29,82 ct/kWh (su 9 % PVM)

2. Šilumos kaina kitiems vartotojams (juridiniams asmenims):

     2.1. Daugiabučiuose namuose – 27,36 ct/kWh (be PVM) – 33,11 ct/kWh (su 21 % PVM)

     2.2. Nedaugiabučiuose namuose:

          2.2.1. Šilumos, patiektos iki gyvenamųjų ir kitų pastatų šilumos įvadų (punktų) – 27,02 ct/kWh (be PVM) – 32,69 ct/kWh (su 21 % PVM)

          2.2.2. Šilumos pardavimo kaina vienam vartotojui – 2,83 Lt/mėn. (be PVM) – 3,42 Lt/mėn. (su 21 % PVM)

3.Karšto vandens kaina Šiaulių m. gyventojams

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 21,61 Lt/m3 (be PVM) – 23,55 Lt/m3 (su 9 % PVM)

4.Karšto vandens kaina Šiaulių m. kitiems vartotojams (juridiniams asmenims)

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 21,61 Lt/m3 (be PVM) – 26,15 Lt/m3 (su 21 % PVM)

5.Karšto vandens kaina Kuršėnų m., Kužių ir Kairių gyventojams (įvertinus Šiaulių rajono savivaldybės dengiamą kainų skirtumą)

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 24,46 Lt/m3 (be PVM) – 26,66 Lt/m3 (su 9 % PVM)

6.Karšto vandens kaina Kuršėnų m., Kužių ir Kairių kitiems vartotojams (juridiniams asmenims)

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 25,57 Lt/m3 (be PVM) – 30,94 Lt/m3 (su 21 % PVM)

AB „Šiaulių energija“ administracija

Šilumos energijos ir karšto vandens kainos nuo 2011 m. spalio 1 d.

AB „Šiaulių energija“ informuoja, kad nuo 2011 m. spalio 1 d. šilumos ir karšto vandens kainos nesikeis.

Nors 2011 m. rugpjūčio mėn., lyginant su 2011 m. liepos mėn., bendrovės perkamų dujų kaina padidėjo 1,89 proc., tačiau bendrovės valdybos sprendimu šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2011 m. spalio 1 d. nesikeis. Galioja  nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. nustatytos kainos:

 

 

  1. Vienanarė šilumos kaina gyventojams  – 25,80 ct/kWh (be PVM) – 28,12 ct/kWh (su 9 % PVM)

2. Šilumos kaina kitiems vartotojams (juridiniams asmenims):

   2.1.  Daugiabučiuose namuose – 25,80 ct/kWh (be PVM) – 31,22 ct/kWh (su 21 % PVM)

   2.2.  Nedaugiabučiuose namuose:

      2.2.1. Šilumos, patiektos iki gyvenamųjų ir kitų pastatų šilumos įvadų (punktų) – 25,47 ct/kWh (be PVM) – 30,82 ct/kWh (su 21 % PVM)

      2.2.2. Šilumos pardavimo kaina vienam vartotojui – 2,74 Lt/mėn. (be PVM) – 3,32 Lt/mėn. (su 21 % PVM)

3.Karšto vandens kaina Šiaulių m. gyventojams

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 20,52 Lt/m3  (be PVM) – 22,37 Lt/m3  (su 9 % PVM)

4.Karšto vandens kaina Šiaulių m. kitiems vartotojams (juridiniams asmenims)

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 20,52 Lt/m3  (be PVM) – 24,83 Lt/m3  (su 21 % PVM)

5.Karšto vandens kaina Kuršėnų m., Kužių ir Kairių gyventojams (įvertinus Šiaulių rajono  savivaldybės dengiamą kainų skirtumą)

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 23,37 Lt/m3  (be PVM) – 25,47 Lt/m3  (su 9 % PVM)

6.Karšto vandens kaina Kuršėnų m., Kužių ir Kairių kitiems vartotojams (juridiniams asmenims)

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 24,47 Lt/m3  (be PVM) – 29,61 Lt/m3  (su 21 % PVM)

AB „Šiaulių energija“ administracija

Šilumos energijos ir karšto vandens kainos nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.

Nuo 2011 m. rugsėjo mėn. 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos.

 

 

Padidėjus dujų kainai 8,1 proc. (lyginant su dujų kaina, kuri įvertinta šiuo metu galiojančioje šilumos energijos kainoje), nuo  2011 m. rugsėjo mėn. 1 dienos 5,6 proc. didėja šilumos energijos kaina.

Nuo   2011 m. rugsėjo mėn. 1 dienos bus taikomos šios nustatytos šilumos ir karšto vandens kainos:

1.Vienanarė šilumos kaina gyventojams  – 25,80 ct/kWh (be PVM) – 28,12 ct/kWh (su 9 % PVM)

2. Šilumos kaina kitiems vartotojams (juridiniams asmenims):

   2.1.  Daugiabučiuose namuose – 25,80 ct/kWh (be PVM) – 31,22 ct/kWh (su 21 % PVM)

   2.2.  Nedaugiabučiuose namuose:

      2.2.1. Šilumos, patiektos iki gyvenamųjų ir kitų pastatų šilumos įvadų (punktų) – 25,47 ct/kWh (be PVM) – 30,82 ct/kWh (su 21 % PVM)

      2.2.2. Šilumos pardavimo kaina vienam vartotojui – 2,74 Lt/mėn. (be PVM) – 3,32 Lt/mėn. (su 21 % PVM)

3.Karšto vandens kaina Šiaulių m. gyventojams

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 20,52 Lt/m3  (be PVM) – 22,37 Lt/m3  (su 9 % PVM)

4.Karšto vandens kaina Šiaulių m. kitiems vartotojams (juridiniams asmenims)

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 20,52 Lt/m3  (be PVM) – 24,83 Lt/m3  (su 21 % PVM)

5.Karšto vandens kaina Kuršėnų m., Kužių ir Kairių gyventojams (įvertinus Šiaulių rajono  savivaldybės dengiamą kainų skirtumą)

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 23,37 Lt/m3  (be PVM) – 25,47 Lt/m3  (su 9 % PVM)

6.Karšto vandens kaina Kuršėnų m., Kužių ir Kairių kitiems vartotojams (juridiniams asmenims)

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 24,47 Lt/m3  (be PVM) – 29,61 Lt/m3  (su 21 % PVM)

AB „Šiaulių energija“ administracija