Apie bendrovę Bendrovės veikla Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

Metai

Mato vnt.

Pajamos

Sąnaudos

Vidutinis sąrašinis tiesiogiai priskirtų darbuotojų skaičius

2017

tūkst. Eur.

396,7

367,4

19

2016

tūkst. Eur.

360,5

309,1

20,0

2015

tūkst. Eur.

276,8

265,7

19,5