Kaina Šilumos energijos ir karšto vandens kaina

Šilumos energijos ir karšto vandens kaina

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. gruodžio 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimas Nr. T-285 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimas Nr. T-364 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-285 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. O3E-400 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2018 m. gruodžio 1 d. 

 

Šilumos kaina nuo 2018 m. gruodžio 1 d. didėja 10,49 proc. arba 0,45 ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,74 ct/kWh (be PVM)

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 5,17 ct/kWh (su 9 proc. PVM)

                  

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina – 4,67ct/kWh (be PVM)

 

Šilumos kainos dedamosios

1. Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios – 3,64 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,00 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 2,64 ct/kWh;

1.2.  šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios – 3,63 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,99 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,64 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,27 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 8,92 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,64 ct/kWh.

1.3.   šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,59 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,75 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,84 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,54 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,57 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,84 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,52 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,52 Eur/mėn.

1.5. Papildomų dedamųjų suma dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų -0,35 ct/kWh.

1.6. Vadovaujantis AB „Šiaulių energija” valdybos nutarimu ir Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 12 d. pritarimu nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d.  šilumos kaina apskaičiuota teisės aktais nustatyta tvarka mažinama 0,20 euro ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kainos

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,66 Eur/m3 (be PVM):

daugiabučiuose namuose  –  5,08 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

1.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,61 Eur/m3  (be PVM):

kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,58 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

2.   Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.  daugiabučiuose namuose  – 5,28 Eur/m3 (be PVM):

  daugiabučiuose namuose  – 5,76 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. lapkričio 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T- 375 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos papildomos dedamosios nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“,  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. O3E-240 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-313 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2018 m. lapkričio 1 d. 

 

Šilumos kaina nuo 2018 m. lapkričio 1 d. didėja 2,14 proc. arba 0,09ct /kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,29 ct/kWh (be PVM)

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,68 ct/kWh (su 9 proc. PVM)

                  

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina – 4,22 ct/kWh (be PVM)

 

Šilumos kainos dedamosios

1.   Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios – 3,19 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,05 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 2,14 ct/kWh;

1.2.  šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios – 3,18 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,14 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,69 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,44 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,14 ct/kWh.

1.3.   šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,54 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,80 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,74 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,84 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,87 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,74 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,55 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,55 Eur/mėn.

1.5. Papildomų dedamųjų suma dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų  -0,50 ct/kWh.

Karšto vandens kainos

1.   Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,42 Eur/m3 (be PVM):

daugiabučiuose namuose  –  4,82 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

1.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,38 Eur/m3  (be PVM):

kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,30 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

2.   Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.  daugiabučiuose namuose  – 5,03 Eur/m3 (be PVM):

  daugiabučiuose namuose  – 5,48 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,98 Eur/m3 (be PVM):

       kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 6,03 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. spalio 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T- 375 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos papildomos dedamosios nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“,  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. O3E-240 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-313 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2018 m. spalio 1 d. 

 

Šilumos kaina nuo 2018 m. spalio1 d. didėja 0,96proc. arba 0,04 ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,20 ct/kWh (be PVM)

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,58 ct/kWh (su 9 proc. PVM)

                  

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina – 4,13 ct/kWh (be PVM)

 

Šilumos kainos dedamosios

1.   Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios – 3,08 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,05 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 2,03 ct/kWh;

1.2.  šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios – 3,07 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,03 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,69 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,44 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,03 ct/kWh.

1.3.   šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,52 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,80 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,72 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,84 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,87 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,72 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,55 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,55 Eur/mėn.

1.5. Papildomų dedamųjų suma dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų  -0,46 ct/kWh.

Karšto vandens kainos

1.   Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,37 Eur/m3 (be PVM):

daugiabučiuose namuose  –  4,76 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

1.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,33 Eur/m3  (be PVM):

kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,24 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

2.   Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,98 Eur/m3 (be PVM):

  daugiabučiuose namuose  – 5,43 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,94 Eur/m3 (be PVM):

       kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,98 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T- 375 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos papildomos dedamosios nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“,  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. O3E-240 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-313 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. 

 

Šilumos kaina nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. didėja 3,23 proc. arba 0,13 ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,16 ct/kWh (be PVM)

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,53 ct/kWh (su 9 proc.PVM)

                  

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina – 4,09 ct/kWh (be PVM)

 

Šilumos kainos dedamosios

1.   Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios - 3,05 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,05 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 2,00 ct/kWh;

1.2.  šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios – 3,04 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,00 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,69 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,44 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,00 ct/kWh.

1.3.   šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios –1,51 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,80 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,71 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,84 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,87 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,71 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,55 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,55 Eur/mėn.

1.5. Papildomų dedamųjų suma dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų  -0,46 ct/kWh.

Karšto vandens kainos

1.   Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,35 Eur/m3 (be PVM):

daugiabučiuose namuose  –  4,74 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

1.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,31 Eur/m3  (be PVM):

kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,22 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

2.   Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,96 Eur/m3 (be PVM):

  daugiabučiuose namuose  – 5,41 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,91 Eur/m3 (be PVM):

                      kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,94 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T- 375 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos papildomos dedamosios nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“,  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. O3E-240 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-313 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. 

 

Šilumos kaina nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. mažėja -1,47 proc. arba -0,06 ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,03 ct/kWh (be PVM)

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,39 ct/kWh (su 9 proc. PVM)

                  

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina – 3,96 ct/kWh (be PVM)

 

Šilumos kainos dedamosios

1.   Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios - 2,93 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,05 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 1,88 ct/kWh;

1.2.  šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios – 2,93 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,89 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,69 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,44 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 1,89 ct/kWh.

1.3.   šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios - 1,49 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,80 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,69 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,84 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,87 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,69 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,55 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,55 Eur/mėn.

1.5. Papildomų dedamųjų suma dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų  -0,46 ct/kWh.

Karšto vandens kainos

1.   Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,28 Eur/m3 (be PVM):

daugiabučiuose namuose  –  4,67 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

1.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,24 Eur/m3  (be PVM):

kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,13 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

2.   Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,90 Eur/m3 (be PVM):

  daugiabučiuose namuose  – 5,34 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,85 Eur/m3 (be PVM):

       kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,87 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. liepos 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T- 375 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos papildomos dedamosios nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“,  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. O3E-240 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-313 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2018 m. liepos 1 d. 

 

Šilumos kaina nuo 2018 m. liepos 1 d. mažėja -4,22 proc. arba -0,18 ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,09ct/kWh (be PVM)

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,46ct/kWh (su 9proc.PVM)

                  

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina – 4,02 ct/kWh (be PVM)

 

Šilumos kainos dedamosios

 1. Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios – 2,98 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,05 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 1,93 ct/kWh;

1.2.  šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios – 2,98 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,94 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,69 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,44 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 1,94 ct/kWh.

1.3.   šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,50 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,80 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,70 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,84 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,87 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,70 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,55 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,55 Eur/mėn.

1.5. Papildomų dedamųjų suma dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų  -0,46 ct/kWh.

Karšto vandens kainos

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,31 Eur/m3 (be PVM):

daugiabučiuose namuose  –  4,70 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

1.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,27 Eur/m3  (be PVM):

kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,17 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

2.   Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,93 Eur/m3 (be PVM):

  daugiabučiuose namuose  – 5,37 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,88 Eur/m3 (be PVM):

       kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,90 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. birželio 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T- 375 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos papildomos dedamosios nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“,  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. O3E-240 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-313 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2018 m. birželio 1 d. 

 

Šilumos kaina nuo 2018 m. birželio 1 d. mažėja -4,47 proc. arba -0,20 ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,27 ct/kWh (be PVM)

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,65 ct/kWh (su 9 proc. PVM)

                  

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina – 4,20 ct/kWh (be PVM)

 

Šilumos kainos dedamosios

 

1. Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios – 3,13 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,05 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 2,08 ct/kWh;

1.2.  šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios – 3,13 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,09 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,69 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,44 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,09 ct/kWh.

1.3.   šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,53 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,80 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,73 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,84 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,87 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,73 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,55 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,55 Eur/mėn.

1.5. Papildomų dedamųjų suma dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų  – 0,46 ct/kWh.

Karšto vandens kainos

 

  1. 1.   Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose – 4,41 Eur/m3 (be PVM):

daugiabučiuose namuose – 4,81 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

1.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,37 Eur/m3  (be PVM):

kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,29 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

2.   Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.  daugiabučiuose namuose  – 5,02 Eur/m3 (be PVM):

  daugiabučiuose namuose  – 5,47 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,97 Eur/m3 (be PVM):

       kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 6,01 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. gegužės 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T- 375 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos papildomos dedamosios nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“,  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. O3E-240 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-313 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2018 m . gegužės 1 d.  

Šilumos kaina nuo 2018 m. gegužės 1 d. mažėja -0,45 proc. arba -0,02 ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,47ct/kWh (be PVM)

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,87ct/kWh (su 9 proc. PVM)

                  

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina – 4,40ct/kWh (be PVM)

 

Šilumos kainos dedamosios

 1.   Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios – 3,30 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,05 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 2,25 ct/kWh;

1.2.  šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios – 3,30 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,25 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,69 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,44 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,25 ct/kWh.

1.3.   šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,57 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,80 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,77 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,84 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,87 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,77 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,55 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,55 Eur/mėn.

1.5. Papildomų dedamųjų suma dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų  – 0,46 ct/kWh.

Karšto vandens kainos

 1.   Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,51 Eur/m3 (be PVM):

daugiabučiuose namuose  –  4,92 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

1.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,47 Eur/m3  (be PVM):

kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,41 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 2.   Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.  daugiabučiuose namuose  – 5,12 Eur/m3 (be PVM):

  daugiabučiuose namuose  – 5,58 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,07 Eur/m3 (be PVM):

       kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 6,13 Eur/m3 (su 21 proc. PVM). 

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. balandžio 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T- 375 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos papildomos dedamosios nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“,  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. O3E-240 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-313 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2018 m. balandžio 1 d. 

 

Šilumos kaina nuo 2018m. balandžio 1 d. mažėja -1,32 proc. arba -0,06 ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,49 ct/kWh (be PVM)

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,89 ct/kWh (su 9proc. PVM)

                  

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina – 4,42 ct/kWh (be PVM)

 

Nuo 2018 metų spalio 1 d. taikomas 9 proc. PVM šilumai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti ir karštam vandeniui.

