Apie bendrovę Šilumos šaltiniai

Šilumos šaltiniai

AB "ŠIAULIŲ ENERGIJA" JĖGAINIŲ PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Katilinė

Katilų skaičius

Instaliuota galia
MW

Pietinė ir Šiaulių termofikacinė elektrinė

9

283,707

Stumbro g.

2

5,445

Rėkyvos

2

4,444

Zoknių

2

5,434

Sodo g.

4

0,668

Papilės g.

3

0,735

J.Basanavičiaus g.

3

0,1905

Ginkūnų

2

2,910

Kairių

2

4,246

Kužių

2

2,116

Aukštelkės

2

2,288

Kuršėnų, Tilvyčio g.

5

13,181

Kuršėnų, Ventos g.

2

3,720

Kuršėnų, Daugėlių g.

2

5,423

Pavenčių

2

3,72

Viso

44

338,23