Gyventojams Sutartys Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys

Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys

Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį šilumos tiekėjas AB „Šiaulių energija“ pasirašo su buitiniu šilumos vartotoju (gyventoju) arba su juridiniu asmeniu, jei jo patalpos yra pastate, kuriame yra daugiau nei vienas vartotojas.

Šilumos pirkimo-pardavimo sutartį šilumos tiekėjas pasirašo su pastato savininku, kai pastate yra tik vienas vartotojas.

Sutartys su buitiniais vartotojais sudaromos AB „Šiaulių energija“ Realizavimo skyriuje, Vartotojų priimamajame, I aukšte adresu Pramonės g. 10, Šiauliuose. Sutartį su šilumos tiekėju gali pasirašyti patalpų savininkas, jo įgaliotas asmuo arba patalpų nuomininkas pagal patvirtintą nuomos sutartį. Atvykstant sudaryti sutartį reikia turėti asmens tapatybę ir buto nuosavybę patvirtinančius dokumentus arba buto nuomos sutartį. Smulkesnė informacija teikiama telefonais: (8 41) 591 262, (8 41) 591 221, (8 41) 591 261.

Su juridiniais vartotojais, taip pat su pastatų savininkais sutartys sudaromos Realizavimo skyriuje, 213 kabinete, II aukšte adresu Pramonės g. 10, Šiauliuose. Sutartį su šilumos tiekėju gali pasirašyti patalpų ar pastato savininkas, jo įgaliotas asmuo arba nuomininkas, pagal patvirtintą nuomos sutartį. Jei patalpos ar pastatas nuomojami, tuomet sudaroma trišalė sutartis: šilumos tiekėjas, patalpų (pastato) savininkas bei nuomininkas.  Atvykstant sudaryti sutartį reikia turėti šiuo duomenis: juridinio asmens pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas, bankas, atsiskaitomoji sąskaita, pasirašančiojo asmens pareigos vardas, pavardė, kontaktinis telefonas, jei pasirašoma trišalė sutartis -  patalpų (pastato) nuomos sutarties kopija. Smulkesnė informacija teikiama telefonu: (8 41) 591 222.

Kol nepasirašytos sutartys pagal individualiai aptartas sąlygas, galioja  Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas (patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 1-155) bei Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas (patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-173).

Su Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties ir Šilumos pirkimo-pardavimo sutarties tekstais galima susipažinti AB „Šiaulių energija“ Realizavimo skyriuje.