 

Šilumos kainos dedamosios

1.   Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios – 3,32 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,05 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 2,27 ct/kWh;

1.2.  šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios – 3,32 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,27 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,69 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,44 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,27 ct/kWh.

1.3.   šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,57 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,80 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,77 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,84 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,87 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,77 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,55 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,55 Eur/mėn.

1.5. Papildomų dedamųjų suma dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų – 0,46 ct/kWh.

Karšto vandens kainos

1.   Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,52 Eur/m3 (be PVM):

daugiabučiuose namuose  –  4,93 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

1.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,48 Eur/m3  (be PVM):

kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,42 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

2.   Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.  daugiabučiuose namuose  – 5,13 Eur/m3 (be PVM):

  daugiabučiuose namuose  – 5,59 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,08 Eur/m3 (be PVM):

       kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 6,15 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. kovo 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T- 375 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos papildomos dedamosios nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“,  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. O3E-240 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-313 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2018 m. kovo 1 d. 

 

Šilumos kaina nuo 2018 m. kovo 1 d. didėja 2,48 proc. arba 0,11 ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,55 ct/kWh (be PVM)

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,96 ct/kWh (su 9 proc.PVM)

                  

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina –  4,48 ct/kWh (be PVM)

 

Nuo 2017 m. spalio 1 d. taikomas 9 proc. PVM šilumai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti ir karštam vandeniui.

 

Šilumos kainos dedamosios

 

  1.   Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios – 3,37 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,05 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 2,32 ct/kWh;

1.2.  šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios – 3,37 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,32 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,69 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,44 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,32 ct/kWh.

1.3.   šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,58 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,80 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,78 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,84 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,87 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,78 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,55 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,55 Eur/mėn.

1.5. Papildomų dedamųjų suma dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų  -0,46 ct/kWh.

Karšto vandens kainos

 

  1.    Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,55 Eur/m3 (be PVM):

daugiabučiuose namuose  –  4,96 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

1.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,51 Eur/m3  (be PVM):

kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,46 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 2.   Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.  daugiabučiuose namuose  – 5,16 Eur/m3 (be PVM):

  daugiabučiuose namuose  – 5,62 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,11 Eur/m3 (be PVM):

       kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 6,18 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. vasario 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T- 375 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos papildomos dedamosios nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“,  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. O3E-240 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-313 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2018m. vasario 1 d. 

 

Šilumos kaina nuo 2018m. vasario 1 d. didėja 1,60 proc. arba 0,07 ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,44 ct/kWh (be PVM)

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,84 ct/kWh (su 9proc. PVM)

                  

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina – 4,37 ct/kWh (be PVM)

 

Nuo 2017 m. spalio 1 d. taikomas 9 proc. PVM šilumai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti ir karštam vandeniui.

 

Šilumos kainos dedamosios

1.   Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios – 3,28 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,05 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 2,23 ct/kWh;

1.2.  šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios – 3,28 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,23 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,69 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,44 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,23 ct/kWh.

1.3.   šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,56 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,80 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,76 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,84 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,87 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,76 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,55 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,55 Eur/mėn.

1.5. Papildomų dedamųjų suma dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų  – 0,46 ct/kWh.

Karšto vandens kainos

1.   Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,49 Eur/m3 (be PVM):

daugiabučiuose namuose  –  4,89 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

1.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,45 Eur/m3  (be PVM):

kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,38 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

2.   Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.  daugiabučiuose namuose  – 5,11 Eur/m3 (be PVM):

  daugiabučiuose namuose  – 5,57 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,06 Eur/m3 (be PVM):

       kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 6,12 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. sausio 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T- 375 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos papildomos dedamosios nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“,  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. O3E-240 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-313 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2018m. sausio 1 d. 

 

Šilumos kaina nuo 2018m. sausio 1 d.mažėja -0,23proc. arba -0,01ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,37ct/kWh (be PVM)

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,76ct/kWh (su 9 proc.PVM)

                  

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina – 4,30ct/kWh (be PVM)

 

Nuo 2017 m. spalio 1 d. taikomas 9 proc. PVM šilumai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti ir karštam vandeniui.

 

Šilumos kainos dedamosios

 1. Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios – 3,22 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,05 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 2,17 ct/kWh;

1.2.  šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios – 3,22 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,17 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,69 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,44 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,17 ct/kWh.

1.3.   šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios - 1,55 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,80 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,75 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,84 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,87 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,75 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,55 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,55 Eur/mėn.

1.5. Papildomų dedamųjų suma dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų – 0,46 ct/kWh.

Karšto vandens kainos

1.   Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,46 Eur/m3 (be PVM):

daugiabučiuose namuose  –  4,86 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

1.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,42 Eur/m3  (be PVM):

kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,35 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

2.   Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.  daugiabučiuose namuose  – 5,07 Eur/m3 (be PVM):

  daugiabučiuose namuose  – 5,53 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,02 Eur/m3 (be PVM):

       kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 6,07 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2017 m. gruodžio 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T- 375 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos papildomos dedamosios nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“,  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. O3E-240 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-313 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2017 m. gruodžio 1 d. 

 

Šilumos kaina nuo 2017m. gruodžio 1 d. didėja 7,35 proc. arba 0,30 ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,38 ct/kWh (be PVM)

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –4,77 ct/kWh (su 9 proc. PVM)

                  

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina –4,31ct/kWh (be PVM)

 

Nuo šių metų spalio 1 d. taikomas 9 proc. PVM šilumai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti ir karštam vandeniui.

 

Šilumos kainos dedamosios

 

1.   Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios – 3,23 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,05 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 2,18 ct/kWh;

1.2.  šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios – 3,23 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,18 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,69 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,44 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,18 ct/kWh.

1.3.   šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,55 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,80 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,75 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,84 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,87 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,75 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,55 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,55 Eur/mėn.

1.5. Papildomų dedamųjų suma dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų – 0,46 ct/kWh.

Karšto vandens kainos

 

1.   Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,46 Eur/m3 (be PVM):

daugiabučiuose namuose  –  4,86 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

1.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,42 Eur/m3 (be PVM):

kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,35 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

2.   Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.  daugiabučiuose namuose  – 5,08 Eur/m3 (be PVM):

  daugiabučiuose namuose  – 5,54 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,03 Eur/m3 (be PVM):

       kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 6,09 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2017 m. lapkričio 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T- 375 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos papildomos dedamosios nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“,  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. O3E-240 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-313 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo2017 m. lapkričio 1 d. 

 

Šilumos kaina nuo 2017 m. lapkričio 1 d. didėja 12,40 proc. arba 0,45 ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,08 ct/kWh (be PVM)

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –4,45 ct/kWh (su 9proc. PVM)

                  

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina – 4,01 ct/kWh (be PVM)

 

Nuo šių metų spalio 1 d. taikomas 9 proc. PVM šilumai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti ir karštam vandeniui.

 

Šilumos kainos dedamosios

 1.   Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios – 2,97 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,05 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 1,92 ct/kWh;

1.2.  šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios –  2,97 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,93 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,69 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,44 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 1,93 ct/kWh.

1.3.   šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,50 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,80 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,70 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,84 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,87 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,70 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,55 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,55 Eur/mėn.

1.5. Papildomų dedamųjų suma dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų – 0,46 ct/kWh.

Karšto vandens kainos

1.   Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,31 Eur/m3 (be PVM):

daugiabučiuose namuose  –  4,70 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

1.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,27 Eur/m3  (be PVM):

kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,17 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

2.   Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,92 Eur/m3 (be PVM):

  daugiabučiuose namuose  – 5,36 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,87 Eur/m3 (be PVM):

       kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,89 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2017 m. spalio 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m birželio 30 d. sprendimu Nr. T- 277 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T- 375 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos papildomos dedamosios nustatymo“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. O3E-240 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikoma snuo 2017m. spalio 1 d. 

 

Šilumos kaina nuo 2017 m. spalio 1 d. mažėja -0,27proc. arba -0,01ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 3,63ct/kWh (be PVM)

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 3,96 ct/kWh (su 9 proc. PVM)

                  

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina – 3,56ct/kWh (be PVM)

 

Nuo šių metų spalio 1 d. taikomas 9 proc. PVM šilumai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti ir karštam vandeniui.

 

Šilumos kainos dedamosios

 

1.   Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios - 2,89 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 1,85 ct/kWh;

1.2.  šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios – 2,89 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,03 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,85 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,55 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,27 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 1,85 ct/kWh.

1.3.   šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,46 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,77 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,69 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,63 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,66 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,69 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn.

1.5. Papildomų dedamųjų suma dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų  -0,28 ct/kWh.

1.6. Vadovaujantis AB „Šiaulių energija” valdybos nutarimu ir Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 24 d. pritarimu nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. spalio 31 d.  šilumos kaina apskaičiuota teisės aktais nustatyta tvarka mažinama 0,50 euro ct/kWh (be PVM)

Karšto vandens kainos

 

1.   Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,08 Eur/m3 (be PVM):

daugiabučiuose namuose  –  4,45 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

1.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,04 Eur/m3  (be PVM):

kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,89 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

2.   Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,69 Eur/m3 (be PVM):

  daugiabučiuose namuose  – 5,11 Eur/m3 (su 9 proc. PVM).

 

2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,64 Eur/m3 (be PVM):

       kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,61 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m birželio 30 d. sprendimu Nr. T- 277 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T- 375 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos papildomos dedamosios nustatymo“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. O3E-240 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

 

Šilumos kaina nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. didėja 1,39 proc. arba 0,05 ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 3,64 ct/kWh (be PVM)

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,40 ct/kWh (su 21proc.PVM)

                  

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina – 3,57 ct/kWh (be PVM)

Informuojame, kad šiuo metu galiojančiame LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytas lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti galioja iki 2017 m. gegužės 31 d. Nuo 2017 m. birželio 1 d.  visai šilumos energijai, tiekiamai  į gyvenamąsias patalpas bei karštam vandeniui bus taikomas standartinis 21 proc. PVM. 

Šilumos kainos dedamosios

 1.   Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios – 2,90 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 1,86 ct/kWh;

1.2.  šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios – 2,90 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,03 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,86 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,55 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,27 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 1,86 ct/kWh.

1.3.   šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,46 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,77 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,69 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,63 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,66 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,69 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn.

