Daugiabučių namų renovacija Gerieji Šiaulių daugiabučių namų renovacijos pavyzdžiai „Šokoladinis namas, apvilktas kailiniais ir su žiemine kepure ant galvos“

„Šokoladinis namas, apvilktas kailiniais ir su žiemine kepure ant galvos“

2019.04.17

AB „Šiaulių energija“, kaip Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratorius, šiuo metu administruoja 24 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus ir 21 daugiabučio namo kreditavimo sutartis. Renovuotų namų gyventojai, tarp jų ir įsikūrę Kelmės g. 1A daugiabutyje, jau džiaugiasi atliktų darbų privalumais.

Šilumos suvartojimas ir sąskaitos už šildymą sumažėjo daugiau nei perpus

AB „Šiaulių energija“, vykdydama Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą, 2017 m. lapkričio 8 d. pasirašytą su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, internetinėje svetainėje www.senergija.lt rubrikoje „Kaip taupyti šilumą“, informaciniuose leidiniuose „Mano šiluma“ ir periodiškai kartu su vartotojų kiekvieną mėnesį gaunamomis sąskaitomis skelbia informaciją apie priemones, padedančias taupyti šilumą. Norint pasiekti geriausią šilumos taupymo rezultatą, bendrovės specialistai rekomenduoja diegti ne tik pavienes priemones, o iš esmės atnaujinti savo daugiabutį namą.

AB „Šiaulių energija“ Daugiabučių namų renovacijos administravimo skyriaus specialistai pastebi, kad daugėja gyventojų, norinčių atnaujinti savo daugiabučius gyvenamuosius namus. Lyginant su praeitų metų kovu, bendrovės administruojamų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų skaičius išaugo beveik dvigubai: nuo 13 iki 24.

Vienas iš ryškiausių renovacijos naudos pavyzdžių tarp Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų yra 1980-aisiais statytas Kelmės g. 1A daugiabutis. Jo gyventojai namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rezultatais, pirmiausia mažesniu šilumos suvartojimu ir atitinkamai mažesniais mokėjimais už šildymą, džiaugiasi nuo 2016 m. balandžio 22 d.

Minėto daugiabučio namo šilumos suvartojimas prieš ir po renovacijos, palyginus tokios pat trukmės ir vidutinės lauko oro temperatūros 2015 m. sausio ir 2018 m. gruodžio mėnesius, sumažėjo apie 58 proc. Lyginant apytiksliai tokios pat trukmės ir vidutinės oro lauko temperatūros 2015 m. kovą ir 2017 m. lapkritį, pastebimas toks pat šilumos kiekio suvartojimo sumažėjimas (žiūrėti lentelę). Atitinkamai mažėjo ir mokėjimai už šildymą.

Toks sėkmingas rezultatas pasiektas, atlikus šiuos seno daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus: atnaujinus šildymo sistemą, pakeitus butų ir kitų patalpų langus, įstiklinus balkonus, pakeitus stogo dangą ir pritaikius kitas energinį efektyvumą didinančias priemones. Seno daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas) taip pat garantavo gražesnę namo aplinką ir užtikrino komfortiškesnes gyvenimo sąlygas.

Šiltesnė ir pigesnė kasdienybė

Paklaustas apie jaučiamus renovacijos privalumus, Kelmės g. 1A daugiabučio bendrijos pirmininkas Steponas Rauchas atviras: „Prieš renovaciją daug mokėjom ir šaltai gyvenom. Apvilkus namą kailiniais ir uždėjus žieminę kepurę ant galvos, situacija kardinaliai pasikeitė.“ Vyras rodo kambario termometrą, kuriame +22–23℃, o radiatoriai saulėtą dieną – vos drungni. Jis skaičiuoja, kad po renovacijos sąskaitos už šildymą – bent perpus mažesnės.

Be kitų atnaujinimo darbų renovacijos metu daugiabutyje įrengta dvivamzdė šildymo sistema su dalikline šilumos apskaita butuose bei įrengti rekuperatoriai – išmani vėdinimo sistema, įstiklinti balkonai taip pat padeda palaikyti kambariuose norimą šilumą. „Naujoji rekuperacinė vėdinimo sistema leidžia žiemą neprarasti šilumos, atidarant langus. Nuolat veikiantis rekuperatorius vėdina kambarius jų neatvėsindamas, taip išvengiame ir pelėsio“, – pasakoja pašnekovas.

S. Rauchas nesigaili papildomai investavęs į „šiltus“ langus: vietoj dviejų stiklo paketų pasirinko tris. „Skirtumą pastebiu, mūsų bute šilumos suvartojimas mažesnis nei kaimyniniuose, kur sudėti dviejų stiklo paketų langai. O ir triukšmas iš lauko mažesnis“, – sako pirmininkas.

Anot jo, siekiant taupyti šilumą, atsakingai turi elgtis visi daugiabučio gyventojai: „Nors butuose ant radiatorių įrengti individualios apskaitos dalikliai, leidžiantys kiekvieno buto gyventojams mokėti būtent už jų suvartotą šilumą, už stovais einančią šilumą mokame bendrai. Todėl daugiabučio gyventojai yra suinteresuoti taupyti visą name suvartojamą šilumą.“

Pokalbio pabaigoje S. Rauchas pamini dar vieną kiekvieno daugiabučio gyventojo akiai malonų renovacijos rezultatą – pakitusį estetinį namo vaizdą. „Daugelis mūsų namą vadina šokoladiniu“, – šypsosi vyras, kai einame aplink išties šokolado spalvas savo fasadu primenantį daugiabutį.

Vidutinės Kelmės g. 1A vartotojų šilumos sąnaudos ir išlaidos šildymui iki ir po renovacijos

 

 

Laikotarpis

 

Šilumos kiekis 1 m² šildymui, kWh

 

Šilumos kiekis 50 m²  (2 kambarių butas) šildymui, kWh

 

Mokėjimas už 50 m²

(2 kambarių butas)  šildymą, Eur su PVM

 

Šilumos sutaupymas, procentais

IKI RENOVACIJOS

2015 m. sausis, vidutinė lauko oro temperatūra

-0,8   C, trukmė – 31 d.

 

20,66

 

1033

 

55

 

 

 

 

58

PO RENOVACIJOS

2018 m. gruodis, vidutinė lauko oro temperatūra

-0,9   C, trukmė – 31 d.

 

8,66

 

433

 

22,5

IKI RENOVACIJOS

2015 m. kovas, vidutinė lauko oro temperatūra

+3,8   C, trukmė – 31 d.

 

12,82

 

641

 

36,5

 

 

 

58,3

PO RENOVACIJOS

2017 m. lapkritis, vidutinė lauko oro temperatūra +3,9   C, trukmė – 30 d.

 

5,34

 

267

 

12

 

Steponas Rauchas rodo vieną iš jo bute esančių renovacijos metu atnaujintų radiatorių. Šiuolaikiška šildymo sistema leidžia gyventojams individualiai reguliuoti šilumą savo butuose.

 

Kelmės g. 1A daugiabutis prieš (pirmoji nuotr.) ir po renovacijos. Gražus išoriškai ir jaukiai šiltas viduje, to pavyko pasiekti renovavus visą Kelmės g. 1A namą: atnaujinus šildymo sistemą, pakeitus butų langus, įstiklinus balkonus, įrengus rekuperatorius butams vėdinti.

« Atgal