Ką daryti avarijos atveju?

Avarijos atveju vartotojas turi kreiptis į namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją. Kai prižiūrėtojas – AB „Šiaulių energija, avarijos atveju dėl vandens išleidimo vartotojai darbo dienomis turi kreiptis telefonais (8 41) 591 243, (8 41) 591 242, poilsio bei švenčių dienomis ir darbo dienomis po bendrovės darbo valandų – telefonu (8 41) 540 008, 8 686 72413.

Šildymo sezono metu, trūkus šildymo prietaisams ar kitu avarijos atveju, termofikacinio vandens išleidimui bendrijose pirmininkas arba šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas turi raštiškai patvirtinti, kad tikrai įvyko avarija (laisva forma) ir tik tada siųsti gyventoją į AB „Šiaulių energija“ Abonentų aptarnavimo tarnybą apmokėjimui už išleidžiamą termofikacinį vandenį.

Jei gyvenamojo namo šildymo ir karšto vandens sistemas prižiūri AB „Šiaulių energija", pirmiausia turi būti išsikviesti bendrovės Abonentų aptarnavimo tarnybos vidaus sistemų grupės darbuotojai, kurie užfiksuotų, kad įvyko avarija. Tik tada gyventojas gali kreiptis į Abonentų aptarnavimo tarnybą jau minėtam apmokėjimui.

Avarijos atveju mokama tik už termofikacinį vandenį .