1.5. Papildomų dedamųjų suma dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų  -0,28 ct/kWh.

1.6. Vadovaujantis AB „Šiaulių energija” valdybos nutarimu ir Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 24 d. pritarimu nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. spalio 31 d.  šilumos kaina apskaičiuota teisės aktais nustatyta tvarka mažinama 0,50 euro ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kainos

 1.  Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,08 Eur/m3 (be PVM):

daugiabučiuose namuose  –  4,94 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

1.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,04 Eur/m3  (be PVM):

kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,89 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 2.  Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,69 Eur/m3 (be PVM):

  daugiabučiuose namuose  – 5,67 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,65 Eur/m3 (be PVM):

       kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,63 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m birželio 30 d. sprendimu Nr. T- 277 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T- 375 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos papildomos dedamosios nustatymo“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. O3E-240 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.

 

Šilumos kaina nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. didėja 0,84 proc. arba 0,03 ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 3,59 ct/kWh (be PVM)

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,34 ct/kWh (su 21 proc. PVM)

 

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina – 3,52 ct/kWh (be PVM)

 

Informuojame, kad šiuo metu galiojančiame LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytas lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti galioja iki 2017 m. gegužės 31 d. Nuo 2017 m. birželio 1 d. visai šilumos energijai, tiekiamai į gyvenamąsias patalpas bei karštam vandeniui bus taikomas standartinis 21 proc. PVM.

 

Šilumos kainos dedamosios

 

1. Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios – 2,86 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 1,82 ct/kWh;

1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios - 2,86 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,03 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,82 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,55 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,27 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 1,82 ct/kWh.

1.3. šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios - 1,45 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,77 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,68 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,63 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,66 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,68 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn.

1.5. Papildomų dedamųjų suma dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų -0,28 ct/kWh.

1.6. Vadovaujantis AB „Šiaulių energija” valdybos nutarimu ir Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 24 d. pritarimu nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. spalio 31 d. šilumos kaina apskaičiuota teisės aktais nustatyta tvarka mažinama 0,50 euro ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kainos

 

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1. daugiabučiuose namuose – 4,06 Eur/m3 (be PVM):

daugiabučiuose namuose – 4,91 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

1.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,02 Eur/m3 (be PVM):

kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,86 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1. daugiabučiuose namuose – 4,67 Eur/m3 (be PVM):

 daugiabučiuose namuose – 5,65 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,62 Eur/m3 (be PVM):

 kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,59 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2017 m. liepos 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-164 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ ir Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T-375 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos papildomos dedamosios nustatymo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2017 m. liepos 1 d. 

 

Šilumos kaina nuo 2017 m. liepos 1 d. mažėja -4,04 proc. arba -0,15 ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 3,56 ct/kWh (be PVM)

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,31 ct/kWh (su 21 proc. PVM)

                  

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina – 3,49 ct/kWh (be PVM)

 

Informuojame, kad šiuo metu galiojančiame LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytas lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti galiojo iki 2017 m. gegužės 31 d. Nuo 2017 m. birželio 1 d. visai šilumos energijai, tiekiamai į gyvenamąsias patalpas bei karštam vandeniui taikomas standartinis 21 proc. PVM.

 

Šilumos kainos dedamosios

1.   Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios – 2,88 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 1,84 ct/kWh;

1.2.  šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios – 2,87 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,03 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,84 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,55 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,27 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 1,84 ct/kWh.

1.3.   šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios - 1,45 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,77 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,68 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,63 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,66 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,68 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn.

1.5. Papildomų dedamųjų suma dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų  -0,33 ct/kWh.

1.6. Vadovaujantis AB „Šiaulių energija” valdybos nutarimu ir Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 24 d. pritarimu nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. spalio 31 d.  šilumos kaina apskaičiuota teisės aktais nustatyta tvarka mažinama 0,50 euro ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kainos

1.   Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,08 Eur/m3 (be PVM):

daugiabučiuose namuose  –  4,94 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

1.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 3,97 Eur/m3  (be PVM):

kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,80 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

2.   Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,71 Eur/m3 (be PVM):

  daugiabučiuose namuose  – 5,70 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,58 Eur/m3 (be PVM):

       kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,54 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2017 m. birželio 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-164 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ ir Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T-375 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos papildomos dedamosios nustatymo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2017 m. birželio 1 d. 

 

Šilumos kaina nuo 2017 m. birželio 1 d. mažėja -0,54proc. arba -0,02 ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 3,71 ct/kWh (be PVM)

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,49 ct/kWh (su 21 proc. PVM)

                  

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina – 3,64 ct/kWh (be PVM)

 

Informuojame, kad šiuo metu galiojančiame LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytas lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti galioja iki 2017 m. gegužės 31 d. Nuo 2017 m. birželio 1 d. visai šilumos energijai, tiekiamai į gyvenamąsias patalpas bei karštam vandeniui bus taikomas standartinis 21 proc. PVM.

 

Šilumos kainos dedamosios

1.   Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios – 3,00 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 1,96 ct/kWh;

1.2.  šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios – 3,00 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,03 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,96 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,55 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,27 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 1,96 ct/kWh.

1.3.   šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios - 1,48 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,77 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,71 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,63 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,66 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,71 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn.

1.5. Papildomų dedamųjų suma dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų  -0,33 ct/kWh.

1.6. Vadovaujantis AB „Šiaulių energija” valdybos nutarimu ir Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 24 d. pritarimu nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. spalio 31 d.  šilumos kaina apskaičiuota teisės aktais nustatyta tvarka mažinama 0,50 euro ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kainos

1.   Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,16 Eur/m3 (be PVM):

daugiabučiuose namuose  –  5,03 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

1.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,05 Eur/m3  (be PVM):

kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,90 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

2.   Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,79 Eur/m3 (be PVM):

  daugiabučiuose namuose  – 5,80 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,66 Eur/m3 (be PVM):

       kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,64 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2017 m. gegužės 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m birželio 30 d. sprendimu Nr. T- 277 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-164 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ ir Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T- 375 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos papildomos dedamosios nustatymo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2017 m. gegužės 1 d. 

 

Šilumos kaina nuo 2017 m. gegužės 1 d.mažėja - 11,82 proc. arba - 0,50 ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 3,73 ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           – 4,07 ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 4,51 ct/kWh (su 21 proc. PVM).

                  

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina – 3,66 ct/kWh (be PVM).

 

Šilumos kainos dedamosios

1.   Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios - 3,01 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 1,97 ct/kWh;

1.2.  šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios - 3,01 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,03 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,98 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,55 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,27 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 1,98 ct/kWh.

1.3.   šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios - 1,48 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,77 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,71 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,63 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,66 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,71 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn.

1.5. Papildomų dedamųjų suma dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų  -0,33 ct/kWh.

1.6. Vadovaujantis AB „Šiaulių energija” valdybos nutarimu ir Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 24 d. pritarimu nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. spalio 31 d.  šilumos kaina apskaičiuota teisės aktais nustatyta tvarka mažinama 0,50 euro ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kainos

1.   Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,17 Eur/m3 (be PVM):

gyventojams                             – 4,55 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

kitiems vartotojams                  –  5,05 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,06 Eur/m3  (be PVM:

gyventojams                                – 4,43 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

kitiems vartotojams                     – 4,91 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

2.   Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.                               daugiabučiuose namuose  – 4,80 Eur/m3 (be PVM):

                     gyventojams                                – 5,23 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

                     kitiems vartotojams                     – 5,81 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,67 Eur/m3 (be PVM):

                     gyventojams                              – 5,09 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

                     kitiems vartotojams                   – 5,65 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2017 m. balandžio 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m birželio 30 d. sprendimu Nr. T- 277 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-164 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ ir Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T- 375 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos papildomos dedamosios nustatymo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2017 m. balandžio 1 d. 

 

Šilumos kaina nuo 2017m. balandžio 1 d. mažėja-0,47proc. arba-0,02 ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,23ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           – 4 ,61ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 5,12ct/kWh (su 21 proc. PVM).

                  

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina – 4,16 ct/kWh (be PVM).

 

Šilumos kainos dedamosios

1.   Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios - 3,02 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 1,98 ct/kWh;

1.2.  šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios -  3,02 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,03 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,98 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,55 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,27 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 1,98 ct/kWh.

1.3.   šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios - 1,48 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,77 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,71 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,63 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,66 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,71 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn.

1.5. Papildomų dedamųjų suma dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų  -0,33 ct/kWh.

Karšto vandens kainos

1.   Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,44 Eur/m3 (be PVM):

gyventojams                             – 4,84 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

kitiems vartotojams                  –  5,37 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,31 Eur/m3  (be PVM:

gyventojams                                – 4,70 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

kitiems vartotojams                     – 5,22 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

2.   Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.                               daugiabučiuose namuose  – 5,06 Eur/m3 (be PVM):

                     gyventojams                                – 5,52 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

                     kitiems vartotojams                     – 6,12 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,92 Eur/m3 (be PVM:

                     gyventojams                              – 5,36 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

                     kitiems vartotojams                   – 5,95 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2017 m. kovo 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m birželio 30 d. sprendimu Nr. T- 277 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-164 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ ir Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T-375 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos papildomos dedamosios nustatymo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo2017 m. kovo 1 d. 

 

Šilumos kaina nuo 2017 m. kovo 1 d. didėja 3,16 proc. arba 0,13 ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,25ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           – 4,63ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            –  5,14ct/kWh (su 21 proc. PVM).

                  

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina –4,18ct/kWh (be PVM).

 

Šilumos kainos dedamosios

1.   Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios – 3,02 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 1,98 ct/kWh;

1.2.  šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios – 3,02 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,03 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,99 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,55 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,27 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 1,99 ct/kWh.

1.3.   šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,49 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,77 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,72 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,63 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,66 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,72 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn.

1.5. Papildomų dedamųjų suma dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų  – 0,33 ct/kWh.

Karšto vandens kainos

 

1.   Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,45 Eur/m3 (be PVM):

gyventojams                             – 4,85 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

kitiems vartotojams                  –  5,38 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,32 Eur/m3  (be PVM:

gyventojams                                – 4,71 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

kitiems vartotojams                     – 5,23 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

2.   Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.                               daugiabučiuose namuose  – 5,07 Eur/m3 (be PVM):

                     gyventojams                                – 5,53 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

                     kitiems vartotojams                     – 6,13 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,93 Eur/m3 (be PVM:

                     gyventojams                              – 5,37 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

                     kitiems vartotojams                   – 5,97 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2017 m. vasario 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m birželio 30 d. sprendimu Nr. T- 277 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-164 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ ir Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T-375 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos papildomos dedamosios nustatymo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo2017m. vasario 1 d. 

 

Šilumos kaina nuo 2017m. vasario 1 d. nesikeičia.

