Apie bendrovę Bendrovės veikla Šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudos

Šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudos

2017 METŲ ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS RODIKLIAI

(vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 16 priedu)

Audituota

Eil.Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Iš viso

Šilumos gamybos (įsigijimo) verslo vienetas

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas

1.

Šiluma, patiekta į tinklą

MWh

482422

     

1.1.

Pagaminta nuosavuose šaltiniuose

MWh

482036

     

1.2.

Pirkta

MWh

386

     

2.

Parduota šiluma

MWh

388181

     

3.

Viso sąnaudos

Eur

15568620

12489892

2744619

334109

3.1.

Viso kintamosios sąnaudos

Eur

8663167

8591122

71648

397

3.1.1.

Šilumos įsigijimo sąnaudos

Eur

13292

13289

3

0

3.1.2.

Kuro sąnaudos energijai gaminti

Eur

8498426

8455193

42845

388

3.1.3.

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

73586

48348

25233

5

3.1.4.

Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

56283

52863

3417

3

3.1.5.

Kitos kintamosios sąnaudos

Eur

21580

21429

150

1

3.2.

Viso pastoviosios sąnaudos

Eur

6905453

3898770

2672971

333712

3.2.1.

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

Eur

2357887

1384621

961682

11584

3.2.2.

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

Eur

794687

505886

274152

14649

3.2.3.

Personalo sąnaudos

Eur

3012665

1801068

1032003

179594

3.2.4.

Mokesčių sąnaudos

Eur

457964

111033

346845

86

3.2.5.

Finansinės sąnaudos

Eur

3373

2915

394

64

3.2.6.

Administracinės sąnaudos

Eur

92724

54005

30402

8317

3.2.7.

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

Eur

132015

6594

6368

119053

3.2.8.

Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos

Eur

       

3.2.9.

Kitos paskirstomosios sąnaudos

Eur

54138

32648

21125

365

3.2.10.

Nepaskirstomos sąnaudos

Eur

       

 

METINIAI ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS RODIKLIAI

(vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 03-163 "Dėl akcinės bendrovės "Šiaulių energija" šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo")

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Iš viso

Šilumos gamybos (įsigijimo) verslo vienetas

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas

1.

Šiluma, patiektina į tinklą

MWh

471547

     

1.1.

Pagamintina nuosavuose šaltiniuose

MWh

470982

     

1.2.

Įsigytina

MWh

565

     

2.

Realizuotina šiluma

MWh

386299

     

3.

Viso sąnaudos

Eur

20732608

14644333

5802057

286218

3.1.

Viso kintamosios sąnaudos

Eur

12587063

9766325

2820738

0

3.1.1.

Šilumos įsigijimo sąnaudos

Eur

21470

21470

0

0

3.1.2.

Kuro sąnaudos energijai gaminti

Eur

9302624

9302624

0

0

3.1.3.

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

447953

277711

170242

0

3.1.4.

Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

65918

62859

3059

0

3.1.5.

Pelenų tvarkymo sąnaudos

Eur

101661

101661

   

3.1.6.

Papildomo šilumos kiekio sąnaudų suma

Eur

2647437

 

2647437

 

3.2.

Viso pastoviosios sąnaudos

Eur

8145545

4878008

2981319

286218

3.2.1.

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

Eur

2117502

1280178

833042

4282

3.2.2.

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

Eur

753663

391182

359068

3413

3.2.3.

Personalo sąnaudos

Eur

2853450

1700719

1006213

146518

3.2.4.

Mokesčių sąnaudos

Eur

473655

125694

347859

102

3.2.5.

Finansinės sąnaudos

Eur

14115

11407

2488

220

3.2.6.

Administracinės sąnaudos

Eur

83250

62905

14700

5645

3.2.7.

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

Eur

129255

9224

5290

114741

3.2.8.

Kitos paskirstomosios sąnaudos

Eur

52391

30426

21678

287

3.2.9.

Investicijų grąžos sąnaudos

Eur

1668260

1266271

390981

11008