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,12ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           – 4,49ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 4,99ct/kWh (su 21 proc. PVM).

                  

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina – 4,05ct/kWh (be PVM).

 

Šilumos kainos dedamosios

1.   Šilumos kainos dedamosios (be PVM) :

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios – 2,93 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 1,89 ct/kWh;

1.2.  šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios – 2,93 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,03 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,89 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,55 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,27 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 1,89 ct/kWh.

1.3.   šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios –1,46 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,77 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,69 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,63 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,66 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,69 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn.

1.5. Papildomų dedamųjų suma dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų  – 0,33 ct/kWh.

Karšto vandens kainos

1.   Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,38 Eur/m3 (be PVM):

gyventojams                             – 4,77 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

kitiems vartotojams                  –  5,30 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,26 Eur/m3  (be PVM:

gyventojams                                – 4,64 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

kitiems vartotojams                     – 5,15 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

2.   Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.                               daugiabučiuose namuose  – 5,00 Eur/m3 (be PVM):

                     gyventojams                                – 5,45 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

                     kitiems vartotojams                     – 6,05 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,86 Eur/m3 (be PVM):

                     gyventojams                              – 5,30 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

                     kitiems vartotojams                   – 5,88 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2017 m. sausio 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m birželio 30 d. sprendimu Nr. T- 277 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-164 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ ir Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T- 375 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos papildomos dedamosios nustatymo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d. 

 

Šilumos kaina nuo 2017 m. sausio 1 d. didėja 0,24 proc. arba 0,01 ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,12ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           – 4,49ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 4,99ct/kWh (su 21 proc. PVM).

                  

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina – 4,05ct/kWh (be PVM).

 

Šilumos kainos dedamosios

1.   Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios – 2,93 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 1,89 ct/kWh;

1.2.  šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios – 2,93 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,03 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,89 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,55 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,27 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 1,89 ct/kWh.

1.3.   šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios - 1,46 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,77 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,69 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,63 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,66 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,69 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn.

1.5. Papildomų dedamųjų suma dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų  – 0,33 ct/kWh.

Karšto vandens kainos

1.   Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,38 Eur/m3 (be PVM):

gyventojams                           – 4,77 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

kitiems vartotojams                  –  5,30 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,26 Eur/m3  (be PVM:

gyventojams                                – 4,64 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

kitiems vartotojams                     – 5,15 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

2.   Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.                               daugiabučiuose namuose  – 5,00 Eur/m3 (be PVM):

                     gyventojams                                – 5,45 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

                     kitiems vartotojams                     – 6,05 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,86 Eur/m3 (be PVM):

                     gyventojams                              – 5,30 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

                     kitiems vartotojams                   – 5,88 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2016 m. gruodžio 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T- 277 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-164 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ ir Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T- 375 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos papildomos dedamosios nustatymo“, AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2016 m. gruodžio 1 d. 

Šilumos kaina nuo 2016 m. gruodžio 1 d. mažėja.

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,11 ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           – 4,48 ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 4,97 ct/kWh (su 21 proc. PVM).

                  

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina – 4,04 ct/kWh (be PVM).

 

Šilumos kainos dedamosios

 1.   Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios - 2,91 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 1,87 ct/kWh;

1.2.  šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios -  2,91 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,03 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,88 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,55 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,27 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 1,88 ct/kWh.

1.3.   šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios - 1,46 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,77 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,69 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,63 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,66 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,69 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn.

1.5. Papildomų dedamųjų suma dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų  - 0,33 ct/kWh.

Karšto vandens kainos

1.   Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,37 Eur/m3 (be PVM):

gyventojams                             – 4,76 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

kitiems vartotojams                  –  5,29 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,25 Eur/m3  (be PVM):

gyventojams                                – 4,63 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

kitiems vartotojams                     – 5,14 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

2.   Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.                daugiabučiuose namuose  – 5,00 Eur/m3 (be PVM):

                     gyventojams                                – 5,45 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

                     kitiems vartotojams                     – 6,05 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,86 Eur/m3 (be PVM):

                     gyventojams                              – 5,30 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

                     kitiems vartotojams                   – 5,88 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2016 m. lapkričio 1 d.

Šilumos ir karšto vandens kainos 2016 m. lapkričio mėn.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m birželio 30 d. sprendimu Nr. T- 277 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės akinos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-164 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM), taikomas nuo 2016 m. lapkričio1 d. 

 

Šilumos kaina nuo 2016m. lapkričio1 d. nesikeičia.

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,26 ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           – 4,64 ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 5,15 ct/kWh (su 21 proc. PVM).

                  

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina – 4,19 ct/kWh (be PVM).

 

Šilumos kainos dedamosios

 

1.   Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios - 2,81 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 1,77  ct/kWh;

1.2.  šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios -  2,81 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,03 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,77 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,55 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,27 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 1,77 ct/kWh.

1.3.   šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,44 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,77 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,67 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,63 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,66 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,67 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn.

1.5. Papildoma dedamoji dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų  – 0,05 ct/kWh.

Karšto vandens kainos

 1.   Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,45 Eur/m3 (be PVM):

gyventojams                             – 4,85 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

kitiems vartotojams                  –  5,38 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,33 Eur/m3  (be PVM):

gyventojams                                – 4,72 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

kitiems vartotojams                     – 5,24 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 2.   Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.                               daugiabučiuose namuose  – 5,08 Eur/m3 (be PVM):

                     gyventojams                                – 5,54 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

                     kitiems vartotojams                     – 6,15 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,94 Eur/m3 (be PVM):

                     gyventojams                              – 5,38 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

                     kitiems vartotojams                   – 5,98 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2016 m. spalio 1 d.

Šilumos ir karšto vandens kainos 2016 m. spalio mėn.

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m birželio 30 d. sprendimu Nr. T- 277 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės akinos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-164 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2016m. spalio 1 d. 

 

Šilumos kaina nuo 2016m. spalio 1 d.didėja 0,24proc. arba 0,01 ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,26 ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           – 4,64 ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 5,15 ct/kWh (su 21 proc. PVM).

                  

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina – 4,19 ct/kWh (be PVM).

 

Šilumos kainos dedamosios

 1.   Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios - 2,81 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 1,77  ct/kWh;

1.2.  šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios -  2,81 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,03 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,77 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,55 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,27 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 1,77 ct/kWh.

1.3.   šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios - 1,44 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,77 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,67 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,63 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,66 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,67 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn.

1.5. Papildoma dedamoji dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų  - 0,05 ct/kWh.

Karšto vandens kainos

 1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,45 Eur/m3 (be PVM):

gyventojams                             – 4,85 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

kitiems vartotojams                  –  5,38 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,33 Eur/m3  (be PVM:

gyventojams                                – 4,72 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

kitiems vartotojams                     – 5,24 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.                               daugiabučiuose namuose  – 5,08 Eur/m3 (be PVM):

                     gyventojams                                – 5,54 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

                     kitiems vartotojams                     – 6,15 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,94 Eur/m3 (be PVM):

                     gyventojams                              – 5,38 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

                     kitiems vartotojams                   – 5,98 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Šilumos ir karšto vandens kainos 2016 m. rugsėjo mėn.

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m birželio 30 d. sprendimu Nr. T- 277 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės akinos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-164 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. 

 

Šilumos kaina nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. mažėja 1,39 proc. arba 0,06 ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –4,25ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           –4,63ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 5,14ct/kWh (su 21 proc. PVM).

                  

Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado vienanarė kaina –4,18ct/kWh (be PVM).

 

Šilumos kainos dedamosios

1. Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios - 2,80 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 1,76  ct/kWh;

1.2.  šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios -  2,80 ct/kWh:

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,03 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,76 ct/kWh;

1.2.3. dvinarės kainos dalis:

1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,55 Eur/kW per mėnesį;

1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,27 Eur/mėn.;

1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 1,76 ct/kWh.

1.3.   šilumos perdavimo kainos:

1.3.1. vienanarės kainos dedamosios - 1,44 ct/kWh:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,77 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,67 ct/kWh.

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,63 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,66 Eur/mėn;

1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,67 ct/kWh.

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn.

1.5. Papildoma dedamoji dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų  -0,05 ct/kWh.

Karšto vandens kainos

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,45 Eur/m3 (be PVM):

gyventojams                             – 4,85 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

kitiems vartotojams                  –  5,38 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,32 Eur/m3  (be PVM:

gyventojams                                – 4,71 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

kitiems vartotojams                     – 5,23 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.                               daugiabučiuose namuose  – 5,07 Eur/m3 (be PVM):

                     gyventojams                                – 5,53 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

                     kitiems vartotojams                     – 6,13 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,93 Eur/m3 (be PVM):

                     gyventojams                              – 5,37 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

                     kitiems vartotojams                   – 5,97 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2016 m. rugpjūčio mėn.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016 m birželio 30 d. sprendimu Nr. T- 277 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės akinos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-164 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d.

Šilumos kaina nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. mažėja 1,15 proc. arba 0,05 ct/kWh (be PVM).

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,31 ct/kWh (be PVM)

    Gyventojams                  – 4,70 ct/kWh (su 9 proc. PVM);
    Juridiniams asmenims    –  5,22 ct/kWh (su 21 proc. PVM).

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS

1. Šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamosios - 2,84 ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,04 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 1,80  ct/kWh;
1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios -  2,84 ct/kWh:
1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,03 ct/kWh;
1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,81 ct/kWh;
1.2.3. dvinarės kainos dalis:
1.2.3.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 7,55 Eur/kW per mėnesį;
1.2.3.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 9,27 Eur/mėn.;
1.2.3.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 1,81 ct/kWh.
1.3. šilumos perdavimo kainos:
1.3.1. vienanarės kainos dedamosios - 1,45 ct/kWh:
1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,77 ct/kWh;
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,68 ct/kWh.
1.3.2. dvinarės kainos dalis:
1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,63 Eur/kW per mėnesį;
1.3.2.2. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,66 Eur/mėn;
1.3.2.3. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,68 ct/kWh.
1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn.
1.5. Papildoma dedamoji dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusių papildomų kuro pajamų  -0,05 ct/kWh.

KARŠTO VANDENS KAINOS
1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):
      1.1. daugiabučiuose namuose  – 4,48 Eur/m3 (be PVM):
             gyventojams                   – 4,88 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);
             kitiems vartotojams         –  5,42 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).
      1.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,36 Eur/m3 (be PVM:
             gyventojams                    – 4,75 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);
             kitiems vartotojams          – 5,28 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).
2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):
      2.1. daugiabučiuose namuose  – 5,10 Eur/m3 (be PVM):
            gyventojams                    – 5,56 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);
            kitiems vartotojams          – 6,17 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).
      2.2. kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,96 Eur/m3 (be PVM):
            gyventojams                  – 5,41 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);
            kitiems vartotojams        – 6,00 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2016 m. liepos 1 d.

Šilumos ir karšto vandens kainos 2016 m. liepos mėn. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-164 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2016 m. liepos 1 d. 

Šilumos kaina nuo 2016 m. liepos 1 d. mažėja 5,63 proc. arba 0,26 euro ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,36 euro ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           – 4,75 euro ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            –  5,28 euro ct/kWh (su 21 proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos  (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 3,243  euro ct/kWh;

      1.2 Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios  (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 3,244 euro ct/kWh

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,121 euro ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,123 euro ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,156 Eur/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,123 euro ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 1,525 euro ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,736 euro ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,789 euro ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,378 Eur/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,789 euro ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos  (be PVM):

      3.1. vienanarės – 4,27 euro ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,857 euro ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,412 euro ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 13,534 Eur/kW per mėnesį;                                          

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 2,412 euro ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį  (be PVM):

                  gyventojams (butui)                                                  -  0,54 Eur;

                  kitiems vartotojams                                                   -  7,13 Eur.

      arba

      už suvartotą šilumos kiekį                                        -  0,087 euro ct/kWh.

5. Vadovaujantis AB „Šiaulių energija” valdybos nutarimu ir Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 17 d. pritarimu, kol įsigalios ir bus pradėta taikyti naujai nustatyta šilumos bazinė kaina (kainos dedamosios), šilumos kaina apskaičiuota teisės aktais nustatyta tvarka mažinama 0,50 euro ct/kWh (be PVM).

 

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams  (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,50 Eur/m (be PVM):

              gyventojams                   – 4,91 Eur/m3  (su 9 proc. PVM);

              kitiems vartotojams         –  5,45 Eur/m3  (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,38 Eur/m  (be PVM:

              gyventojams                                – 4,77 Eur/m3  (su 9 proc. PVM);

              kitiems vartotojams                     – 5,30 Eur/m3  (su 21 proc. PVM).

 

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams  (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose  – 5,13 Eur/m (be PVM):

              gyventojams                    – 5,59 Eur/m3  (su 9 proc. PVM);

              kitiems vartotojams          – 6,21 Eur/m3  (su 21 proc. PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,99 Eur/m (be PVM):

               gyventojams                              – 5,44 Eur/m3  (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                   – 6,04 Eur/m3  (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2016 m. birželio 1 d.

Šilumos ir karšto vandens kainos 2016 m. birželio mėn.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2016 m. birželio 1 d. 

Šilumos kaina nuo 2016 m. birželio1 d. mažėja 1,91 proc. arba 0,09 euro ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –4,62euro ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           –5,04euro ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims             – 5,59euro ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 3,456  euro ct/kWh;

      1.2. Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 3,457 euro ct/kWh

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,121 euro ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,336 euro ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,156 Eur/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,336 euro ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 1,573 euro ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,736 euro ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,837 euro ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,378 Eur/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,837 euro ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 4,53 euro ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,857 euro ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,673 euro ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 13,534 Eur/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 2,673 euro ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                  gyventojams (butui)                               -  0,54 Eur;

                  kitiems vartotojams                                -  7,13 Eur.

                  arba

                  už suvartotą šilumos kiekį                       - 0,087euro ct/kWh.

5. Vadovaujantis AB „Šiaulių energija” valdybos nutarimu ir Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 17 d. pritarimu, kol įsigalios ir bus pradėta taikyti naujai nustatyta šilumos bazinė kaina (kainos dedamosios), šilumos kaina apskaičiuota teisės aktais nustatyta tvarka mažinama 0,50 euro ct/kWh (be PVM).

 

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1. daugiabučiuose namuose             – 4,63 Eur/m3 (be PVM):

             gyventojams                              – 5,05 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

             kitiems vartotojams                    –  5,60 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,45 Eur/m3  (be PVM:

               gyventojams                                – 4,85 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 5,38 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1. daugiabučiuose namuose             – 5,27 Eur/m3 (be PVM):

             gyventojams                              – 5,74 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

             kitiems vartotojams                    – 6,38 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,06 Eur/m3 (be PVM):

               gyventojams                              – 5,52 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                   – 6,12 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2016 m. gegužės 1 d.

Šilumos ir karšto vandens kainos 2016 m. gegužės mėn.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2016 m. gegužės 1 d. 

Šilumos kaina nuo 2016 m. gegužės 1 d. mažėja 0,21 proc. arba 0,01 euro ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –4,71euro ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           –5,13euro ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 5,70euro ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 3,533  euro ct/kWh;

      1.2 Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 3,533 euro ct/kWh

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,121 euro ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,412 euro ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,156 Eur/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,412 euro ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 1,590 euro ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,736 euro ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,854 euro ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,378 Eur/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,854 euro ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 4,62 euro ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,857 euro ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,766 euro ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 13,534 Eur/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 2,766 euro ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)             -  0,54 Eur;

                 kitiems vartotojams              -  7,13 Eur.

      arba

                 už suvartotą šilumos kiekį     - 0,087euro ct/kWh.

5. Vadovaujantis AB „Šiaulių energija” valdybos nutarimu ir Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 17 d. pritarimu, kol įsigalios ir bus pradėta taikyti naujai nustatyta šilumos bazinė kaina (kainos dedamosios), šilumos kaina apskaičiuota teisės aktais nustatyta tvarka mažinama 0,50 euro ct/kWh (be PVM).

 

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1. daugiabučiuose namuose  – 4,68 Eur/m3 (be PVM):

             gyventojams                   – 5,10 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

             kitiems vartotojams         –  5,66 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,50 Eur/m3  (be PVM:

               gyventojams                                – 4,91 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 5,45 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose  – 5,31 Eur/m3 (be PVM):

               gyventojams                  – 5,79 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams        – 6,43 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,11 Eur/m3 (be PVM):

               gyventojams                              – 5,57 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                   – 6,18 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2016 m. balandžio 1d.

Šilumos ir karšto vandens kainos 2016 m. balandžio mėn.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM ) taikomas nuo 2016 m. balandžio 1 d. 

Šilumos kaina nuo 2016m. balandžio 1 d. nesikeičia.

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,72 euro ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           – 5,14 euro ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 5,71 euro ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 3,538  euro ct/kWh;

      1.2 Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 3,539 euro ct/kWh

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,121 euro ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,418 euro ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,156 Eur/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,418 euro ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado)(be PVM):

      2.1. vienanarės - 1,591 euro ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,736 euro ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,855 euro ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,378 Eur/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,855 euro ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 4,63 euro ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,857 euro ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,773 euro ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 13,534 Eur/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 2,773 euro ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                                              -  0,54 Eur;

                 kitiems vartotojams                                               -  7,13 Eur.

      arba

                 už suvartotą šilumos kiekį                                      - 0,087euro ct/kWh.

5. Vadovaujantis AB „Šiaulių energija” valdybos nutarimu ir Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 17 d. pritarimu, kol įsigalios ir bus pradėta taikyti naujai nustatyta šilumos bazinė kaina (kainos dedamosios), šilumos kaina apskaičiuota teisės aktais nustatyta tvarka mažinama 0,50 euro ct/kWh (be PVM).

 

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,69 Eur/m3 (be PVM):

              gyventojams                   – 5,11 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

              kitiems vartotojams         –  5,67 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,50 Eur/m3  (be PVM:

               gyventojams                                – 4,91 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 5,45 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose                – 5,32 Eur/m3 (be PVM):

               gyventojams                                – 5,80 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                      – 6,44 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,11 Eur/m3 (be PVM):

               gyventojams                              – 5,57 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                   – 6,18 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2016 m. kovo 1d.

Šilumos ir karšto vandens kainos 2016 m. kovo mėn.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2016 m. kovo 1 d

Šilumos kaina nuo 2016 m. kovo 1 d.didėja 1,07 proc. arba 0,05 euro ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –4,72 euro ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           –5,14euro ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 5,71euro ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos(be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 3,543  euro ct/kWh;

      1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 3,544 euro ct/kWh

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,121 euro ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,423 euro ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,156 Eur/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,423 euro ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 1,592 euro ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,736 euro ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,856 euro ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,378 Eur/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,856 euro ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 4,64 euro ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,857 euro ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,779 euro ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 13,534 Eur/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 2,779 euro ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                                           -  0,54 Eur;

                 kitiems vartotojams                                            -  7,13 Eur.

      arba

                 už suvartotą šilumos kiekį                                   - 0,087euro ct/kWh.

5. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -0,50euro ct/kWh

 

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,69 Eur/m3 (be PVM):

              gyventojams                   – 5,11 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

              kitiems vartotojams         –  5,67 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,50 Eur/m3  (be PVM:

               gyventojams                                – 4,91 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 5,45 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose  – 5,32 Eur/m3 (be PVM):

              gyventojams                   – 5,80 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

              kitiems vartotojams         – 6,44 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,11 Eur/m3 (be PVM):

               gyventojams                              – 5,57 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                   – 6,18 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2016 m. vasario 1d.

Šilumos ir karšto vandens kainos 2016 m. vasario mėn.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2016 m. vasario 1 d. 

Šilumos kaina nuo 2016 m. vasario 1 d. nesikeičia.

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,67euro ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           – 5,09euro ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            –  5,65euro ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos(be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 3,497  euro ct/kWh;

      1.2. Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 3,498 euro ct/kWh

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,121 euro ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,377 euro ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,156 Eur/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,377 euro ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 1,582 euro ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,736 euro ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,846 euro ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,378 Eur/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,846 euro ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 4,58 euro ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,857 euro ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,723 euro ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 13,534 Eur/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 2,723 euro ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                                                  -  0,54 Eur;

                  kitiems vartotojams                                                   -  7,13 Eur.

      arba

      už suvartotą šilumos kiekį                                        - 0,087euro ct/kWh.

5. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -0,50euro ct/kWh

 

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,66 Eur/m3 (be PVM):

              gyventojams                   – 5,08 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

              kitiems vartotojams         –  5,64 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,48 Eur/m3  (be PVM:

              gyventojams                                – 4,88 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

              kitiems vartotojams                     – 5,42 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose  – 5,29 Eur/m3 (be PVM):

              gyventojams                   – 5,77 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

              kitiems vartotojams         – 6,40 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,09 Eur/m3 (be PVM):

              gyventojams                              – 5,55 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

              kitiems vartotojams                   – 6,16 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2016 m. sausio 1d.

Šilumos ir karšto vandens kainos 2016 m. sausio mėn.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d. 

Šilumos kaina nuo 2016 m. sausio 1 d. didėja 1,52 proc. arba 0,07 euro ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –4,67euro ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           –5,09euro ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 5,65euro ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 3,502  euro ct/kWh;

      1.2. Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 3,503 euro ct/kWh

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,121 euro ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,382 euro ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,156 Eur/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,382 euro ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 1,583 euro ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,736 euro ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,847 euro ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,378 Eur/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,847 euro ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 4,59 euro ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,857 euro ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,729 euro ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 13,534 Eur/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 2,729 euro ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                                                  -  0,54 Eur;

                 kitiems vartotojams                                                  -  7,13 Eur.

      arba

                 suvartotą šilumos kiekį                                        - 0,087euro ct/kWh.

5. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -0,50euro ct/kWh

 

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose             – 4,66 Eur/m3 (be PVM):

              gyventojams                              – 5,08 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

              kitiems vartotojams                    –  5,64 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,48 Eur/m3  (be PVM:

              gyventojams                                – 4,88 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

              kitiems vartotojams                     – 5,42 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose  – 5,29 Eur/m3 (be PVM):

               gyventojams                                – 5,77 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 6,40 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,09 Eur/m3 (be PVM):

               gyventojams                              – 5,55 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                   – 6,16 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. gruodžio 1d.

Šilumos ir karšto vandens kainos 2015 m. gruodžio mėn.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2015 m. gruodžio 1 d. 

Šilumos kaina nuo 2015 m. gruodžio 1 d. mažėja 0,22 proc. arba 0,01 euro ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –4,60euro ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           –5,01euro ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims             – 5,57euro ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 3,442  euro ct/kWh;

      1.2. Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 3,443 euro ct/kWh

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,121 euro ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,322 euro ct/kWh;

      1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,156 Eur/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,322 euro ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado)(be PVM):

      2.1. vienanarės - 1,570 euro ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,736 euro ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,834 euro ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,378 Eur/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,834 euro ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 4,51 euro ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,857 euro ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,656 euro ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 13,534 Eur/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 2,656 euro ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                                                  -  0,54 Eur;

                 kitiems vartotojams                                                   -  7,13 Eur.

      arba

                 už suvartotą šilumos kiekį                                          - 0,087euro ct/kWh.

5. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -0,50euro ct/kWh

 

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose             – 4,62 Eur/m3 (be PVM):

              gyventojams                              – 5,04 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

              kitiems vartotojams                    –  5,59 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,44 Eur/m3  (be PVM:

               gyventojams                                – 4,84 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 5,37 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose               – 5,25 Eur/m3 (be PVM):

              gyventojams                                – 5,72 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

              kitiems vartotojams                      – 6,35 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

       2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,05 Eur/m3 (be PVM):

               gyventojams                              – 5,50 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                   – 6,11 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. lapkričio 1d.

Šilumos ir karšto vandens kainos 2015 m. lapkričio mėn.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2015 m. lapkričio 1 d. 

Šilumos kaina nuo 2015m. lapkričio 1 d. didėja 0,44 proc. arba 0,02 euro ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –4,61euro ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           –5,02euro ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 5,58euro ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 3,453  euro ct/kWh;

      1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 3,454 euro ct/kWh

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,121 euro ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,333 euro ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,156 Eur/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,333 euro ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 1,572 euro ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,736 euro ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,836 euro ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,378 Eur/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,836 euro ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 4,53 euro ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,857 euro ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,669 euro ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 13,534 Eur/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 2,669 euro ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                        -  0,54 Eur;

                 kitiems vartotojams                         -  7,13 Eur.

      arba

                 už suvartotą šilumos kiekį                - 0,087euro ct/kWh.

5. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -0,50euro ct/kWh

 

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,63 Eur/m3 (be PVM):

              gyventojams                   – 5,05 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

              kitiems vartotojams         –  5,60 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,45 Eur/m3  (be PVM:

               gyventojams                                – 4,85 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 5,38 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose               – 5,26 Eur/m3 (be PVM):

              gyventojams                                – 5,73 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

              kitiems vartotojams                      – 6,36 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,05 Eur/m3 (be PVM):

              gyventojams                              – 5,50 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

              kitiems vartotojams                    – 6,11 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. spalio 1d.

Šilumos ir karšto vandens kainos 2015 m. spalio mėn.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo2015m. spalio 1 d. 

Šilumos kaina nuo2015 m. spalio 1 d. mažėja 0,22 proc. arba 0,01 euro ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –4,59euro ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           –5,00euro ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 5,55euro ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 3,435  euro ct/kWh;

      1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 3,436 euro ct/kWh

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,121 euro ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,315 euro ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,156 Eur/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,315 euro ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 1,568 euro ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,736 euro ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,832 euro ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,378 Eur/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,832 euro ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 4,50 euro ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,857 euro ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,647 euro ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 13,534 Eur/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 2,647 euro ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                                                  -  0,54 Eur;

                  kitiems vartotojams                                                   -  7,13 Eur.

      arba

      už suvartotą šilumos kiekį                                        - 0,087euro ct/kWh.

5. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -0,50euro ct/kWh

 

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose     – 4,62 Eur/m3 (be PVM):

      gyventojams                              – 5,04 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

      kitiems vartotojams                    –  5,59 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,44 Eur/m3  (be PVM:

               gyventojams                                – 4,84 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 5,37 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose  – 5,25 Eur/m3 (be PVM):

              gyventojams                                – 5,72 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

              kitiems vartotojams                     – 6,35 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,04 Eur/m3 (be PVM):

               gyventojams                              – 5,49 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                   – 6,10 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. rugsėjo 1d.

Šilumos ir karšto vandens kainos 2015 m. rugsėjo mėn.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. 

Šilumos kaina nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. nesikeičia.

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –4,60euro ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           –5,01euro ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 5,57euro ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 3,437  euro ct/kWh;

      1.2 Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios(be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 3,439 euro ct/kWh

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,121 euro ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,318 euro ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,156 Eur/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,318 euro ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 1,569 euro ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,736 euro ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,833 euro ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,378 Eur/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,833 euro ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 4,51 euro ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,857 euro ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,651 euro ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 13,534 Eur/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 2,651 euro ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                                                  -  0,54 Eur;

                  kitiems vartotojams                                                   -  7,13 Eur.

      arba

      už suvartotą šilumos kiekį                                        - 0,087euro ct/kWh.

5. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -0,50 euro ct/kWh

 

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,62 Eur/m3 (be PVM):

             gyventojams                   – 5,04 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

             kitiems vartotojams          –  5,59 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,44 Eur/m3  (be PVM:

             gyventojams                                – 4,84 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

             kitiems vartotojams                     – 5,37 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.   daugiabučiuose namuose  – 5,25 Eur/m3 (be PVM):

               gyventojams                 – 5,72 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams        – 6,35 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,05 Eur/m3 (be PVM):

               gyventojams                              – 5,50 Eur/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                   – 6,11 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. rugpjūčio 1d.

Šilumos ir karšto vandens 2015 m. rugpjūčio mėn.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo2015 m. rugpjūčio1 d.  

Šilumos kaina nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. mažėja 1,29 proc. arba 0,06euro ct/kWh /0,21ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,60euro ct/kWh /15,88ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           –5,01euro ct/kWh /17,30ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 5,57euro ct/kWh /19,23ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1.Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 3,443  euro ct/kWh / 11,89 ct/kWh;

      1.2. Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios(be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 3,444 euro ct/kWh / 11,89 ct/kWh;

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,121 euro ct/kWh / 3,87 ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,323 euro ct/kWh / 8,02 ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,156 Eur/kW per mėnesį / 28,16 Lt/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,323 euro ct/kWh / 8,02 ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 1,570 euro ct/kWh / 5,42 ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,736 euro ct/kWh / 2,54 ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,834 euro ct/kWh / 2,88 ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,378 Eur/kW per mėnesį / 18,57 Lt/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,834 euro ct/kWh / 2,88 ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 4,51 euro ct/kWh / 15,57 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,857 euro ct/kWh / 6,41 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,657 euro ct/kWh / 9,17 ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 13,534 Eur/kW per mėnesį / 46,73 Lt/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 2,657 euro ct/kWh / 9,17 ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                                                  -  0,54 Eur / 1,86 Lt;

                  kitiems vartotojams                                                   -  7,13 Eur / 24,62 Lt.

      arba

      už suvartotą šilumos kiekį                                        - 0,087euro ct/kWh / 0,300 ct/kWh.

5. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -0,50 euro ct/kWh / -1,73 ct/kWh

 

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose             – 4,62 Eur/m3 /  15,95 Lt/m3 (be PVM):

             gyventojams                              – 5,04 Eur/m3 / 17,40 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

             kitiems vartotojams                    –  5,59 Eur/m3 /  19,30 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,44 Eur/m3 / 15,33 Lt/m3 (be PVM:

               gyventojams                                – 4,84 Eur/m3 / 16,71 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 5,37 Eur/m3 / 18,54 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

2.1.  daugiabučiuose namuose  – 5,25 Eur/m3 / 18,13 Lt/m3 (be PVM):

               gyventojams                                – 5,72 Eur/m3 / 19,75 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 6,35 Eur/m3 / 21,93 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,05 Eur/m3 /  17,44 Lt/m3 (be PVM):

               gyventojams                              – 5,50 Eur/m3 / 18,99 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                   – 6,11 Eur/m3 / 21,10 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. liepos 1d.

Šilumos ir karšto vandens kainos 2015 m. liepos mėn.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2015 m. liepos 1 d. 

Šilumos kaina nuo 2015 m. liepos 1 d. mažėja-4,12proc. arba-0,20euro ct/kWh /-0,69ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –4,66euro ct/kWh /16,09ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           –5,08euro ct/kWh /17,54ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 5,64euro ct/kWh /19,47ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 3,492  euro ct/kWh / 12,06 ct/kWh;

      1.2 Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios(be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 3,493 euro ct/kWh / 12,06 ct/kWh;

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,121 euro ct/kWh / 3,87 ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,372 euro ct/kWh / 8,19 ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,156 Eur/kW per mėnesį / 28,16 Lt/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,372 euro ct/kWh / 8,19 ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 1,581 euro ct/kWh / 5,46 ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,736 euro ct/kWh / 2,54 ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,845 euro ct/kWh / 2,92 ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,378 Eur/kW per mėnesį / 18,57 Lt/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,845 euro ct/kWh / 2,92 ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 4,57 euro ct/kWh / 15,78 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,857 euro ct/kWh / 6,41 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,717 euro ct/kWh / 9,38 ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 13,534 Eur/kW per mėnesį / 46,73 Lt/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 2,717 euro ct/kWh / 9,38 ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                                                  -  0,54 Eur / 1,86 Lt;

                 kitiems vartotojams                                                   -  7,13 Eur / 24,62 Lt.

      arba

                 už suvartotą šilumos kiekį                                        - 0,087euro ct/kWh / 0,300 ct/kWh.

5. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -0,50euro ct/kWh / -1,73 ct/kWh

 

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,66 Eur/m3 /  16,09 Lt/m3 (be PVM):

        gyventojams                              – 5,08 Eur/m3 / 17,54 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

        kitiems vartotojams                   –  5,64 Eur/m3 /  19,47 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,47 Eur/m3 / 15,43 Lt/m3 (be PVM:

               gyventojams                                – 4,87 Eur/m3 / 16,82 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 5,41 Eur/m3 / 18,68 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose  – 5,29 Eur/m3 / 18,27 Lt/m3 (be PVM):

               gyventojams                                – 5,77 Eur/m3 / 19,92 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 6,40 Eur/m3 / 22,10 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,08 Eur/m3 /  17,54 Lt/m3 (be PVM):

               gyventojams                              – 5,54 Eur/m3 / 19,13 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                   – 6,15 Eur/m3 / 21,23 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. birželio 1d.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. birželio mėn.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2015 m. birželio1 d. 

Šilumos kaina nuo2015 m. birželio 1 d. mažėja-2,41 proc. arba - 0,12 euro ct/kWh /-0,41ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –4,86euro ct/kWh /16,78ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           –5,30euro ct/kWh /18,30ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 5,88euro ct/kWh /20,30ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 3,650  euro ct/kWh / 12,60 ct/kWh; 

      1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios(be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 3,651 euro ct/kWh / 12,61 ct/kWh;

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,121 euro ct/kWh / 3,87 ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,530 euro ct/kWh / 8,74 ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,156 Eur/kW per mėnesį / 28,16 Lt/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,530 euro ct/kWh / 8,74 ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 1,617 euro ct/kWh / 5,58 ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,736 euro ct/kWh / 2,54 ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,881 euro ct/kWh / 3,04 ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,378 Eur/kW per mėnesį / 18,57 Lt/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,881 euro ct/kWh / 3,04 ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 4,77 euro ct/kWh / 16,47 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,857 euro ct/kWh / 6,41 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,911 euro ct/kWh / 10,05 ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 13,534 Eur/kW per mėnesį / 46,73 Lt/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 2,911 euro ct/kWh / 10,05 ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                                                  -  0,54 Eur / 1,86 Lt;

                  kitiems vartotojams                                                   -  7,13 Eur / 24,62 Lt.

      arba

      už suvartotą šilumos kiekį                                        - 0,087euro ct/kWh / 0,300 ct/kWh.

5. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -0,50euro ct/kWh / -1,73 ct/kWh

 

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,76 Eur/m3 /  16,44 Lt/m3 (be PVM):

        gyventojams                              – 5,19 Eur/m3 / 17,92 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

        kitiems vartotojams                   –  5,76 Eur/m3 /  19,89 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,58 Eur/m3 / 15,81 Lt/m3 (be PVM:

               gyventojams                                – 4,99 Eur/m3 / 17,23 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 5,54 Eur/m3 / 19,13 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose  – 5,39 Eur/m3 / 18,61 Lt/m3 (be PVM):

               gyventojams                                – 5,88 Eur/m3 / 20,30 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 6,52 Eur/m3 / 22,51 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,18 Eur/m3 /  17,89 Lt/m3 (be PVM):

               gyventojams                              – 5,65 Eur/m3 / 19,51 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                   – 6,27 Eur/m3 / 21,65 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. gegužės 1d.

Šilumos ir karšto vandens kainos 2015 m. gegužės mėn.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2015 m. gegužės 1 d. 

Šilumos kaina nuo 2015 m. gegužės 1 d. mažėja - 2,35 proc. arba - 0,12 euro ct/kWh / -0,41ct /kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 4,98 euro ct/kWh /17,19ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           – 5,43euro ct/kWh /18,75ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 6,03euro ct/kWh /20,82ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1.   Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 3,754  euro ct/kWh / 12,96 ct/kWh;

      1.2 Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 3,755 euro ct/kWh / 12,97 ct/kWh;

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,121 euro ct/kWh / 3,87 ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,634 euro ct/kWh / 9,09 ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,156 Eur/kW per mėnesį / 28,16 Lt/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,634 euro ct/kWh / 9,09 ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 1,640 euro ct/kWh / 5,66 ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,736 euro ct/kWh / 2,54 ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,904 euro ct/kWh / 3,12 ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,378 Eur/kW per mėnesį / 18,57 Lt/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,904 euro ct/kWh / 3,12 ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 4,90 euro ct/kWh / 16,92 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,857 euro ct/kWh / 6,41 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,038 euro ct/kWh / 10,49 ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 13,534 Eur/kW per mėnesį / 46,73 Lt/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 3,038 euro ct/kWh / 10,49 ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                                                  -  0,54 Eur / 1,86 Lt;

                  kitiems vartotojams                                                   -  7,13 Eur / 24,62 Lt.

      arba

      už suvartotą šilumos kiekį                                        - 0,087euro ct/kWh / 0,300 ct/kWh.

5. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -0,50euro ct/kWh / -1,73 ct/kWh

 

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,83 Eur/m3 /  16,68 Lt/m3 (be PVM):

              gyventojams                              – 5,26 Eur/m3 / 18,16 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

              kitiems vartotojams                   –  5,84 Eur/m3 /  20,16 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

       1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,64 Eur/m3 / 16,02 Lt/m3 (be PVM:

               gyventojams                                – 5,06 Eur/m3 / 17,47 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 5,61 Eur/m3 / 19,37 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose  – 5,46 Eur/m3 / 18,85 Lt/m3 (be PVM):

              gyventojams                                – 5,95 Eur/m3 / 20,54 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

              kitiems vartotojams                     – 6,61 Eur/m3 / 22,82 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

       2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,24 Eur/m3 /  18,09 Lt/m3 (be PVM):

               gyventojams                              – 5,71 Eur/m3 / 19,72 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                   – 6,34 Eur/m3 / 21,89 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. balandžio 1d.

Šilumos ir karšto vandens kainos 2015 m. balandžio mėn.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM)taikomas nuo 2015 m. balandžio 1 d. 

Šilumos kaina nuo 2015 m. balandžio1 d.mažėja-2,11proc. arba-0,11euro ct/kWh /-0,38ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –5,10euro ct/kWh /17,61ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                                   –5,56euro ct/kWh /19,20ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims                        – 6,17euro ct/kWh /21,30ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 3,851  euro ct/kWh / 13,30 ct/kWh;

      1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 3,853 euro ct/kWh / 13,30 ct/kWh;

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,121 euro ct/kWh / 3,87 ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,732 euro ct/kWh / 9,43 ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,156 Eur/kW per mėnesį / 28,16 Lt/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,732 euro ct/kWh / 9,43 ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 1,662 euro ct/kWh / 5,74 ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,736 euro ct/kWh / 2,54 ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,926 euro ct/kWh / 3,20 ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,378 Eur/kW per mėnesį / 18,57 Lt/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,926 euro ct/kWh / 3,20 ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 5,02 euro ct/kWh / 17,33 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,857 euro ct/kWh / 6,41 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,158 euro ct/kWh / 10,90 ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 13,534 Eur/kW per mėnesį / 46,73 Lt/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 3,158 euro ct/kWh / 10,90 ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                                                  -  0,54 Eur / 1,86 Lt;

                 kitiems vartotojams                                                   -  7,13 Eur / 24,62 Lt.

                   arba

                už suvartotą šilumos kiekį                                          - 0,087euro ct/kWh / 0,300 ct/kWh.

5. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -0,50euro ct/kWh / -1,73 ct/kWh

 

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose            – 4,89 Eur/m3 /  16,88 Lt/m3 (be PVM):

             gyventojams                            – 5,33 Eur/m3 / 18,40 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

             kitiems vartotojams                   –  5,92 Eur/m3 /  20,44 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,70 Eur/m3 / 16,23 Lt/m3 (be PVM:

               gyventojams                                                 – 5,12 Eur/m3 / 17,68 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                                        – 5,69 Eur/m3 / 19,65 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose  – 5,52 Eur/m3 / 19,06 Lt/m3 (be PVM):

             gyventojams                                – 6,02 Eur/m3 / 20,79 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

             kitiems vartotojams                     – 6,68 Eur/m3 / 23,06 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

     2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,30 Eur/m3 /  18,30 Lt/m3 (be PVM):

            gyventojams                                                  – 5,78 Eur/m3 / 19,96 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

            kitiems vartotojams                                         – 6,41 Eur/m3 / 22,13 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. kovo 1d.

Šilumos ir karšto vandens kainos 2015 m. kovo mėn.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2015 m. kovo 1 d.  

Šilumos kaina nuo2015 m. kovo 1 d. didėja 5,68 proc. arba 0,28 euro ct/kWh /0,97ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –5,21euro ct/kWh /17,99ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           –5,68euro ct/kWh /19,61ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 6,30euro ct/kWh /21,75ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 3,942  euro ct/kWh / 13,61 ct/kWh;

      1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 3,944 euro ct/kWh / 13,62 ct/kWh;

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,121 euro ct/kWh / 3,87 ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,823 euro ct/kWh / 9,75 ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,156 Eur/kW per mėnesį / 28,16 Lt/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,823 euro ct/kWh / 9,75 ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 1,683 euro ct/kWh / 5,81 ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,736 euro ct/kWh / 2,54 ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,947 euro ct/kWh / 3,27 ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,378 Eur/kW per mėnesį / 18,57 Lt/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,947 euro ct/kWh / 3,27 ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 5,13 euro ct/kWh / 17,71 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,857 euro ct/kWh / 6,41 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,270 euro ct/kWh / 11,29 ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 13,534 Eur/kW per mėnesį / 46,73 Lt/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 3,270 euro ct/kWh / 11,29 ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                 -  0,54 Eur / 1,86 Lt;

                 kitiems vartotojams                  -  7,13 Eur / 24,62 Lt.

      arba

                 už suvartotą šilumos kiekį          - 0,087euro ct/kWh / 0,300 ct/kWh.

5. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -0,50euro ct/kWh / -1,73 ct/kWh

 

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,95 Eur/m3 /  17,09 Lt/m3 (be PVM):

             gyventojams                  – 5,40 Eur/m3 / 18,65 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

             kitiems vartotojams         –  5,99 Eur/m3 /  20,68 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,75 Eur/m3 / 16,40 Lt/m3 (be PVM:

             gyventojams                                                  – 5,18 Eur/m3 / 17,89 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

             kitiems vartotojams                                         – 5,75 Eur/m3 / 19,85 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose                  – 5,58 Eur/m3 / 19,27 Lt/m3 (be PVM):

               gyventojams                                – 6,08 Eur/m3 / 20,99 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                       – 6,75 Eur/m3 / 23,31 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,36 Eur/m3 /  18,51 Lt/m3 (be PVM):

               gyventojams                                                – 5,84 Eur/m3 / 20,16 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                                       – 6,49 Eur/m3 / 22,41 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. vasario 1d.

ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINOS 2015 m.vasario mėn.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2015 m. vasario1 d. 

Pasikeitus kuro kainoms, šilumos kaina nuo 2015 m. vasario 1 d. didėja 0,61 proc. arba 0,03 euro ct/kWh /0,10ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –4,93euro ct/kWh /17,02ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                                                     –5,37euro ct/kWh /18,54ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims                                    – 5,97euro ct/kWh /20,59ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1 šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 3,713  euro ct/kWh / 12,82 ct/kWh;

      1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 3,714 euro ct/kWh / 12,82 ct/kWh;

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,121 euro ct/kWh / 3,87 ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,593 euro ct/kWh / 8,95 ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,156 Eur/kW per mėnesį / 28,16 Lt/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,593 euro ct/kWh / 8,95 ct/kWh.

2.   Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 1,631 euro ct/kWh / 5,63 ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,736 euro ct/kWh / 2,54 ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,895 euro ct/kWh / 3,09 ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,378 Eur/kW per mėnesį / 18,57 Lt/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,895 euro ct/kWh / 3,09 ct/kWh.

3.   Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 4,85 euro ct/kWh / 16,75 ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,857 euro ct/kWh / 6,41 ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,988 euro ct/kWh / 10,32 ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 13,534 Eur/kW per mėnesį / 46,73 Lt/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 2,988 euro ct/kWh / 10,32 ct/kWh.

4.   Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                                                -  0,54 Eur / 1,86 Lt;

                  kitiems vartotojams                                                -  7,13 Eur / 24,62 Lt.

      arba

                 už suvartotą šilumos kiekį                                         - 0,087euro ct/kWh / 0,300 ct/kWh.

 

5.   Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -0,50euro ct/kWh / -1,73 ct/kWh

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose  – 4,80 Eur/m3 /  16,57 Lt/m3 (be PVM):

             gyventojams                 – 5,23 Eur/m3 / 18,06 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

            ktiems vartotojams          –  5,81 Eur/m3 /  20,06 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 4,61 Eur/m3 / 15,92 Lt/m3 (be PVM:

               gyventojams                                – 5,02 Eur/m3 / 17,33 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 5,58 Eur/m3 / 19,27 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

 

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose                  – 5,43 Eur/m3 / 18,75 Lt/m3 (be PVM):

               gyventojams                                – 5,92 Eur/m3 / 20,44 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                      – 6,57 Eur/m3 / 22,68 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 5,22 Eur/m3 /  18,02 Lt/m3 (be PVM):

               gyventojams                              – 5,69 Eur/m3 / 19,65 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                   – 6,32 Eur/m3 / 21,82 Lt/m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. sausio 1d.

ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINOS 2015 m. sausio mėn.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d. 

Pasikeitus kuro kainoms, šilumos kaina nuo 2015 m.sausio1 d. mažėja 2,48 proc. arba 0,43 ct/kWh /0,12 euro ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –16,92 ct/kWh /4,90euro ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                                                      – 18,44ct/kWh /5,34euro ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims                                      – 20,47 ct/kWh /5,93 euro ct/kWh (su 21proc. PVM).

                  

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 12,73 ct/kWh / 3,69 euro ct/kWh;

      1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 12,74 ct/kWh / 3,69 euro ct/kWh;

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 3,87 ct/kWh / 1,12 euro ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 8,87 ct/kWh / 2,57 euro ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 28,16 Lt/kW per mėnesį / 8,16 Eur/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 8,87 ct/kWh / 2,57 euro ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 5,61 ct/kWh / 1,62 euro ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji –2,54 ct/kWh / 0,74 euro ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,07 ct/kWh / 0,89 euro ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 18,57 Lt/kW per mėnesį / 5,38 Eur/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,07 ct/kWh / 0,89 euro ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 16,62 ct/kWh / 4,81 euro ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,41 ct/kWh / 1,86 euro ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 10,21 ct/kWh / 2,96 euro ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 46,73 Lt/kW per mėnesį / 13,53 Eur/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 10,21 ct/kWh / 2,96 euro ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Eur per mėnesį (be PVM):

                  gyventojams (butui)                                                  -  1,85 Lt / 0,54 Eur;

                  kitiems vartotojams                                                   -  24,61 Lt / 7,13 Eur.

      arba

                  už suvartotą šilumos kiekį                                            - 0,30ct/kWh / 0,09 euro ct/kWh.

 

5. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -1,73 ct/kWh / -0,50euro ct/kWh

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose  – 16,53 Lt/m3 / 4,79  Eur/m3 (be PVM):

             gyventojams                  – 18,02 Lt/m3 / 5,22 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

             kitiems vartotojams         –  20,00 Lt/m3 / 5,79 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 15,88 Lt/m3 / 4,60 Eur /m3 (be PVM:

               gyventojams                                                – 17,31 Lt/m3 / 5,01 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                                       – 19,21 Lt/m3 / 5,56 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.  daugiabučiuose namuose                  – 18,70 Lt/m3 / 5,42 Eur /m3 (be PVM):

               gyventojams                                – 20,38 Lt/m3 / 5,90 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                       – 22,63 Lt/m3 / 6,55 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 17,97 Eur/m3 /  5,20 Eur /m3 (be PVM):

               gyventojams                                                – 19,59 Lt/m3 / 5,67 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                                       – 21,74 Lt/m3 / 6,30 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2014 m. gruodžio 1d.

ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINOS 2014 m.gruodžio mėn.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 03-199 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2014 m rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 234 „Dėl AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ AB „Šiaulių energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM) taikomas nuo 2014 m. gruodžio 1 d. 

Pasikeitus kuro kainoms, šilumos kaina nuo 2014 m. gruodžio 1 d. didėja 0,23proc. arba 0,04ct/kWh /0,01 euro ct/kWh (be PVM).

 

Vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina –17,35ct/kWh /5,02euro ct/kWh (be PVM)

            Gyventojams                           – 18,91ct/kWh /5,47euro ct/kWh (su 9 proc. PVM);

            Juridiniams asmenims            – 20,99ct/kWh /6,07euro ct/kWh (su 21proc. PVM).

                 

Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos (be PVM):

      1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės – 13,09  ct/kWh / 3,79 euro ct/kWh;

      1.2   Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

            1.2.1. vienanarės – 13,09 ct/kWh / 3,79 euro ct/kWh;

                  1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 3,87 ct/kWh / 1,12 euro ct/kWh;

                  1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 9,22 ct/kWh / 2,67 euro ct/kWh;

            1.2.2. dvinarės kainos dalis:

                  1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 28,16 Lt/kW per mėnesį / 8,16 Eur/kW per mėnesį;

                  1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 9,22 ct/kWh / 2,67 euro ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) (be PVM):

      2.1. vienanarės - 5,69 ct/kWh / 1,65 euro ct/kWh

            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji –2,54 ct/kWh / 0,74 euro ct/kWh;

            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,15 ct/kWh / 0,91 euro ct/kWh.

      2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 18,57 Lt/kW per mėnesį / 5,38 Eur/kW per mėnesį;

            2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,15 ct/kWh / 0,91 euro ct/kWh.

3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos (be PVM):

      3.1. vienanarės – 17,05 ct/kWh / 4,94 euro ct/kWh

            3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 6,41 ct/kWh / 1,86 euro ct/kWh;

            3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 10,64 ct/kWh / 3,08 euro ct/kWh.

      3.2. dvinarės kainos dalis:

            3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią) – 46,73 Lt/kW per mėnesį / 13,53 Eur/kW per mėnesį;                                           

            3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos  šilumos kiekį) – 10,64 ct/kWh / 3,08 euro ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai Lt per mėnesį (be PVM):

                 gyventojams (butui)                                                  -  1,85 Lt / 0,54 Eur;

                 kitiems vartotojams                                                   -  24,61 Lt / 7,13 Eur.

      arba

                 už suvartotą šilumos kiekį                                          - 0,30ct/kWh / 0,09 euro ct/kWh.

5. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji 18 mėn. laikotarpiui -1,73 ct/kWh / -0,50euro ct/kWh

Karšto vandens kainos:

1. Šiaulių miesto vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      1.1.  daugiabučiuose namuose              – 16,76 Lt/m3 / 4,85  Eur/m3 (be PVM):

             gyventojams                              – 18,27 Lt/m3 / 5,29 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

             kitiems vartotojams                     –  20,28 Lt/m3 / 5,87 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).

 

      1.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 16,10 Lt/m3 / 4,66 Eur /m3 (be PVM:

               gyventojams                                – 17,55 Lt/m3 / 5,08 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                     – 19,48 Lt/m3 / 5,64 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).

2. Kuršėnų, Kairių ir Kužių miestelių vartotojams (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

      2.1.    daugiabučiuose namuose                – 18,93 Lt/m3 / 5,48 Eur /m3 (be PVM):

               gyventojams                                – 20,63 Lt/m3 / 5,98 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                       – 22,91 Lt/m3 / 6,63 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).

 

      2.2.  kitiems vartotojams (ne daugiabučiuose namuose) – 18,18 Lt/m3 /  5,27 Eur /m3 (be PVM):

               gyventojams                                  – 19,82 Lt/m3 / 5,74 Eur /m3 (su 9 proc. PVM);

               kitiems vartotojams                        – 22,00 Lt/m3 / 6,37 Eur /m3 (su 21 proc. PVM).